6. Sınıf Sosyal Bilgiler 1. Dönem 2. Yazılı Soruları

6. Sınıf Sosyal Bilgiler 1. Dönem 2. Yazılı Soruları başlıklı testimiz MEB kazanımlarına ve müfredatına uygun olarak hazırlanmıştır.

Tebrikler! 6. Sınıf Sosyal Bilgiler 1. Dönem 2. Yazılı Soruları adlı sınavı başarıyla tamamladınız.

%%TIME_ALLOWED%% saniye süre verilen sınavı %%TIME_USED%% saniyede tamamladınız.

→ Toplam soru sayısı: %%TOTAL%%

→ Doğru sayınız: %%SCORE%% - yanlış ve boş sayınız: %%WRONG_ANSWERS%%.

→ Sınavdan aldığınız puan: %%PERCENTAGE%%

→ Sınav sonucu değerlendirmeniz:

%%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi sorunlarımızın çözümünde kullanacağımız yöntemlerden biri olamaz?

A
Sorunu görmezlikten gelmek
B
Sorunuyla ilgili dilekçe vermek
C
Resmi kurum hatlarından yardım istemek
D
Yetkili kurumlara başvurmak
Soru 2

Toplumda bireylerin huzurlu ve güvenli olarak bir arada yaşayabilmesi için;

I. Ön yargıların pekiştirilmesi

II. Engelli bireylere saygı duyulması

III. Farklı dil, din ve milletlere hoşgörüyle davranılması

durumlarından hangisi ya da hangilerinin gerçekleştirilmesi gerekir?

A
Yalnız II
B
I ve II
C
II ve III
D
I, II ve III
Soru 3

Rol, bir işte bir kişinin üzerine düşen görevdir. İnsanların konumları gereği grup ya da kurum içinde bazı roller üstlenirler.

Verilen tanıma göre aşağıdakilerden hangisi "role" örnek olamaz?

A
Kardeşlik
B
Aile
C
Sınıf başkanlığı
D
Solistlik
Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi sivil toplum kuruluşlarının özellikleri arasında gösterilemez?

A
Amaçları toplumsal sorunları çözmektir.
B
Üyeleri gönüllülük esasına göre çalışırlar.
C
Yasalara uygun olarak faaliyet yürütürler.
D
Hizmetleri karşılığında para alırlar.
Soru 5

Orta Asya’da kurulan Türk devletlerinin siyasal varlıkları uzun süreli olmamış, kısa sürede yıkılmışlardır.

Aşağıdakilerden hangisi bu durumun temel nedeni olarak gösterilebilir?

A
Hayvancılıkla uğraşmaları
B
Farklı dinleri benimsemeleri
C
“Ülke hanedanın ortak malıdır” anlayışı
D
Dini inançları
Soru 6

Hun hükümdarı Mete Han döneminde;

· Çin mağlup edilerek vergiye bağlanmış,

·  İpek yolu denetim altına alınmış,

·  Orta Asya Türk toplulukları bir bayrak altında toplanmıştır.

Buna göre Hunlarla ilgili aşağıdaki konulardan hangisi hakkında bilgi edinilemez?

A
Siyasi faaliyetleri
B
Gelir kaynakları
C
Askeri faaliyetleri
D
Dini yaşantıları
Soru 7

Orta Asya’da Türkler sürekli konar-göçer halde yaşamışlardır.

Aşağıdakilerden hangisi bu göçlerin sonuçlarından biri değildir?

A
Birçok mimari eserler bırakmışlardır.
B
Kültürlerini geniş alanlara yaymışlardır.
C
Savaşçılık özellikleri gelişmiştir.
D
Başka milletlerden etkilenmişlerdir.
Soru 8

Bedir savaşında esir düşen Mekkelilerden okuma yazma bilenler, on Müslüman’a okuma yazma öğretme karşılığı serbest bırakılmışladır.

Bu durum hangisi için bir kanıt olabilir?

A
Arapça okuma yazma öğrenmenin kolay olduğu
B
Bedir Savaşı’nı Hz. Muhammed’in yönettiği
C
Okuma yazma bilen esir sayısının fazla olduğu
D
Okuma yazmaya önem verildiği
Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi Malazgirt Meydan Muharebesi’nin ortaya çıkardığı sonuçlardan biri değildir?

A
Anadolu’nun kapıları Türklere açılmıştır.
B
Anadolu’da ilk Beylikler dönemi başlamıştır.
C
Türklerin Anadolu’dan atılamayacağı ispatlanmıştır.
D
Anadolu’da Türk tarihi başlamıştır.
Soru 10

· Başa geçen hükümdarlar halifeden onay almaya başlamıştır.

· Devlet işleri kurultay yerine artık Divan’da görüşülmeye başlamıştır.

· Halifenin adına hutbe okutulmaya başlamıştır.

Yukarıda Türklerin İslamiyet’i kabulleri ile birlikte hangi alanda meydana gelen değişimlere yer verilmiştir?

A
Sanat
B
Siyasi
C
Bilim
D
Kültür
Soru 11

Anadolu Selçuklu Devleti'nde;

· Sinop, Alanya, Antalya limanları ele geçirilmiş, bu bölgelere tersaneler yapılmıştır.

· Ülkenin çeşitli yerlerine hanlar ve kervansaraylar inşa edilmiştir.

· Darüşşifalar inşa ederek Anadolu’ya hizmet edilmiştir.

Bu uygulamaların aşağıdaki alanlardan hangisinde gelişmeye neden olduğu savunulamaz?

A
Eğitim
B
Sağlık
C
Mimari
D
Ticaret
Soru 12

Türkiye Selçuklu Devleti döneminin en önemli yapılarındandır. Genellikle dinlenmek ve kervanların konaklaması için yapılan bu yapılar, savaş dönemlerinde korunma amaçlı da kullanılmıştır.

Anlatılan yapıt aşağıdakilerden hangisidir?

A
Kervansaray
B
İmarethane
C
Şifahane
D
Külliye
Soru 13

Ülkemiz Türkiye'de en geniş alanda görülen iklim tipi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Karasal İklim
B
Karadeniz İklimi
C
Akdeniz İklimi
D
Çöl İklimi
Soru 14

blank

Yaz tatilinizi geçireceğiniz şehir, 29° doğu meridyeni ile 39° kuzey paralelinin kesiştiği yere en yakın konumda ise hangi şehre tatile gitmelisiniz?

A
Uşak
B
Niğde
C
Denizli
D
Nevşehir
Soru 15

Ülkemizde Akdeniz ikliminde kış sıcaklıklarının yüksek olması ve don olayına az rastlanması, yazların ise güneşlenme süresinin uzun olmasının;

I. Seracılık

II. Turizm

III. Yer altı kaynakları

faaliyetlerinin hangilerini olumlu etkilemesi beklenir?

A
Yalnız II
B
I ve II
C
I ve III
D
II ve III
Soru 16

· Bitki örtüsü makidir.

· Yazları sıcak ve kurak, kışları ılık ve yağışlı geçer.

· Zeytin, turunçgiller, incir, üzüm bu iklimi sever.

Buna göre yukarıda özellikleri verilen iklim tipi hangisidir?

A
Karasal iklim
B
Akdeniz iklimi
C
Karadeniz iklimi
D
Çöl iklimi
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
16 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
16Son
Geri dön

Bunları da beğenebilirsin
Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Bu web sitesi, deneyiminizi geliştirmek için çerezler kullanmaktadır. Bu konuda sorun yaşamayacağınızı varsayıyoruz, ancak dilerseniz vazgeçebilirsiniz. Kabul et Gizlilik ve Çerez Politikası