7. Sınıf Din Kültürü Allah’ın Kulu ve Elçisi: Hz. Muhammed

/12

7. Sınıf Din Kültürü Allah’ın Kulu ve Elçisi: Hz. Muhammed

1 / 12

Peygamberimiz Bizans İmparatoruna İslam’a davet eden bir mektup gönderir. Hz. Muhammed’i tanımayan Herakliyus’a, onun hakkında bilgi verebilecek bir kişi aranır. O sırada Suriye’de ticaret amacıyla bulunan Ebu Süfyan ve yanındakileri İmparatora getirirler. Onun sorularından biri şudur: “Hiç yalan söylediği ya da aldattığı için suçlandı mı?” Ebu Süfyan: “Asla!” der. Konuşmanın sonunda Herakliyus şöyle der: “Anlıyorum ki o, gerçekten peygamberdir. Peşinden gidenler onu terk etmiyor dediniz. Bu da onların gerçek inanç sahibi olduklarını ispatlıyor.”

Bu parçadan aşağıdaki yargıların hangisine ulaşılabilir?

2 / 12

Peygamberlerin Allah’tan (c.c.) aldıkları mesajları eksiksiz ve doğru bir şekilde insanlara bildirmeleridir.

Tanımı yapılan kavram aşağıdakilerden hangisidir?

3 / 12

Aşağıdakilerden hangisi Hz. Muhammed’i diğer peygamberlerden ayıran bir özelliktir?

4 / 12

Allah’ın Elçisi, dürüstlüğü ve güvenilirliği ile tanınırdı. Toplumun sorunlarına karşı duyarlı idi. Peygamberlik görevi verilmeden önce de karşılaşılan sorunlara çözüm üretmede aktif rol alırdı.

Aşağıdakilerden hangisi peygamberimizin sözü edilen özelliklerine örnek gösterilemez?

5 / 12

Hz. Muhammed’le ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

6 / 12

“Ben sizden daha çok Allah’tan korkuyor ve sizden daha çok O’na itaatte bulunuyorum. Ancak ben bazen (nâfile) oruç tutarım, bazen tutmam, bazen (nâfile) namaz kılar, bazen istirahat ederim. Kadınlarla da evlenirim. Kim benim sünnetimi terk ederse ben’den değildir.”

Bu hadisten aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?

7 / 12

“De ki: Ben size, ‘Allah’ın hazineleri benim yanımdadır’ demiyorum. Ben gaybı da bilmem. Size ‘Ben bir meleğim’ de demiyorum. Ben sadece, bana gönderilen vahye uyuyorum.” De ki: “Görmeyenle gören bir olur mu? Siz hiç düşünmez misiniz?” (En’âm suresi, 50. ayet)

Bu ayetten Peygamberimizle ilgili aşağıdaki sonuçların hangisi çıkarılamaz?

8 / 12

“Ben peygamberlerin ilki değilim, bana ve size ne yapılacağını da bilemem, ancak bana vahyedilene uyarım. Ben yalnızca açık bir uyarıcıyım.” (Ahkâf suresi, 9. ayet)

Bu ayetten Hz. Muhammed’le (sav.) ilgili aşağıdaki yargıların hangisine varılamaz?

9 / 12

I. Vahiyle ilgili açıklamalar yapması
II. Örnek bir aile reisi olması
III. İbadetle mükellef olması
IV. Allah’ın vahyini olduğu gibi iletmesi

Numaralanmış ifadelerden hangileri Hz. Peygamberin peygamberlik göreviyle ilgilidir?

10 / 12

Hz. Muhammed’le ilgili aşağıdaki ayetlerden hangisinin konusu diğerlerinden farklıdır?

11 / 12

I. “Ben namazı nasıl kılıyorsam siz de öyle kılın.”
II. “Haccın nasıl yapılacağı ile ilgili kuralları benden öğreniniz.”
III. “Allah’a ve ahiret gününe inanan kişi ya hayır söylesin
veya sussun.”

Numaralanmış hadislerden hangisi Hz. Muhammed’in açıklayıcı özelliğiyle ilgili değildir?

12 / 12

“(Resulüm) Biz seni ancak âlemlere rahmet olarak gönderdik.” (Enbiyâ suresi, 107. ayet)

Bu ayetle doğrudan ilgili hadis aşağıdakilerden hangisidir?

Skorunuz

Ortalama skor 35%

0%

Bunları da beğenebilirsin
Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Bu web sitesi, deneyiminizi geliştirmek için çerezler kullanmaktadır. Bu konuda sorun yaşamayacağınızı varsayıyoruz, ancak dilerseniz vazgeçebilirsiniz. Kabul et Gizlilik ve Çerez Politikası