5. Sınıf Fen Bilimleri Maddenin Ayırt Edici Özellikleri

/11

5. Sınıf Fen Bilimleri Maddenin Ayırt Edici Özellikleri

1 / 11

blank

Sıcaklık (°C) -10 -5 0 0 0 10

Zaman (dk.) 2 4 6 8 10 12

Beherin içindeki buz parçaları sürekli ısıtılarak belirli aralıklarda ölçümler yapılıyor ve ölçüm sonuçları tabloya kaydediliyor.

Sıcaklık (°C) -10 -5 0 0 0 10
Zaman (dk.) 2 4 6 8 10 12

Tabloya göre aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

2 / 11

Açıklamaların karşısında yer alan kavramlar ile eşleştirmeler yapılmıştır.

Açıklama Kavram
a. Isı alan sıvının yüzeyinde gerçekleşen olay 1. Buharlaşma
b. Sıvı haldeki saf maddenin kaynamaya başladığı sıcaklık 2. Erime Noktası
c. Katı maddelerin ısı alarak sıvı hale geçtiği sıcaklık 3. Kaynama Noktası

Bu eşleştirmelerin tamamının doğru olabilmesi için aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır?

3 / 11

Madde Erime noktası (°C)
Etil alkol -117
Naftalin 80
Buz 0

Tabloda verilenlere göre aşağıdaki yorumlardan hangisi doğrudur?

4 / 11

Bir öğrenci kaynama noktasının maddeler için ayırtedici bir özellik olduğunu göstermek için özdeş ısıtıcılar kullanarak bir deney düzeneği hazırlamak istiyor.

Buna göre,

blank

yukarıda verilen düzeneklerden hangilerini alıp kaynayana kadar ısıtılırsa istediği deneyi yapmış olur?

5 / 11

Madde Donma sıcaklığı (°C)
I. - 45
II. - 114
III. 0
IV. - 117

Yukarıdaki tabloda bazı saf sıvıların donma noktaları verilmiştir. Oda sıcaklığında (25°C) bulunan bu sıvılardan eşit miktarlarda alınıp, aynı anda soğutulmaya başlanıyor.

Buna göre, ilk olarak hangi sıvı donmaya başlar?

6 / 11

blank

Yukarıdaki ifadeler doğruysa “D” yanlışsa “Y“ yönünde ilerlerse hangi işarete ulaşır?

7 / 11

Özdeş ısıtıcılarla aynı anda ısıtılmaya başlanan eşit miktardaki saf K ve L sıvılarının sıcaklık-zaman grafiği şekildeki gibidir.

blank

Bu grafiklere göre yapılan;

I. K sıvısı L sıvısından önce kaynamaktadır.

II. K sıvısının kaynama noktası 60°C dir.

III. L sıvısı 6. dakikada kaynamaya başlamıştır.

yorumlardan hangileri yanlıştır?

8 / 11

I. Renk ve koku

II. Donma ve kaynama noktaları

III. Kütle

Yukarıda verilen ifadelerden hangileri saf maddeler için ayırt edici bir özelliktir?

9 / 11

Aşağıda bazı maddelere ait kaynama noktaları verilmiştir.

Madde Kaynama Noktası (°C)
Alüminyum 2470°C
Gümüş 2162°C
Demir 2868°C
Bakır 2567°C

Alüminyum, gümüş, demir ve bakırdan 50’şer gram alınarak toplam 200 g ağırlığındaki bir metal karışımı elde ediliyor. Bu karışım 2400 °C sıcaklığında, hava çıkışı olan bir fırına konuluyor. Yeteri kadar beklendikten sonra kalan katı madde fırından çıkarılıp tekrar tartılıyor.

Fırından çıkarılan katının kütlesi tartıldığında kaç gr gelir?

10 / 11

Eşit kütleli ve özdeş ısıtıcılarla ısıtılan K ve L sıvılarına ait sıcaklık - zaman tablosu aşağıda verilmiştir.

Zaman (Dakika) K

Maddesinin Sıcaklığı (°C)

L

Maddesinin Sıcaklığı (°C)

2 20 20
4 30 35
6 40 45
8 50 56
10 60 56
12 78 56
14 78 56

Bu tabloya göre,

I. K maddesinin kaynama sıcaklığı 78°C

II. K maddesinin miktarı daha fazladır.

III. 55°C de her ikiside sıvı haldedir.

verilen ifadelerden hangileri doğrudur?

11 / 11

Madde Erime Sıcaklığı (C°) Kaynama Sıcaklığı (C°)
X -20 45
Y -45 20
Z 55 110

Tabloda X, Y ve Z saf maddelerinin erime ve kaynama noktaları verilmiştir. Buna göre oda sıcaklığında (25°) bu maddeler hangi hâlde bulunurlar?

 

Skorunuz

Ortalama skor 52%

0%

Bunları da beğenebilirsin
Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Bu web sitesi, deneyiminizi geliştirmek için çerezler kullanmaktadır. Bu konuda sorun yaşamayacağınızı varsayıyoruz, ancak dilerseniz vazgeçebilirsiniz. Kabul et Gizlilik ve Çerez Politikası