7. Sınıf Din Kültürü 2. Dönem 2. Yazılı Soruları

Tebrikler! 7. Sınıf Din Kültürü 2. Dönem 2. Yazılı Soruları adlı sınavı başarıyla tamamladınız.

%%TIME_ALLOWED%% saniye süre verilen sınavı %%TIME_USED%% saniyede tamamladınız.

→ Toplam soru sayısı: %%TOTAL%%

→ Doğru sayınız: %%SCORE%% - yanlış ve boş sayınız: %%WRONG_ANSWERS%%.

→ Sınavdan aldığınız puan: %%PERCENTAGE%%

→ Sınav sonucu değerlendirmeniz:

%%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Din, Allah tarafından gönderilen ilahi ilkeler bütünüdür. Dini insanlara açıklayıp öğretenler peygamberlerdir. Allah tarafından gönderilen son din İslamiyet, bu dinin peygamberi Hz. Muhammed (sav.), kutsal kitabı ise Allah kelamı Kur’an-ı Kerim’dir.

Bu parçadan hareketle aşağıdaki yargıların hangisine varılamaz?

A
Dinin amacı insanları mutlu etmektir.
B
İslam, ilahi dinlerin sonuncusudur.
C
Peygamberler dinin tebliğcisidir.
D
İlahi dinlerin kaynağı vahiydir.
Soru 2
Aşağıdakilerden hangisi din anlayışlarının birbirinden farklı olmasının sebeplerinden biri değildir?
A
Düşünme tarzlarının farklı olması
B
Dinin mesajlarının evrensel olması
C
Çeşitli kültür ve geleneklerin olması
D
Değişik coğrafi bölgelerde yaşanması
Soru 3
Aşağıdakilerden hangisi ahirete iman eden bir kişi için söylenemez?
A
Bir köşeye çekilip kendini ibadete verir.
B
Daima sorumluluk bilinciyle hareket eder.
C
Sadece Allah’ın rızasını kazanmayı amaçlar.
D
Hiçbir eyleminin karşılıksız kalmayacağını bilir.
Soru 4
Aşağıdakilerden hangisi tasavvufi yorumların amaçlarından biri değildir?
A
İsteyeni manevi eğitimden geçirmek
B
Devlet yönetiminde söz sahibi olmak
C
Güzel ahlaklı kişilerin sayısını artırmak
D
İnsanları güzel ahlaklı olmaya özendirmek
Soru 5
  • İslam düşüncesindeki amelî yorumlardan biridir.
  • Ebu Hanife’nin yöntem ve görüşlerine dayanır.
  • Türkiye, Suriye, Irak, Pakistan, Kafkaslar ve Balkanlarda yaygındır.
Bu bilgiler aşağıdaki fıkhi yorumlardan hangisiyle ilgilidir?
A
Şafiilik
B
Malikilik
C
Hanbelilik
D
Hanefilik
Soru 6
Hz. Peygamberin vefatından sonra birtakım sebeplere bağlı olarak ayet ve hadislerin yorumlarından ortaya çıkan farklı görüş ve düşünceler farklı din anlayışlarını oluşturmuştur. Bu anlayışlar ilk zamanlarda dağınık bir şekilde kendini göstermişse de sonraları her anlayış kendine has bir yöntem geliştirerek sistemleşmiştir.

İslam düşüncesinde sistemleşen bu dini anlayışlara verilen ad aşağıdakilerden hangisidir?

A
Tarikat
B
Mezhep
C
Cemaat
D
Meşrep
Soru 7
  • Allah’ın varlığı ve birliği hususunda ittifak edilmiş olması
  • Hz. Muhammed’in peygamberliği konusunda görüş ayrılığının olmaması
  • Namaz, hac, zekât ve oruç gibi temel ibadetlerin farz olduğu hususunda fikir birliğinin olması
Bu bilgilerden, İslam düşüncesiyle ilgili aşağıdaki yargıların hangisine varılabilir?
A
Farklı fikirler kendilerini ifade etme imkânı bulamamıştır.
B
İnançla ilgili hususlarda hiçbir fikir ayrılığı olmamıştır.
C
İnanç konusunda konuşmaktan uzak durulmuştur.
D
Dinin temel ilkelerinde görüş birliği vardır.
Soru 8
“Artık sen öğüt ver, çünkü sen ancak bir uyarıcısın. Onlara egemen bir zorba değilsin.” (Gâşiye suresi, 21 ve 22. ayetler)

Bu ayetlerin mesajı aşağıdakilerden hangisidir?

A
İnsanlar dinî tercihlerinde özgürdür.
B
Zorbalık etmek doğru değildir.
C
Müslüman güvenilir bir kişidir.
D
Müslüman güvenilir bir kişidir.
Soru 9
Aşağıdakilerden hangisi din anlayışlarının birbirinden farklı olmasının sebeplerinden biri değildir?
A
Düşünme tarzlarının farklı olması
B
Dinin mesajlarının evrensel olması
C
Kültür ve geleneklerin farklı olması
D
Farklı coğrafi bölgelerde yaşanması
Soru 10
Din, Yüce Allah tarafından gönderilen ilahî ilkeler bütünüdür. Dini insanlara açıklayıp öğretenler peygamberlerdir. Allah tarafından gönderilen son din İslamiyet, bu dinin peygamberi Hz. Muhammed, kutsal kitabı ise Allah kelamı Kur’an-ı Kerim’dir.

Bu parçadan hareketle aşağıdaki yargıların hangisine varılamaz?

A
Dinin amacı insanları mutlu etmektir.
B
İslam, ilahi dinlerin sonuncusudur.
C
Peygamberler dinin tebliğcisidir.
D
İlahi dinlerin kaynağı vahiydir.
Soru 11
Hz. Muhammed de bir anne ve babadan dünyaya gelmiştir. Her insan gibi ölümlü bir varlık olan Hz. Peygamber yaşadığı sürece güzel ahlak konusunda örnek olmuş ve eceli geldiğinde de vefat etmiştir. Hz. Muhammed hayatta bir insanın başına gelebilecek olumlu ve olumsuz birçok olay yaşamış, bazen sevinmiş bazen de üzülmüştür.

Bu metinde Hz. Muhammed ile ilgili vurgulanan husus aşağıdakilerden hangisidir?

A
Yaşadıklarından etkilendiği
B
Diğer insanlara benzer bir yaşantısı olduğu
C
Sıkıntılara karşı sabırlı olduğu
D
Hayatının mücadelelerle geçtiği
Soru 12
Hz. Muhammed, peygamberlikten önce içinde yaşadığı toplumda “Muhammedü’l-Emin” olarak anılırdı.

Aşağıdakilerden hangisi bu isimlendirmenin sebeplerinden biri olamaz?

A
İnsanları hiçbir zaman aldatmaması
B
Şaka yaparken bile yalan söylememesi
C
Emanetleri en güzel biçimde koruması
D
Allah tarafından peygamber seçilmesi
Soru 13
Andolsun size içinizden öyle bir peygamber gelmiştir ki sizin sıkıntıya uğramanız ona çok ağır gelir. O, size çok düşkün, müminlere karşı çok şefkatli ve merhametlidir.” (Tevbe suresi, 128. ayet)

Bu ayete göre aşağıdakilerden hangisi Hz. Peygamberin uygulamalarından biri olamaz?

A
Yaşlı ve düşkünlere yardımcı olması
B
Yetim, öksüz ve kimsesizleri koruması
C
Kuralları yerleştirmek için katı davranması
D
Toplumsal sorunlara çözüm araması
Soru 14
Peygamberlerin Allah’tan (c.c.) aldıkları mesajları eksiksiz ve doğru bir şekilde insanlara bildirmeleridir.

Tanımı yapılan kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A
Emanet
B
Sıdk
C
İsmet
D
Tebliğ
Soru 15
“Kim doğru yolu bulmuşsa, ancak kendisi için bulmuştur; kim de sapıtmışsa kendi aleyhine sapıtmıştır. Hiçbir günahkâr, başka bir günahkârın günah yükünü yüklenmez. …” (İsrâ suresi, 15. ayet)

Bu ayetten insanla ilgili,

  1. Dilediğini seçmekte serbesttir.
  2. Bütün eylemlerinden sorumludur.
  3. İyi ile kötüyü ayırma yeteneğine sahiptir.
sonuçlarından hangileri çıkarılabilir?
A
1 ve 2
B
1 ve 3
C
2 ve 3
D
1, 2 ve 3
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
15 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
Son
Geri dön
Bunları da beğenebilirsin
Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Bu web sitesi, deneyiminizi geliştirmek için çerezler kullanmaktadır. Bu konuda sorun yaşamayacağınızı varsayıyoruz, ancak dilerseniz vazgeçebilirsiniz. Kabul et Gizlilik ve Çerez Politikası