7. Sınıf Sosyal Bilgiler İnsanlar, Yerler ve Çevreler

/20

7. Sınıf Sosyal Bilgiler İnsanlar, Yerler ve Çevreler

1 / 20

İnsanlar yerleşik hayata geçmeden önce aşağıdakilerden hangisinde yaşamaktaydı?

2 / 20

Yerleşik hayata geçişle ilgili olarak 9.500 yıllık geçmişi olan ve yaklaşık 8.000 insanı barındırmış, ilk yerleşme, ilk ev mimarisi ve ilk kutsal yapılara ait özgün buluntuları ile insanlık
tarihine ışık tutan Konya ili sınırlarındaki antik kentin adı aşağıdakilerden hangisidir?

3 / 20

Yerleşim yeri seçimini etkileyen doğal ve beşeri(insani) etkenler vardır.

Yukarıdaki açıklamaya göre aşağıdakilerden hangisi yerleşmeyi etkileyen doğal faktörlerden biri değildir?

4 / 20

Yerleşim yeri seçimini etkileyen doğal ve beşeri(insani) etkenler vardır.

Yukarıdaki açıklamaya göre aşağıdakilerden hangisi yerleşmeyi etkileyen beşeri (insani) faktörlerden biri değildir?

5 / 20

TÜİK 2017 yılı verilerine göre Türkiye nüfusunun %18,6’sının ikamet ettiği en çok nüfusa sahip olan ilimiz aşağıdakilerden hangisidir?

6 / 20

Sınırları belli bir alanda, belli bir zamanda yaşayan insan sayısına .............................. denir.

Yukarıdaki boşluğa aşağıdaki hangi kavram gelmelidir?

7 / 20

Nüfusun dağılışını etkileyen doğal ve beşeri (insani) etkenler vardır.

Yukarıdaki açıklamaya göre aşağıdakilerden hangisi nüfusun dağılışını etkileyen beşeri (insani) faktörlerden biri değildir?

8 / 20

Nüfus yoğunluğunun fazla olduğu yerlerde bazı olumsuz sonuçlar ortaya çıkar.

Yukarıdaki açıklamaya göre aşağıdakilerden hangisi bu olumsuz sonuçlardan biri değildir?

9 / 20

Bazı şehirler iklim, sanayi, ticaret imkânlarının iyi olması sebebiyle yüksek nüfuslu iken; bazı şehirler bu imkânsızlıklar sebebiyle düşük nüfusludur.

Yukarıdaki açıklamaya göre aşağıdaki şehirlerden hangisinin nüfusu daha azdır?

10 / 20

Ülkemizde nüfus sayımını aşağıdaki kurumlardan hangisi yapar?

11 / 20

Çalışan nüfus tarım, sanayi ve hizmet sektörleri olarak üç gruba ayrılır.

Yukarıdaki açıklamaya göre aşağıdakilerden hangisi hizmet sektöründen değildir?

12 / 20

Ülke sınırları içinde yapılan göçe iç göç denir.

Yukarıdaki açıklamaya göre aşağıdakilerden hangisi iç göç değildir?

13 / 20

Oluşum nedenlerine göre göçler, gönüllü ve zorunlu göç olmak üzere iki gruba ayrılır.

Yukarıdaki açıklamaya göre aşağıdakilerden hangisi zorunlu bir göç çeşidi değildir?

14 / 20

Süresine göre göçler, sürekli ve geçici mevsimlik) göç olmak üzere iki gruba ayrılır.

Yukarıdaki açıklamaya göre aşağıdakilerden hangisi  geçici (mevsimlik) bir göç çeşidi değildir?

15 / 20

Aşağıdakilerden hangisi kırdan kente (iç göç) göçün sonuçlarından biri değildir?

16 / 20

Çalışmak amacıyla bir bölgeden başka bir bölgeye yapılan işçi göçüne geçici (mevsimlik) göç denir.

Yukarıdaki açıklamaya göre aşağıdakilerden hangisi geçici (mevsimlik) göç değildir?

17 / 20

Bilim ve teknolojik açıdan nitelikli insanların başka ülkelere göç etmesine beyin göçü denir.

Yukarıdaki açıklamaya göre aşağıdakilerden hangisi beyin göçü değildir?

18 / 20

Herkesin istediği yere yerleşme ve seyahat etme hakkı vardır. Ancak bazı durumlarda bu hak kısıtlanabilir.

Yukarıdaki açıklamaya göre aşağıdakilerden hangisi yerleşme ve seyahat hakkının kısıtlanabileceği durumlardan biri değildir?

19 / 20

Çalışan nüfus tarım, sanayi ve hizmet
sektörleri olarak üç gruba ayrılır.

Yukarıdaki açıklamaya göre aşağıdakilerden hangisi
tarım sektöründen değildir?

20 / 20

Çalışan nüfus tarım, sanayi ve hizmet sektörleri olarak üç gruba ayrılır.

Yukarıdaki açıklamaya göre aşağıdakilerden hangisi sanayi sektöründen değildir?

Skorunuz

Ortalama skor 71%

0%

Bunları da beğenebilirsin
Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Bu web sitesi, deneyiminizi geliştirmek için çerezler kullanmaktadır. Bu konuda sorun yaşamayacağınızı varsayıyoruz, ancak dilerseniz vazgeçebilirsiniz. Kabul et Gizlilik ve Çerez Politikası