6. Sınıf Fen Bilimleri Yoğunluk

/11

6. Sınıf Fen Bilimleri Yoğunluk

1 / 11

Bir kenarının uzunluğu a olan küpün hacmi a3 bağıntısı ile bulunur.

Eni a, boyu b, yüksekliği ise c olan dikdörtgenler prizmasının hacmi a.b.c bağıntısı ile bulunur.

Aynı malzemeden yapılmış dikdörtgenler prizması ve küp şeklindeki tahtaların boyutları cetvel yardımıyla ölçüldüğünde aşağıdaki sonuçlar elde ediliyor.

blank

Elde edilen veriler incelendiğinde, dikdörtgenler prizması şeklindeki tahtanın kütlesinin aşağıdakilerden hangisi olması beklenir?

2 / 11

Aşağıda A ve B saf maddelerine ait kütle, hacim veya yoğunluk değerleri verilmiştir.

Kütle (g) Hacim (cm3) Yoğunluk (g/cm3)
A Maddesi 33,9 ……… 11,3
B Maddesi 62,88 8 ………

Buna göre bu maddeler ile ilgili,

I. Farklı maddelerdir.

II. Eşit hacimde alındıklarında B maddesinin kütlesi daha fazla olur.

III. Kütlesi büyük olduğundan B maddesinin yoğunluğu daha fazladır.

yorumlarından hangileri doğrudur?

3 / 11

Yoğunluk ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

4 / 11

İçerisinde 80 cm³ su bulunan cam tüpün kütlesi 140 g olarak ölçülmüştür. Cam tüpün içine taş parçası atıldıktan sonra kütle 220 g, su seviyesi ise 100 cm³ ölçülmüştür.

blank

Buna göre cam tüp içine atılan taşın yoğunluğu kaç g/cm³’tür?

5 / 11

Özdeş küpler kullanılarak oluşturulan K cismi tam ortasından kesilerek L ve M cisimlerine ayrılıyor.

blank

Buna göre, oluşan L ve M cisimlerinin yoğunlukları K cismine göre nasıl değişmiştir?

6 / 11

Şekli düzgün olmayan katı maddelerin yoğunluğunun sıvı yardımıyla doğru olarak ölçülebilmesi için,

I. Katının sıvı içerisinde çözünmemesi

II. Katının sıvıya tam olarak batması

III. Sıvı yoğunluğunun katıdan büyük olması

durumlarından hangilerinin olması gerekir?

7 / 11

Bir öğrenci su ile doldurduğu kabın içine attığı mantar tıpa ve madeni paradan, mantar tıpanın yüzdüğünü ancak madeni paranın şekildeki gibi battığını gözlemliyor.

blank

Bu durumun sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

8 / 11

Birbiri içinde çözünmeyen ve birbirine karışmayan K, L ve M sıvılarına ait kütle - hacim grafiği aşağıda verilmiştir:

blank

Bu sıvılardan eşit hacimde alınıp aynı kaba konulduğunda kaptaki son görüntünün nasıl olması beklenir?

blank

9 / 11

Birbiri içinde çözünmeyen farklı yoğunluktaki sıvılar bir kabın içinde şekildeki gibi görünmektedir.

blank

Buna göre hangi sıvının yoğunluğu en fazladır?

10 / 11

Her ikisi de saf olan K ve L maddelerinin oda sıcaklığındaki kütle - hacim grafiği aşağıda verilmiştir:

blank

Buna göre aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır?

11 / 11

Şekilde bir miktar buzun, su dolu kapta yüzdüğü görülmektedir.

blank

Buna göre buz ve su ile ilgili verilen aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Skorunuz

Ortalama skor 44%

0%

Bunları da beğenebilirsin
Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Bu web sitesi, deneyiminizi geliştirmek için çerezler kullanmaktadır. Bu konuda sorun yaşamayacağınızı varsayıyoruz, ancak dilerseniz vazgeçebilirsiniz. Kabul et Gizlilik ve Çerez Politikası