6. Sınıf Türkçe 1. Dönem 2. Yazılı Soruları

6. Sınıf Türkçe 1. Dönem 2. Yazılı Soruları başlıklı testimiz MEB kazanımlarına ve müfredatına uygun olarak hazırlanmıştır.

Tebrikler! 6. Sınıf Türkçe 1. Dönem 2. Yazılı Soruları adlı sınavı başarıyla tamamladınız.

%%TIME_ALLOWED%% saniye süre verilen sınavı %%TIME_USED%% saniyede tamamladınız.

→ Toplam soru sayısı: %%TOTAL%%

→ Doğru sayınız: %%SCORE%% - yanlış ve boş sayınız: %%WRONG_ANSWERS%%.

→ Sınavdan aldığınız puan: %%PERCENTAGE%%

→ Sınav sonucu değerlendirmeniz:

%%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

(I) Ornitorenkler, Tazmanya’da ve Avustralya’nın doğu kıyılarındaki nehir ve göllerde hem suda hem karada yaşar. (II) Kuyruğu bir kunduzunki gibi yassı ve geniştir. (III) Burada, yiyecek bulamadığı zamanlarda kullanılmak üzere yağ depolanır.  (IV) Kuyruğunu ve arka ayaklarını, yüzerken vücuduna yön vermek için kullanır.

Bu parçadaki numaralanmış cümlelerle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A
I. cümlede nesnel anlatımdan yararlanılmıştır.
B
II. cümlede karşılaştırma yapılmıştır.
C
III. cümlede amaç-sonuç ilişkisi söz konusudur.
D
IV. cümlede neden-sonuç ilişkisi vardır.
1 numaralı soru için açıklama 
IV. cümlede amaç sonuç ilişkisi vardır.
Soru 2
  1. insanda doğuştan var olan
  2. özü geliştirmektir
  3. eğitimin amacı
  4. cevheri işlemek ve

Numaralanmış sözler anlamlı ve kurallı bir cümle oluşturacak şekilde sıralandığında hangisi baştan ikinci olur?

A
I.
B
II.
C
III.
D
IV.
Soru 3

“ İnsanlar eskiden sadece günlük yaşamda kullandığı araç ve gereçleri seramikten yapıyorlardı.” Bu cümleden seramikle ilgili aşağıdakilerden hangisi çıkarılabilir?

A
Zamanla, önemli bir sanat hâline geldiği
B
Günümüzde farklı alanlarda kullanıldığı
C
Uygarlığın başlangıcından beri var olduğu
D
Yapımının büyük bir ustalık gerektirdiği
Soru 4

(I) İlk elektrikli klima, bir mühendis olan Carrier tarafından1902 yılında icat edildi. (II) Matbaalarda kullanılan kâğıtlar sıcaklık artışı ve değişen nem dengesinden dolayı genleşip büzüşüyordu. (III) Ayrıca baskı sürecinde renkler düzgün çıkmıyordu. (IV) Carrier de bu sorunu çözmek için bugün klima adını verdiğimiz makineyi geliştirdi.

Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde neden-sonuç ilişkisi vardır?

A
I.
B
II.
C
III.
D
IV.
Soru 5

Aşağıdaki dizelerden hangisinde abartma vardır?

A

Ömrüm oldukça şiir yazacağım

Selam olsun benden arda kalanlara

B

Akasyaların kokusunu duyarlar

Geçip giden trenlerin rüzgârında

C

Yaban gülü gibi yalınkat ayazmanın

Bir keçi otluyor el kadar bahçesinde

D

Hava keskin ve kurak

Es rüzgâr es, bucak bucak

Soru 6

(I) Yemyeşil ağaçlar arasında mücevher gibi parlayan Borabay Gölü, kış aylarında bembeyaz elbisesini kuşanıyor. (II) Baharla birlikte yeniden yaprak yaprak açan ağaçların diplerini yosun ve mantarlar süslüyor, toprak ise çimenler ve dağ çiçekleriyle şenleniyor. (III) Yaz aylarında reçine kokusuyla harmanlanmış toprak kokusu sarıyor her yanı. (IV) Sonbahara doğru yüksekliğin ve soğuğun etkisiyle geniş yapraklı ağaçlar rengârenk bir görünüme bürünüyor.

Bu parçada numaralanmış cümlelerle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A
I. cümlede benzetme yapılmıştır.
B
II. cümlede öznel anlatımdan yararlanılmıştır.
C
III. cümlede abartma yapılmıştır.
D
IV. cümlede neden-sonuç ilişkisi vardır.
Soru 7

‟Ebe Beni Kurda Verme” oyununda ebe, kurt ve sekiz oyuncu bulunur. Sekiz oyuncu, ebenin arkasına dizilip ‟Ebe, beni kurda verme!” diye bağırarak etrafa dağılır. Kurt, bu oyuncuları yakalamaya çalışır. Yakaladığı oyuncuları kendi arkasına dizerek güçlenmeye başlar. Ebenin arkasındaki oyuncular bitene kadar oyun böyle devam eder. Oyuncular, kurdun arkasına dizilince ‟Ebe, sen bizi kurda verdin; sana ceza vereceğiz!” diye bağırır. Ebenin cezası, kurdu sırtına alıp dolaştırmak ve oyuncular tarafından saklanan ayakkabılarını bulmaya çalışmaktır.

Bu parçada ‟Ebe Beni Kurda Verme” oyunuyla ilgili aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir?

A
Nasıl oynandığına
B
Ebeye verilen cezaya
C
Kaç kişiyle oynandığına
D
Kurdun nasıl seçildiğine
Soru 8

Arkeolojik bulgular, yüzmenin insanlık tarihi kadar eski olduğunu gösteriyor. (I) Eski Yunanlıların zaman zaman yüzme yarışları düzenlediğine, Romalıların ise hamamların yanı sıra yüzme havuzları yaptığına ilişkin bulgular var. (II) Ancak yüzmenin spor olarak yaygınlaşması 19. yüzyıla dayanıyor. (III) Türkiye'de modern anlamda yüzme sporuna ilk adımın 1973 yılında atıldığı görülüyor. (IV) Bu yüzyıldan sonra yüzme, spor müsabakalarının temel branşlarından biri hâline geldi.

Numaralanmış cümlelerden hangisi bu parçanın anlam bütünlüğünü bozmaktadır?

A
I.
B
II.
C
III.
D
IV.
Soru 9

Çocuk, karşılaştığı her eşya ve durum karşısında şaşkındır; yeni bir gözle bakar her şeye. Şairlerin dünyaya bakışı da böyle olmalı. Çünkü dünyaya alışmak şair bilincini köreltir.

Bu parçada asıl anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?

A
Çocukların dünyası, şairleri besleyen en önemli unsurlardandır.
B
Şair, günlük olaylara farklı açılardan bakmayı bilmelidir.
C
Gerçeklikle bağını koparmayan şair daima başarıya ulaşır.
D
Şair, dünyaya çocuksu bir merakla bakmalıdır.
Soru 10

“Ansızın şiddetli bir rüzgâr çıktı Antalya’da. Sonbahar mevsiminde hep böyle olurdu. Balkonun yan tarafı kapalı olduğundan Ayşe etkilenmiyordu rüzgârdan. Ağaçlar bir o yana bir bu yana savruluyordu. Birden şiddetli bir şimşek çaktı körfezin kıyısında. Gece yarısı olmasına rağmen her yer aydınlandı. Kulakları sağır edecek kadar şiddetli bir gök gürültüsü duyuldu. Şimşeğin ışığında, körfezin karşı kıyısının kapkara bulutlarla kaplanmış olduğunu gördü 

Bu metinde aşağıdaki sorulardan hangisinin cevabı yoktur?

A
Ayşe rüzgârdan niçin etkilenmemiştir?
B
Olay nerede gerçekleşmiştir?
C
Kahramanın özellikleri nelerdir?
D
Olay ne zaman yaşanmıştır?
Soru 11

İletişim, hem bilgilenme hem de bilgi aktarma anlamına geldiğinden hayatın devamı için kaçınılmaz bir ihtiyaçtır. Bilgisiz insan, diğer insanlarla iletişim kurmakta zorlanır. Ancak insanlarla sağlam bir iletişim kurabilmek için sadece bilgi yeterli değildir, samimiyet de gereklidir. Samimiyet olmadan sağlam iletişim köprüleri kurulamaz.

Bu parçadan aşağıdakilerin hangisi çıkarılamaz?

A
İnsanlarla iyi iletişim kurabilmek için bilgili ve samimi olmak gerekir.
B
İletişim, insanlar arasındaki bilgi alışverişidir.
C
Samimiyetsiz insanlar bilgisiz oldukları için iletişim kurmakta zorlanırlar.
D
İletişim, insanın yaşamını sürdürebilmesi için gereklidir.
Soru 12

Aşağıda yay ayraçla belirtilen yerlerin hangisinde nokta (.), noktalı virgül (;), eğik çizgi (/) işaretlerinden herhangi biri kullanılamaz?

A
Yönelme hâl eki olan “-e ( ) -a”, sözcüklere farklı anlam ilgileri katar.
B
2 ( ) nci sıradaki yarışmacıyı hepimiz de ilk kez görüyorduk.
C
Sunuculuğu Erkan, Esen, Zeynep ( ) teknik işleri Furkan, İhsan, Mustafa yapacak.
D
Dosyaları imzalamak için 14 ( ) 00’te şirkete gitmesi gerekiyor.
Soru 13

Picasso ( ) kendisi hakkında yazılmış övgü dolu bir kitabı okuyunca “Ben Merihli miyim acaba ( )” demiş ve yazara şu öğütte bulunmuş ( ) “Kitaba yeni bir bölüm ekle. Bu bölümde benim de herkes gibi bir insan olduğumu anlat.”

Aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangisi, bu parçada yay ayraçla gösterilen yerlerden herhangi birine getirilemez?

A
( ! )
B
( : )
C
( , ) 
D
( ? )
Soru 14

Güneş Sistemi’nde 8 gezegen ve bunların çevresinde dönen 182 uydu vardır. Bunlara ek olarak milyarlarca asteroit ve trilyonlarca kuyruklu yıldız da Güneş’in çevresinde döner.

Bir gök bilimi terimleri sözlüğü oluşturulsa bu parçadaki sözcüklerden hangisine bu sözlükte yer verilmez?

A
Çevre
B
Uydu
C
Asteroit
D
Gezegen
Soru 15

“Çökmek” sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde “Millî Mücadele yıllarında bütün gençlerin yüreğine vatan kaygısı çöktü.” cümlesindeki anlamıyla kullanılmıştır?

A
Yürümekten yorulunca soluk soluğa yere çöktü.
B
Zavallı kadının yanakları içine çökmüştü.
C
Bugünlerde içime kaynağı belirsiz bir sıkıntı çöktü.
D
İnşaat için temel kazılınca yol çöktü.
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
15 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
Son
Geri dön

Bunları da beğenebilirsin
Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Bu web sitesi, deneyiminizi geliştirmek için çerezler kullanmaktadır. Bu konuda sorun yaşamayacağınızı varsayıyoruz, ancak dilerseniz vazgeçebilirsiniz. Kabul et Gizlilik ve Çerez Politikası