7. Sınıf Din Kültürü İslam Düşüncesinde Yorumlar 3

/12

7. Sınıf Din Kültürü İslam Düşüncesinde Yorumlar 3

1 / 12

Din anlayışındaki yorum farklılıklarıyla ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır?

2 / 12

Aşağıdakilerden hangisi İslam düşüncesindeki farklı din anlayışlarının sebeplerinden biri değildir?

3 / 12

 • I. Herkesin her konuda aynı düşüncede olması mümkün değildir.
 • II. Âlimlerin sorunlara çözüm arayışı İslam düşüncesine farklı fikirler kazandırmıştır.
 • III. Âlimlerin aynı konuda farklı düşüncelere ulaşması inananların seçeneklerini çoğaltmıştır.

Numaralanmış bilgilerden hangileri din anlayışındaki farklılıkların zenginlik olduğunu gösterir?

4 / 12

İslam düşüncesindeki fıkhi yorumlarla ilgili bilgilerden hangisi doğru değildir?

5 / 12

Muharrem ayında,

 •  İlk on iki gün oruç tutulur.
 • Aşure pişirip komşulara dağıtılır.
 • On üçüncü gün şükür kurbanı kesilir.

Bu bilgiler aşağıdaki tasavvufi yorumlardan hangisiyle daha çok ilgilidir?

6 / 12

Aşağıdakilerden hangisi musahiplik uygulamasının amaçlarından biri değildir?

7 / 12

 • Sözlükte; bir araya gelmek, toplanmak, bütünleşmek gibi anlamlara gelir.
 • Alevilik-Bektaşilikte dedelerin yönetiminde gerçekleştirilen ve müminlerin Allah’a olan kulluk görevlerini ve yükümlülüklerini yerine getirme uygulamasını ifade eder.

Bu açıklamalar aşağıdaki kavramlardan hangisiyle ilgilidir?

8 / 12

İmam Şafii, dönemin ilim merkezlerini gezerken gördüğü farklı bölgelerin geleneklerini tanıdıkça, daha önce bir konuyla ilgili verdiği bazı hükümlerini bulunduğu çevrenin şartlarına göre gözden geçirmiş ve hükümlerinde değişikliğe gitmiştir.

Bu durumun gerekçesi aşağıdakilerden hangisi olabilir?

9 / 12

Mevlana düşüncesinin temelinde aşk vardır. Mevlana’ya göre Tanrıya ulaşmak için gerekli olan en önemli şey aşktır. O ancak yüreği sevgi ile dolu olan bir kimsenin gerçek anlamda ilahi aşka sahip olabileceğine inanıyordu. Ayrıca Mevlana’ya göre insanın gerçek anlamda özgürleşmesi de bu ilahi aşk ile mümkün olacaktır. Çünkü ancak kişi ilahi aşk vasıtasıyla kendisini bu dünyaya bağlayan ve bu geçici dünyanın kölesi haline getiren her türlü gelip geçici şeylerden sıyrılıp, gerçek özgürlüğe kavuşabilir.

Bu parçada aşağıdaki hususların hangisine değinilmemiştir?

10 / 12

Tasavvufi oluşumlarla ilgili olarak aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır?

11 / 12

Kadirilikte önemli görülen;

 • I. insanların elinde olan şeylere tamah etmemek,
 • II. Allah’ın yarattığı hiçbir şeye lanet etmemek,
 • III. verilen sözü mutlaka yerine getirmek

ilkelerden hangilerinde kanaatkâr olmak vurgulanmaktadır?

12 / 12

Birlikte yaşama kültürüyle ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır?

Skorunuz

Ortalama skor 20%

0%

Bunları da beğenebilirsin
Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Bu web sitesi, deneyiminizi geliştirmek için çerezler kullanmaktadır. Bu konuda sorun yaşamayacağınızı varsayıyoruz, ancak dilerseniz vazgeçebilirsiniz. Kabul et Gizlilik ve Çerez Politikası