7. Sınıf Din Kültürü Melek ve Ahiret İnancı 4

/12

7. Sınıf Din Kültürü Hac ve Kurban 4

1 / 12

Hz. İsmail’le ilgili aşağıdaki bilgilerin hangisinde yanlışlık yapılmıştır?

2 / 12

Hz. İbrahim, “Rabbim! Bana iyilerden olacak bir evlat ver.” diye dua ederek bir çocuk istedi. Allah duasını kabul ederek ona akıllı ve edepli bir oğul verdi.

Hz. İbrahim’e verilen çocuk aşağıdakilerden hangisidir?

3 / 12

• “İsmail’i, İdris’i ve Zülkifl’i de hatırla. Bunların hepsi sabredenlerdendi.” (Enbiyâ suresi, 85. ayet)
• “Kitap’ta İsmail’i de an. Şüphesiz o sözünde duran bir kimse idi. Bir resul, bir nebi idi.” (Meryem suresi, 54. ayet)

Bu ayetlerden Hz. İsmail’le ilgili aşağıdaki sonuçların hangisi çıkarılamaz?

4 / 12

Baba oğul Kâbe’yi birlikte yaptılar ve inşaat bittiğinde, “… Ey Rabbimiz! Bizden kabul buyur! Şüphesiz sen hakkıyla işitensin, hakkıyla bilensin.” diye dua ettiler.

Bu parçada söz edilen baba oğul, aşağıdaki peygamber çiftlerinden hangisidir?

5 / 12

Aşağıdaki ayetlerin hangisinde Hz. İsmail’in özelliklerinden bahsedilmez?

6 / 12

Hac ibadeti esnasında Hz. İsmail’in annesi Hacer’in, oğluna su arayışı sembolik olarak canlandırılır. Bu amaçla Safa ve Merve tepeleri arasında yedi kere gidip gelinir.

Bu tepeler arasında gidip gelmenin adı aşağıdakilerden hangisidir?

7 / 12

Hz. İbrahim, eşi ve oğlunu ıssız ve susuz bir yere yerleştirdikten sonra Allah’a şöyle dua etti: “Rabbimiz! Ben çocuklarımdan bazısını, senin kutsal evinin (Kâbe’nin) yanında ekin bitmez bir vadiye yerleştirdim. Rabbimiz! Namazı dosdoğru kılmaları için böyle yaptım. Sen de insanlardan bir kısmının gönüllerini onlara meylettir, onları ürünlerden rızıklandır, umulur ki şükrederler.” (İbrâhîm suresi, 37. ayet)

Buna göre

I. Bitki yetişmemesi
II. Yerleşim yeri olması
III. Su kuyusu bulunması

durumlarından hangileri Hz. İsmail’le annesinin yerleştirildiği yerin özellikleridir?

8 / 12

Kâbe’yle ilgili aşağıdaki bilgilerin hangisinde yanlışlık yapılmıştır?

9 / 12

- - - - kurbanı bir işin veya isteğin gerçekleşmesi durumunda kesmek için Allah’a söz verilen ve gerçekleştiği
takdirde kesilmesi gereken kurbandır.

Bu tanımda boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

10 / 12

Alevi- Bektaşiler, Kurban Bayramı başta olmak üzere, yılın belli mevsimlerinde çeşitli nedenlerle kurban keserler. Bunlardan biri Hakk’a yürüyen (ölen) kişinin affı için kestikleri kurbandır.

Bu kurbanın adı aşağıdakilerden hangisidir?

11 / 12

11 ve 12. soruları aşağıdaki ayete göre cevaplayınız.

“De ki: ‘Şüphesiz benim namazım, kurbanım, hayatım ve ölümüm hepsi âlemlerin Rabbi Allah içindir.” (En’am suresi, 162. ayet)

Bu ayetin mesajı aşağıdakilerden hangisidir?

12 / 12

11 ve 12. soruları aşağıdaki ayete göre cevaplayınız.

“De ki: ‘Şüphesiz benim namazım, kurbanım, hayatım ve
ölümüm hepsi âlemlerin Rabbi Allah içindir.”

(En’am suresi, 162. ayet)

Bu ayette aşağıdakilerden hangisi vurgulanmaktadır?

Skorunuz

Ortalama skor 52%

0%

Bunları da beğenebilirsin
Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Bu web sitesi, deneyiminizi geliştirmek için çerezler kullanmaktadır. Bu konuda sorun yaşamayacağınızı varsayıyoruz, ancak dilerseniz vazgeçebilirsiniz. Kabul et Gizlilik ve Çerez Politikası