7. Sınıf Sosyal Bilgiler 2. Dönem 1. Yazılı Soruları

7. Sınıf Sosyal Bilgiler 2. Dönem 1. Yazılı Soruları başlıklı testimiz MEB kazanımlarına ve müfredatına uygun olarak hazırlanmıştır.

Tebrikler! 7. Sınıf Sosyal Bilgiler 2. Dönem 1. Yazılı Soruları adlı sınavı başarıyla tamamladınız.

%%TIME_ALLOWED%% saniye süre verilen sınavı %%TIME_USED%% saniyede tamamladınız.

→ Toplam soru sayısı: %%TOTAL%%

→ Doğru sayınız: %%SCORE%% - yanlış ve boş sayınız: %%WRONG_ANSWERS%%.

→ Sınavdan aldığınız puan: %%PERCENTAGE%%

→ Sınav sonucu değerlendirmeniz:

%%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Yükselme döneminde önemli ticaret yollarına (ipek, baharat, Akdeniz ve Karadeniz ticaret yolları) hakim olan Osmanlı, bu ticaret yollarından beklenilen ekonomik kazanımı elde edememesinin sebebi nedir?

A
Tarıma ve hayvancılığa önem verilmesi
B
Avrupalıların coğrafi keşiflerle yeni yollar bulması
C
Bu yollara gerekli yatırımın yapılmaması
D
Bu dönemde dünyada ticarete ilginin azalması
Soru 2

Avrupa’da Rönesans hareketleri sonucunda pozitif bilimler önem kazanmıştır. Skolastik düşünce (kilisenin dinsel baskısı) sona ermiş, reform hareketleri başlamıştır.

Avrupa’daki bu gelişmeler aşağıdakilerden hangisinin gelişmesine neden olmuştur?

A
Kilisenin bilimsel eğitime katkısına
B
Bilimsel çalışmaların hız kazanmasına
C
Mutlak krallıkların güçlenmesine
D
Zengin sınıfın siyasi güç kazanmasına
Soru 3

Osmanlı Devleti’nde köylü toprağını iyi kullanmaz ve üç yıl arka arkaya boş bırakırsa, toprağı kullanma hakkı elinden alınır ve başkasına verilirdi.

Bu durum Osmanlı Devleti’nin aşağıdakilerden hangisine önem verdiğinin göstergesidir?

A
Üretimde sürekliliği artırmaya
B
Özel mülkiyet hakkının gelişmesine
C
Ülke bütünlüğünü sağlamaya
D
Sosyal sınıf ayrımına
Soru 4

Kağıt – matbaa- pusula - bu buluşlar Avrupa'da çeşitli gelişmelere ortam hazırlamışlardır.

Aşağıdaki olaydan hangisinin bu üç olayla doğrudan ilgisi yoktur?

A
Derebeylik rejiminin zayıflaması
B
Reform hareketleri ile kiliseye başkaldırı
C
Rönesans hareketlerinin başlaması
D
Coğrafi keşiflerin başlaması
Soru 5

Ahilik teşkilatının başlıca görevleri; usta çırak kalfa ilişkilerinin düzenlenmesi, mesleki hayatın gelişmesi, esnaf ve sanatkarların denetlenmesi, fiyatların kontrolü ve kurallara uymayan esnafa yaptırım uygulanmasıdır.

Buna göre Ahilik teşkilatının görevleri günümüzdeki hangi kuruluşla ilgisi yoktur?

A
Esnaf ve sanatkarlar odası
B
Tüketici hakları dernekleri
C
Meslek okulları
D
Siyasal bilgiler fakültesi
Soru 6

Sanayi İnkılâbı’yla birlikte üretim için gerekli ham maddeye ve üretilen malların satılacağı pazarlara olan gereksinim artmıştır.

Bu durum Avrupa devletlerinin aşağıdakilerden hangisine yönelmelerine neden olmuştur?

A
Halkın yönetime katılmasını sağlamaya
B
Sömürgecilik faaliyetlerine hız vermeye
C
Merkezi otoriteyi güçlendirmeye
D
Dini hoşgörüyü artırmaya
Soru 7
  • Osmanlı Devleti büyük gelir kaybına uğramıştır.
  • Skolâstik düşünce yıkılmış, bilime dayalı düşünce gelişmiştir
  • Katolik kilisesi kendini yenilemek zorunda kalmıştır.

Yukarıdaki gelişmeler sırasıyla hangi olayların sonucudur?

A
Coğrafi keşifler – Reform – Rönesans
B
Reform – Coğrafi keşifler –Rönesans
C
Rönesans - Coğrafi keşifler – Reform
D
Coğrafi keşifler - Rönesans – Reform
Soru 8

İngiltere’de 18. yy. sonlarında yeni buluşların üretimde uygulanması ve makineleşmenin gerçekleşmesi sonucu Sanayi İnkılâbı ortaya çıkmıştır. Sanayi İnkılabı işçi sınıfının ortaya çıkmasına, devletler arasında rekabetin artmasına, ülkelerin maddi yönden zenginleşmesine yol açmıştır.

Buna göre, sanayi İnkılabı sonucunda aşağıdakilerden hangisi gerçekleşmemiştir?

A
Üretim faaliyetlerinin değişime uğradığı
B
Milliyetçilik isyanlarının yaygınlaştığı
C
Yeni sosyal sınıfların ortaya çıktığı
D
Sömürge savaşlarına zemin hazırlandığı
Soru 9

Osmanlı’da devlet adamı yetiştirmek amacıyla Topkapı Sarayı'nda kurulan okul aşağıdakilerden hangisidir?

A
Medrese
B
Enderun
C
Lonca
D
Ahilik
Soru 10

Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti’nin tımar sistemini uygulamasındaki amaçlarından biri değildir?

A
Hazineye yük olmadan asker yetiştirmek
B
Üretimde sürekliliği sağlamak
C
Daha yetenekli padişahlar yetiştirmek
D
Toprağın işlenmesini sağlamak
Soru 11

İnsanlar geçmiş dönemlerde olduğu gibi günümüzde de yardım etme, herhangi bir ihtiyacı karşılama gibi hizmetlerde bulunurlar. Günümüz koşullarında bu faaliyetler bireysel olarak yürütüldüğü gibi kurumsal olarak da yürütülmektedir.

 Buna göre toplumsal dayanışmaya katkı sağlayan ve yardım çalışmalarını kurumsal olarak yürüten kuruluşlara genel olarak ne ad verilir?

A
Vakıf
B
Enderun
C
Medrese
D
Ahilik
Soru 12

Aşağıdaki seçeneklerde İpek Yolu ile ilgili bazı bilgiler verilmiştir. Bu bilgilerden hangisi yanlıştır?

A
İpek Yolu Çin’den başlayıp Akdeniz ve Karadeniz üzerinden Avrupa’ya ulaşan bir ticaret yoludur.
B
İpek Yolu, ticaret ile birlikte kültürleri taşıyan bir yol olmuştur.
C
Fatih Sultan Mehmet’in Kırım'ı alması ile İpek Yolu'nun kontrolü Osmanlıların eline geçmiştir.
D
İpek Yolu Sanayi İnkılabı ile birlikte önemini kaybetmiş ve yeni ticaret yolları bulunmuştur.
Soru 13

Aşağıdaki kişilerden hangisi Rönesans Hareketlerini İtalya’daki öncüleri arasında yer almaz?

A
Leonardo daVinci
B
Rafael
C
Donatello
D
Martin Luther
Soru 14

Osmanlı Devleti’nde toprak yönetimi ile ilgili olarak ortaya konulan sisteme her ne kadar Dirlik Sistemi adı verilmişse de toprakların büyük kısmı Tımar olarak dağıtıldığı için sistem Tımar Sistemi olarak adlandırılmıştır. Tımar Sistemi kapsamındaki topraklar gelirlerine göre farklı bölümlere ayrılmıştır.

Aşağıdakilerden hangisi Tımar Sistemi kapsamında yer alan toprak parçalarından biri değildir?

A
Tahrir
B
Tımar
C
Zeamet
D
Has
Soru 15

İlk Türk matbaasının kurucusu aşağıdakilerden hangisidir?

A
28 Mehmet Çelebi
B
Takiyüddin
C
İbrahim Müteferrika
D
Harezmi
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
15 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
Son
Geri dön

Bunları da beğenebilirsin
Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Bu web sitesi, deneyiminizi geliştirmek için çerezler kullanmaktadır. Bu konuda sorun yaşamayacağınızı varsayıyoruz, ancak dilerseniz vazgeçebilirsiniz. Kabul et Gizlilik ve Çerez Politikası