7. Sınıf Sosyal Bilgiler Bilim, Teknoloji ve Toplum 2

/20

7. Sınıf Sosyal Bilgiler Bilim, Teknoloji ve Toplum 2

1 / 20

Doğu Anadolu Bölgesi’nin İllerinden biri olan Van’da kadın nüfus,erkek nüfustan fazla iken Marmara Bölgesi'nde yer alan Bursa’da ise erkek nüfus daha fazladır.

Bu bilgilerden yola çıkarak aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

2 / 20

I. Kırsal kalkınma projeleri geliştirilmelidir.

II. Tarımda makineleşme sağlanmalıdır.

III. Kırsal kesimlerde tarım dışı faaliyetler planlanmalıdır.

Ülkemizde kırsal kesimden kentlere göçü azaltmak için yukarıda verilen çalışmalardan hangileri yapılmalıdır?

 

3 / 20

İstanbul'un ülkemizin el kalabalık kenti olmasında aşağıdakilerden hangisinin etkisi daha az olmuştur?

4 / 20

Verimli ovaların bulunduğu, buna bağlı olarak tarım faaliyetlerinin ve tarıma dayalı sanayi kollarının geliştiği yerlerin nüfus yoğunluğu fazla olur.

Aşağıdaki kentlerden hangisi verilen açıklamalara örnek oluşturur?

5 / 20

Doğal faktörler ve beşeri faktörler nüfusun dağılışını etkilemektedir.

Aşağıda verilenlerden hangisi, doğal faktörler grubunda yer alır?

6 / 20

blank

Grafikte, Türkiye'de çalışan nüfusun sektörlere göre dağılımda yaşanan değişim verilmiştir.

Tabloya göre aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

7 / 20

I. İklim

II. Sanayi

III. Yeryüzü Şekilleri

IV. Turizm

Yukarıda verilenlerden hangileri bir yerdeki nüfuslanmayı etkileyen beşeri faktörlerdendir?

8 / 20

Ahmet Çoşkun ve ailesi Şırnak'ın bir köyünde yaşamaktadır. Ahmet Bey iş bulmakta sıkıntı yaşamakta aynı zamanda evleri okula uzak olduğu için özellikle kış aylarında çocukları okula gitmekte zorlanmakta ve devamsızlık yapmaktadırlar. Ahmet Bey üstlik hanımının yaşadığı sağlık problemi sebebiyle hanımının daha iyi tedavi görebileceğini düşündüğü için akrabalarının da olduğu Bursa'ya taşınmıştır.

Ahmet Bey’in Bursa'ya taşınmasının sebepleri arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

9 / 20

Beşeri ve ekonomik coğrafya alanında profesörüm. Yaptığım çalışmalar ulusal ve uluslararası dergilerde yayınlandı. Yaptığım çalışmalar, İngiltere'de bir üniversitenin dikkatini çekti. Ben üniversitede ders vermem ve çalışmalarıma orada devam etmem için İngiltere'ye davet ettiler. Tekliflerini kabul ettim ve İngiltere'ye taşınmaya karar verdim.

Metinde söz edilen göç türü aşağıdakilerden hangisidir?

10 / 20

Madde 23: Herkes yerleşme ve seyahat hürriyetine sahiptir.

Yerleşme hürriyeti, suç işlenmesini önlemek, sosyal ve ekonomik gelişmeyi sağlamak, sağlıklı ve düzenli kentleşmeyi gerçekleştirmek ve kamu mallarını korumak; seyahat hürriyet, suç soruşturma ve kovuşturması sebebiyle ve suç işlenmesini önlemek amacıyla kanunla sınırlanabilir.

Anayasamızda yer alan bu maddeye dayanarak yerleşme ve seyahat hürriyetinin kısıtlanması durumunda ortaya çıkabilecek olumsuz durumlara aşağıdakilerden hangisi örnek gösterilebilir?

11 / 20

Son yıllarda Suriye’de yaşanan savaş nedeniyle çatışmaların yoğunlaştığı İdlib şehrinden sınırımıza 1.000.000’a yakın insan göç etmeye başladı. Bu insanların bir kısmı sınırımıza yakın geçici kamplara yerleşirken bir kısmı da sınır kapılarımızda beklemektedir.

Verilen açıklamalar ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

12 / 20

Aşağıdakilerden hangisi mevsimlik göçe örnek verilemez?

13 / 20

Lozan Konferansı sırasında kararlaştırılıp imzalanan ve Türkiye’de yaşayan Rum azınlık ile Yunanistan’da yaşayan Türk-Müslüman azınlığın değişimini belirtmek için kullanılmaktadır. Bu olay sonucunda yaklaşık
350 bin Müslüman Türk ve 200 bin Hristiyan Rum zorunlu göçe tabi tutulmuşlardır.

Yapılan açıklamalar aşağıda verilen hangi göç türü ile ilgilidir?

14 / 20

2019 yılı Aralık ayında ortaya çıkan korona
virüsü sebebiyle Çin’in Wuhan kentinde
karantina uygulaması başladı ,şehre giriş ve
çıkışlar yasaklandı. Yerleşme ve seyahat
özgürlüğü kısıtlandı.

Aşağıdaki maddelerden hangisi bu
özgürlüklerin kısıtlanmasıyla ortaya çıkacak
olumsuz bir duruma örnektir?

15 / 20

Sümerler çivi yazısını icat ettikten sonra bu yazıyı kilden tabletlere yazmışlardır. Böylece yaşadıkları dönemle ilgili bilgileri kayıt altına almışlar ve gelecek kuşaklara aktarmışlardır. Zamanla yazının şekil ve yazıldığı madde değişmiştir. Papirüs kağıtlarına, mağara duvarlarına, ceylan derilerine ,taşların üzerine yazdıkları yazı bugün bilgisayara yazılıp kayıt altına alınırken günümüzde artık dijital kitaplar vardır.

Yukarıdaki paragrafın ana düşüncesi aşağıdakilerden hangisidir?

16 / 20

Fenike alfabesinde harfler belirli sesler ifade ediyordu. 22 sessiz harften oluşan bu alfabe günümüzde kullandığımız alfabenin de kökenini oluşturuyordu. Akdeniz’de ticaretle uğraşan Fenikelilerle alışveriş yapan Yunanlar, bu alfabeyi kendi dillerine uyarlayarak Yunan alfabesini geliştirdiler. Yunan alfabesinden esinlenen Romalılar da bazı harfler değiştirerek Latin alfabesini oluşturdular.

Bu bilgilere dayanarak aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

17 / 20

Piri Reis, Amerika’yı gösteren Dünya haritaları ve Kitab-ı Bahriye adlı denizcilik kitabıyla tanınmaktadır. Bu kitabı dünya denizciliğinin ilk kılavuz kitabı olma özelliği taşımaktadır.

Bu bilgilere göre Piri Reis aşağıdaki alanlardan hangisi ile ilgili çalışma yapmıştır?

18 / 20

*Avrupa'da ''Avicenna'' adıyla bilinir.

*''El Kanun-u Fit-Tıp'' isimli kitabı Avrupa'da 17.yüzyıla kadar tıp fakültelerinde ders kitabı olarak kullanılmıştır.

Hakkında bilgi verilen Türk-İslâm alim aşağıdakilerden hangisidir?

19 / 20

*16.yy’da Martin Luther’in öncülüğünde başlamıştır.

*Tüm Avrupa’yı etkilemiştir.

*Katolik Kilisesi’nin aşırı zenginleşmesi ve
yozlaşması, siyasetle ve dünyasal etkinliklerle daha fazla ilgilenmesine tepki olarak doğmuştur.

Verilen açıklamalar aşağıdaki hangi gelişme ile ilgilidir?

20 / 20

*Yaptığı gözlemler sonucu Dünya’nın Güneş etrafında dönen bir gezegen olduğunu ortaya koydu.

*Güneş merkezli sistemi” ortaya koyarak astronomi biliminin gelişmesine önemli katkı yaptı.

*Gök Kürelerin Hareket” adlı eserin ölümünden kısa süre önce yayınlayabildi.

Tanıtılan bilim insanı aşağıdakilerden hangisidir?

Skorunuz

Ortalama skor 48%

0%

Bunları da beğenebilirsin
Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Bu web sitesi, deneyiminizi geliştirmek için çerezler kullanmaktadır. Bu konuda sorun yaşamayacağınızı varsayıyoruz, ancak dilerseniz vazgeçebilirsiniz. Kabul et Gizlilik ve Çerez Politikası