6. Sınıf Fen Bilimleri Yakıtlar

/12

6. Sınıf Fen Bilimleri Yakıtlar

1 / 12

I. Gaz yağı

II. İspirto

III. Taş kömürü

Yukarıda verilen yakıtlardan hangileri ham petrolün işlenmesiyle elde edilir?

2 / 12

Yakıtlar ile ilgili verilen,

I. Katı, sıvı ve gaz yakıtlar olmak üzere üçe ayrılırlar.

II. Petrol ve doğal gaz fosil yakıtlardır.

III. Temel enerji kaynakları Güneş’tir.

yargılarından hangileri doğrudur?

3 / 12

I. Linyit

II. Antrasit

III. Turba

Yukarıda verilenlerden hangileri kömür çeşididir?

4 / 12

I. Doğal gaz

II. Petrol

III. Rüzgar

Yukarıdakilerden hangileri fosil yakıtlardandır?

5 / 12

Aşağıdakilerden hangisi yapay katı yakıtlara örnek olarak gösterilebilir?

6 / 12

Oluşum sürecinin milyonlarca yıl sürdüğü bazı enerji kaynaklarının günümüzdeki hızla tüketilmesi halinde kalan kullanım sürelerini gösteren tablo aşağıda verilmiştir.

Fosil Yakıtlar Kalan Kullanım Süresi (Yıl)
Kömür 114
Doğal Gaz 53
Petrol 51

Tablodaki verilerden hareketle aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?

7 / 12

Aşağıdakilerden hangisi katı yakıtlardan değildir?

8 / 12

• Güneş

• Rüzgâr

• Hidroelektrik

• Jeotermal

• Biyokütle

Yukarıda verilen enerji türlerinin ortak özelliği nedir?

9 / 12

Aşağıdaki grafik 2015 yılı Dünya geneli enerji tüketim oranlarının kaynak bazlı dağılımını göstermektedir.

blank

Bu grafiğe göre,

I. Doğal kaynaklardan elde edilen ve kendini yenileyebilen enerjinin, toplam enerji tüketimi içerisindeki payı %9,5 kadardır.

II. Yapılan yatırımlar sayesinde yenilenebilir enerjinin tüketim oranları giderek artmaktadır.

III. Tüketilen enerji çeşitlerinin büyük çoğunluğunu fosil yakıtlar oluşturmaktadır.

ifadelerinden hangileri doğrudur?

10 / 12

Fosil yakıtların insan sağlığına zararları konusunda sunum hazırlayan bir öğrenci,

I. Solunum sistemi rahatsızlıklarında artış

II. Cilt hastalıklarında artış

III. Soba zehirlenmeleri

örneklerinden hangilerini kullanabilir?

11 / 12

Fosil yakıt kullanımının artması ile atmosfere salınan sera gazları miktarı artmıştır. Bu durum sebebiyle dünyamız küresel ısınma tehlikesiyle karşı karşıya kalmıştır.

Aşağıdakilerden hangisi küresel ısınmanın beklenenetkilerinden değildir?

12 / 12

blank

Yukarıda verilen haberde, ailenin zehirlenmesine neden olan gaz, aşağıdakilerden hangisidir?

Skorunuz

Ortalama skor 66%

0%

Bunları da beğenebilirsin
Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Bu web sitesi, deneyiminizi geliştirmek için çerezler kullanmaktadır. Bu konuda sorun yaşamayacağınızı varsayıyoruz, ancak dilerseniz vazgeçebilirsiniz. Kabul et Gizlilik ve Çerez Politikası