7. Sınıf Din Kültürü İslam Düşüncesinde Yorumlar 2

/12

7. Sınıf Din Kültürü İslam Düşüncesinde Yorumlar 2

1 / 12

Aşağıdakilerden hangisi fikirlerin farklı olmasının sonuçlarından biridir?

2 / 12

blank

Bu tabloda numaralanmış eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?

3 / 12

“Artık sen öğüt ver, çünkü sen ancak bir uyarıcısın. Onlara egemen bir zorba değilsin.” (Gâşiye suresi, 21 ve 22. ayetler)

Bu ayetlerin mesajı aşağıdakilerden hangisidir?

4 / 12

Aşağıdakilerden hangisi İslam düşüncesindeki yorum biçimlerinden biri değildir?

5 / 12

Hz. Peygamberin vefatından sonra birtakım sebeplere bağlı olarak ayet ve hadislerin yorumlarından ortaya çıkan farklı görüş ve düşünceler farklı din anlayışlarını oluşturmuştur. Bu anlayışlar ilk zamanlarda dağınık bir şekilde kendini göstermişse de sonraları her anlayış kendine has bir yöntem geliştirerek sistemleşmiştir.

İslam düşüncesinde sistemleşen bu dini anlayışlara verilen ad aşağıdakilerden hangisidir?

6 / 12

• İslam düşüncesindeki amelî yorumlardan biridir.
• Ebu Hanife’nin yöntem ve görüşlerine dayanır.
• Türkiye, Suriye, Irak, Pakistan, Kafkaslar ve Balkanlarda yaygındır.

Bu bilgiler aşağıdaki fıkhi yorumlardan hangisiyle ilgilidir?

7 / 12

Aşağıdakilerden hangisi İslam düşüncesinde, inançla ilgili yorumların amaçlarından biri değildir?

8 / 12

Bu mezhebin öncüsü, dini konularda akla önem vermekle, akıl ve nakil (ayet ve hadisler) arasında kendine has bir denge kurmayı başarmıştır. İmam-ı Azam Ebu Hanife’nin anlayışı doğrultusunda gelişen yorum biçimini sistemleştirerek bu düşünceye yeni bir boyut kazandırmıştır. Bu alanda yazdığı en önemli eseri ise “Kitabu’t-Tevhit”tir.

Bu parçada sözü edilen âlim aşağıdakilerden hangisidir?

9 / 12

Aşağıdakilerden hangisi tasavvufi yorumların amaçlarından biri değildir?

10 / 12

Hacı Bektaş Veliyle ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

11 / 12

Hz. Peygamber, Medine’ye hicret ettikten sonra sosyal dayanışmayı sağlamak amacıyla her Mekkeliyi, bir Medineli ile kardeş yapmıştır. Ensar, muhacirlere öz kardeşi gibi yardım etmiştir. Hz. Peygamber de kendisine Hz. Ali’yi kardeş yapmıştır.

Aşağıdakilerden hangisi bu kardeşlik uygulamasının Alevi-Bektaşi geleneğine yansıması kabul edilir?

12 / 12

Her yıl sonbaharda küskünlerin barıştırılması ve birliğin sağlanması amacıyla yapılır. Herhangi bir ocağa veya cem evine bağlı bulunan kimseler bir araya gelip kurban keserler. Tüm canlar, bu kurban lokmasına katkıda bulunurlar. Küskünler barıştırılır ve elde edilen nimetler için Allah’a şükredilir.

Bu uygulamalar aşağıdaki cem türlerinden hangisinde yerine getirilir?

Skorunuz

Ortalama skor 32%

0%

Bunları da beğenebilirsin
Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Bu web sitesi, deneyiminizi geliştirmek için çerezler kullanmaktadır. Bu konuda sorun yaşamayacağınızı varsayıyoruz, ancak dilerseniz vazgeçebilirsiniz. Kabul et Gizlilik ve Çerez Politikası