7. Sınıf Din Kültürü İslam Düşüncesinde Yorumlar

/12

7. Sınıf Din Kültürü İslam Düşüncesinde Yorumlar

1 / 12

Din, Yüce Allah tarafından gönderilen ilahî ilkeler bütünüdür. Dini insanlara açıklayıp öğretenler peygamberlerdir. Allah tarafından gönderilen son din İslamiyet, bu dinin peygamberi Hz. Muhammed, kutsal kitabı ise Allah kelamı Kur’an-ı Kerim’dir.

Bu parçadan hareketle aşağıdaki yargıların hangisine varılamaz?

2 / 12

Aşağıdakilerden hangisi din anlayışlarının birbirinden farklı olmasının sebeplerinden biri değildir?

3 / 12

Dinle ilgili;

I. Değişime açık ilkelerdir.
II. İnançla ilgili ilkeleri barındırır.
III. Her yer ve zamanda geçerlidir.

yargılardan hangileri doğrudur?

4 / 12

İnsanların düşünme ve anlama yetenekleri farklıdır. İslam dini, insanların sahip oldukları bu yeteneklerini kullanmalarına imkân tanımıştır. Bunun en güzel örneği Hz. Peygamberin vefatından sonra din anlayışlarının oluşmasıdır. Bu farklı anlayışlar dinin kendisi değil onun bir yorumu olarak kabul edilmiş ve bu kabul dolayısıyla Müslüman toplumlarda canlı bir düşünce ortamı oluşmuştur.

Bu parçadan aşağıdaki sonuçlardan hangisine ulaşılamaz?

5 / 12

İslam düşünce tarihinde ortaya çıkan farklı dini yorumlar genel olarak değerlendirildiğinde bu yorumlarla ilgili,

I. İnsanlara kolaylık sağlamıştır.
II. Evrensel ilkeler haline gelmişlerdir.
III. Farklı yorumlar dinin kendisini de etkilemiştir.

yargılarından hangilerine varılabilir?

6 / 12

Aşağıdakilerden hangisi dini yorumlayan kişide bulunması gereken özelliklerden biri değildir?

7 / 12

Din, Allah’ın peygamberler aracılığıyla insanlara gönderdiği öğütleri içerir. Din anlayışı ise bu öğütlerin, insanlar
tarafından içinde bulundukları şartlara göre algılanma ve
yorumlanma biçimleridir. Dolayısıyla din tek iken din anlayışları birden çok olabilir. Din vahye, din anlayışı ise
insanların algıları ve yorumlarına dayanır. Ayrıca din değişmez, din anlayışı değişebilir. Ancak din anlayışı hiçbir
zaman dinin özüne ters düşmemelidir.

Bu parçada vurgulanan husus aşağıdakilerden hangisidir?

8 / 12

I. Çözüm üretirken iman esasları dikkate alınmamıştır.
II. Bir problemle ilgili birden çok çözüm üretilmiştir.
III. Sorun çözme yöntemleri birbirinden farklıdır.

Din anlayışındaki yorum farklılıklarıyla ilgili numaralanmış bilgilerin hangileri yanlıştır?

9 / 12

Aşağıdakilerden hangisi İslam düşüncesindeki yorum farklılıklarının sebeplerinden biri değildir?

10 / 12

 • Allah’ın varlığı ve birliği hususunda ittifak edilmiş olması
• Hz. Muhammed’in peygamberliği konusunda görüş ayrılığının olmaması
• Namaz, hac, zekât ve oruç gibi temel ibadetlerin farz olduğu hususunda fikir birliğinin olması

Bu bilgilerden, İslam düşüncesiyle ilgili aşağıdaki yargıların hangisine varılabilir?

11 / 12

Eğer tek bir dini yorum olsaydı aşağıdaki durumlardan hangisi ortaya çıkmazdı?

12 / 12

İslam düşüncesindeki yorum farklılıklarıyla ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır?

Skorunuz

Ortalama skor 24%

0%

Bunları da beğenebilirsin
Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Bu web sitesi, deneyiminizi geliştirmek için çerezler kullanmaktadır. Bu konuda sorun yaşamayacağınızı varsayıyoruz, ancak dilerseniz vazgeçebilirsiniz. Kabul et Gizlilik ve Çerez Politikası