7. Sınıf Din Kültürü Ahlaki Davranışlar 2

/12

7. Sınıf Din Kültürü Ahlaki Davranışlar 2

1 / 12

“...Eğer hükmedecek olursan, aralarında adaletle hükmet. Çünkü Allah, âdil davrananları sever.” (Mâide suresi, 42. ayet)

Aşağıdaki hadislerin hangisinin konusu bu ayetin konusuyla aynıdır?

2 / 12

“Güçsüzün incindiği ve hakkını alamadığı bir toplum yücelemez.”

Aşağıdaki yargılardan hangisi bu hadisin mesajıyla örtüşmektedir?

3 / 12

• ‘‘İman etmedikçe cennete giremezsiniz. Birbirinizi sevmedikçe de gerçek mümin olamazsınız.’’
• ‘‘Birbirinize haset etmeyin, birbirinize küsmeyin, birbirinize kin beslemeyin ve sırt çevirmeyin. Ey Allah’ın kulları! Kardeş olun.’’

Bu hadislerden aşağıdaki yargıların hangisine varılamaz?

4 / 12

“Şüphesiz Rabb’imiz Allah’tır, deyip sonra da dosdoğru olanlara hiçbir korku yoktur, onlar üzülmeyecekler de.” (Ahkâf suresi, 13. ayet)

Buna göre,

I. Bir Müslümanın özü sözü bir olmalıdır.
II. İman eden kişi inancını açıklamalıdır.
III. Ahirette üzülmemek için iman etmek yeterlidir.

yargılarından hangileri bu ayetin mesajıyla örtüşmektedir?

5 / 12

Aşağıdaki Hz. Peygamberle ilgili ifadelerden hangisi insanlara değer vermekle ilgili değildir?

6 / 12

Aşağıdakilerden hangisini yapan kişi öz denetim sahibidir?

7 / 12

Kişiyi diğer insanlara karşı dikkatli, özenli, ölçülü davranmaya yönelten bir değerdir.

Bu tanım, aşağıdaki kavramlardan hangisine aittir?

8 / 12

Torunu Hz. Hasan’ı öperken onu gören bir sahabenin: “Ey Allah’ın Resulü! Ben çocukları şimdiye kadar hiç öpmedim.” demesine Allah Resulü çok üzülmüş ve “Merhamet etmeyen merhamet görmez.” buyurmuştur.

Aşağıdaki hadislerden hangisinin konusu bu parçanın konusundan farklıdır?

9 / 12

“Kim doğru yolu bulmuşsa, ancak kendisi için bulmuştur; kim de sapıtmışsa kendi aleyhine sapıtmıştır. Hiçbir günahkâr, başka bir günahkârın günah yükünü yüklenmez. …” (İsrâ suresi, 15. ayet)

Bu ayetten insanla ilgili,

I. Dilediğini seçmekte serbesttir.
II. Bütün eylemlerinden sorumludur.
III. İyi ile kötüyü ayırma yeteneğine sahiptir.

sonuçlarından hangileri çıkarılabilir?

10 / 12

I. Her ihtiyaçlarını evlerinde karşılamak
II. Onur ve şereflerine yaraşır davranmak
III. Fedakârlıklarını hatırlayıp ziyaret etmek

Numaralanmış durumlardan hangileri gazilerimize karşı görevlerimiz arasında sayılamaz?

11 / 12

Bir kişi, yardım etmekle ilgili bir soruya Bakara suresinin 264. ayetini okuyarak cevap vermiştir: “Ey iman edenler! Allah’a ve ahiret gününe inanmadığı hâlde insanlara gösteriş olsun diye malını harcayan kimse gibi, sadakalarınızı başa kakmak ve gönül kırmak suretiyle boşa çıkarmayın…”

Bu parçaya göre aşağıdaki sorulardan hangisi sorulmuştur?

12 / 12

İhtiyaç duyan herkese ayrım yapılmadan yardım edilmelidir. Bu güzel bir davranıştır ancak yardım edilecek husus önemlidir. Ahlaka uygun olmayan, vicdanın onaylamadığı konularda yardım etmek doğru değildir. Mâide suresinin 2. ayeti yardım ederken dikkat edilmesi gereken ilkeyi öğretmektedir: “… İyilik ve takva (Allah’a karşı gelmekten sakınma) üzere yardımlaşın. Günah ve düşmanlık üzere yardımlaşmayın. Allah’a karşı gelmekten sakının…”

Buna göre aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?

Skorunuz

Ortalama skor 56%

0%

Bunları da beğenebilirsin
Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Bu web sitesi, deneyiminizi geliştirmek için çerezler kullanmaktadır. Bu konuda sorun yaşamayacağınızı varsayıyoruz, ancak dilerseniz vazgeçebilirsiniz. Kabul et Gizlilik ve Çerez Politikası