7. Sınıf Sosyal Bilgiler 1. Dönem 2. Yazılı Soruları

7. Sınıf Sosyal Bilgiler 1. Dönem 2. Yazılı Soruları başlıklı testimiz MEB kazanımlarına ve müfredatına uygun olarak hazırlanmıştır.

Tebrikler! 7. Sınıf Sosyal Bilgiler 1. Dönem 2. Yazılı Soruları adlı sınavı başarıyla tamamladınız.

%%TIME_ALLOWED%% saniye süre verilen sınavı %%TIME_USED%% saniyede tamamladınız.

→ Toplam soru sayısı: %%TOTAL%%

→ Doğru sayınız: %%SCORE%% - yanlış ve boş sayınız: %%WRONG_ANSWERS%%.

→ Sınavdan aldığınız puan: %%PERCENTAGE%%

→ Sınav sonucu değerlendirmeniz:

%%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Okuldan eve dönerken arkadaşı Mithat ile karşılaşan Hatice, gülümseyerek “iyi günler” demiş ve arkadaşına nereye gittiğini sormuştur. Mithat’ın verdiği cevapları dinlemeden, ona hoşça kal bile demeden yoluna devam etmiştir.

Siz Hatice’nin yerinde olsaydınız olumlu iletişim kurarken nasıl davranırdınız?

A
Arkadaşımın verdiği cevabı dikkatle dinler ve ondan ayrılırken vedalaşırdım.
B
Hiç selam vermeden yoluma devam ederdim.
C
Arkadaşımın söylediklerine önem vermezdim.
D
Arkadaşıma sürekli kendimden bahsederdim
Soru 2

Akşam ailesiyle televizyon izleyen Eren, izlediği programda olumsuz örnek oluşturabilecek bazı sahnelerin olduğunu görmüş ve bu durumdan rahatsız olmuştur.

Eren bu durumun düzeltilmesi için ne yapmalıdır?

A
RTÜK’e başvurarak denetlenmesini istemelidir.
B
Tekzip yazısı yayınlanmasını istemelidir.
C
Sansür uygulanmasını istemelidir.
D
Kamuoyu oluşturarak tepkisini dile getirmelidir.
Soru 3

Bir anne çocuğuna aşağıdaki ifadelerden hangisini kullanırsa çocuğunun özgüvenini zedelemeden sadece kendi duygularını ortaya koyarak konuşmuş olabilir?

A
Başarılı olmak için çabalamıyorsun.
B
Düzenli ders çalıştığına şahit olmadım.
C
Sınavdan düşük not alacağın için endişeleniyorum.
D
Bu sene de başarısız olursan ailemizin utanç kaynağı olacaksın.
Soru 4

Sporcu Mehmet Bey, gazetede kendi ve ailesiyle ilgili asılsız haberleri görünce hemen avukatlarına başvurarak haberin düzeltilmesini ister. Haberi yapan basın kuruluşu bunun üzerine bir düzeltme yazısı yayımlar.

Yukarıdaki metne göre Mehmet Bey ile ilgili haberin düzeltilmesine ne ad verilir?

A
Kamuoyu
B
Özgürlük
C
Sansür
D
Tekzip
Soru 5

Aşağıdakilerden hangisinin iskân siyasetinin amaçlarından değildir?

A
Fethedilen yerlerin Türkleşmesini sağlamak
B
Fetihlerin kalıcı olmasını sağlamak
C
Fethedilen yerlerin güvenliğini sağlamak
D
Fethedilen yerlerin zenginliklerini ele geçirmek
Soru 6

Aşağıdakilerden hangisi Sanayi İnkılabı’nın Osmanlı Devleti’ne etkilerinden biri değildir?

A
Osmanlı ekonomisinde yaşanan sıkıntıların artmasına neden oldu.
B
Osmanlı tüccarların Avrupalı tüccarlarla rekabet gücü kalmadı.
C
Osmanlı topraklarını üretilen malların satılacağı bir pazar haline getirdi.
D
İngiltere’de büyük bir sömürge imparatorluğu kuruldu.
Soru 7

II. Mahmud Dönemi’nde bazı yenilikler yapılmıştır.

Aşağıdaki yeniliklerden hangisi devlet yönetiminin daha sistemli hale getirilmesi amacıyla yapılmıştır?

A
Bakanlıkların(Nazırlık) kurulması
B
”Takvim-i Vekayi” adında ilk resmi gazetenin çıkarılması
C
Matbaanın kurulması
D
Yeniçeri Ocağı’nın kaldırılması
Soru 8

Orhan Gazi    

 -  Bursa, İznik ve İzmit’i aldı.    

 -  İlk Osmanlı medresesini açtı.     

-  Yaya ve Müsellem adıyla Osmanlı Devlet’inin  ilk düzenli ordusunu kurdu.     

Yukarıdaki Orhan Gazi Dönemi ile ilgili bilgilerde hangi alanda yapılan faaliyetlere değinilmemiştir?

A
Askerî
B
Eğitim
C
Siyasi
D
Ticari
Soru 9

Osmanlı Devleti sınırları içinde Türklerin yanı sıra Rumlar, Ermeniler, Slavlar ve Sırplar yaşamaktaydı. Herkes özgürce kendi inancının gereklerini yerine getirebiliyordu. Bu ortam Osmanlı topraklarında kültürel zenginliğin oluşmasını sağladı.

Metne verilebilecek en uygun başlık aşağıdakilerden hangisidir?

A
Osmanlı Devleti’nde Askerî Yapı
B
Osmanlı Devleti’nde Millet Yapısı
C
Osmanlı Devleti’nde Gaza Anlayışı
D
Osmanlı Devleti’nde İstimâlet Politikası
Soru 10

İpek ve Baharat yollarının önemli bir bölümü Osmanlı Devleti’nin eline geçince Avrupa, ticaretini tekrar canlandırmak için yeni yollar keşfetmek zorundaydı ayrıca Avrupa’da mutfaklarda ve eczacılıkta kullanılan baharat, Venediklilerin elindeydi. Baharata aracı ile ulaşmak oldukça pahalıydı. Bu yüzden baharata ulaşacak başka yollar bulmak gerekiyordu. Bu durumlar coğrafi keşiflerin başlamasına sebep oldu.

Yukarıdaki paragrafta coğrafi keşiflerin başlamasına sebep olan hangi etkenden bahsedilmiştir?   

A
Ekonomik
B
Kültürel
C
Siyasi
D
Teknik
Soru 11

Osmanlıyı ziyaret eden seyyahlardan Paul Lucas (Pul Lukıs), Türklerin konukseverliğinin yolculara güven ve rahatlık verdiğini yazar: “Birkaç ormandan geçtik. Çok sayıda köy gördük. Bu köylerde bizi çok iyi ağırladılar, yemek verdiler. Yolcuları rahatlatmak ve yedirmek âdeti Müslümanların en şerefli âdetlerindendir. Bu, yolcuya öyle rahatlık ve güven veriyor ki buralarda seyahat edenler çok rahattır. Türkler saf bir hayırsever olarak asla teşekkür beklemez ve karşılığını da istemezler.”

Paul Lucas, seyahatnamesinde Türklerin hangi özelliğini anlatmıştır?

A
Çalışkanlık
B
Misafirperverlik
C
Saygı
D
Temizlik
Soru 12

I. Askerî amaçlı nüfus sayımı yapılması

II. Avrupa başkentlerine elçilikler gönderilmesi

III. Posta Teşkilatının kurulması  

IV. Gazete ve dergilerin basılması

Yukarıdaki gelişmelerden hangisi Osmanlı Devleti’nde sosyal ve ekonomik alanda yapılan ıslahatlar arasında yer almaz?

A
I
B
II
C
III
D
IV
Soru 13

Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti’nin fetih sonrası izlediği politikalardan biri değildir?

A
Halktan vergi alınmaması
B
Nüfusun azalmaması için göçün yasaklanması
C
Herkese din özgürlüğü tanınması
D
Kanun önünde herkese eşit davranılması
Soru 14

Sanayi İnkılabı’nın sonuçlarından hangisi insan hakları ihlallerinin yapıldığının göstergesidir?

A
Osmanlı Devleti’ni olumsuz etkilemesi
B
Üretimde artış yaşanması
C
İnsanların köle olarak çalıştırılması
D
Şehir nüfusunun artması
Soru 15

Osmanlı Devleti’nin ne zaman ve hangi gelişme sonucu kurulduğu konusunda tarihçiler farklı görüşlere sahip olup bu konuda farklı kanıtlar göstermektedirler. Bunun en büyük nedeni kuruluş dönemi kaynaklarının yetersizliğidir. Osmanlı’nın kuruluşundan bahseden ilk kaynaklar Osman Bey’den yaklaşık bir asır sonra kaleme alınmıştır ve birbirinden farkı bilgiler vermektedir. Bu eserlerdeki bilgilerin yorumlanması ile tarihçiler Osmanlı Devleti’nin kuruluşunu ortaya koymaya çalışmaktadırlar. 

Metne göre Osmanlı Devleti’nin kuruluşu ile ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?

A
Tarihçiler arasında bir uzlaşma bulunmamaktadır.
B
Tarihçiler kanıtlardan farklı sonuçlara ulaşmaktadırlar.
C
İlk Osmanlı kaynakları, Osman Bey Dönemi’nde yazılmıştır.
D
Kuruluş dönemini anlatan kaynakların içerikleri birbirinden farklıdır.
Soru 16

TÜİK tarafından yapılan çalışmalar sonucunda nüfusa ait birtakım demografik bilgilere ulaşırız.

Aşağıdaki bilgilerden hangisini öğrenmek isteyen birinin TÜİK’e başvurmasına gerek yoktur?

A
Yaşadığı yerin kır nüfusunu ve kent nüfusunu öğrenmek isterse
B
Yaşadığı yerin yaş gruplarına ve cinsiyete göre dağılımını öğrenmek isterse
C
Yaşadığı yerde çalışan nüfusun ekonomik faaliyet kollarına dağılımını öğrenmek isterse
D
Yaşadığı yerden yurt dışında çalışmaya gidenlerin eğitim durumunu öğrenmek isterse
Soru 17

Ali: Üniversite eğitimi almak amacıyla göç etmiştir.

Selin: Tam donanımlı bir hastanede tedavi görmek amacıyla göç etmiştir.

Burak: Fabrikada çalışan abisinin yanında çalışmak için göç etmiştir.

Aylin: İklimi daha sıcak olan deniz kenarındaki bir şehre göç etmiştir.

Aşağıda göç etme sebebi yanlış verilen kişi hangisidir?

A
Ali : Eğitim amacıyla
B
Selin: Sağlık sebebiyle
C
Burak: Ekonomik sebeple
D
Aylin: Doğal afet
Soru 18

İnsanoğlu, soğuk hava ve yabani hayvanlardan korunmak amacı ile avlanabilecekleri hayvanların, toplayabilecekleri meyve ve sebzelerin olduğu su kaynaklarına yakın doğal barınakları yaşam alanı olarak seçmiştir.

Yukarıdaki metinde yerleşmeyi etkileyen faktörlerden hangisine yer verilmemiştir

A
Güvenlik
B
İklim şartları
C
Tarım alanlarına yakınlık
D
Beslenme alanlarına yakınlık
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
18 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
161718Son
Geri dön

Bunları da beğenebilirsin
Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Bu web sitesi, deneyiminizi geliştirmek için çerezler kullanmaktadır. Bu konuda sorun yaşamayacağınızı varsayıyoruz, ancak dilerseniz vazgeçebilirsiniz. Kabul et Gizlilik ve Çerez Politikası