7. Sınıf Sosyal Bilgiler Kültür ve Miras 3

/20

7. Sınıf Sosyal Bilgiler Kültür ve Miras 4

1 / 20

Osmanlı Devletinin kurucusu ve kurulduğu yer eşleştirmesinden hangisi doğrudur?

2 / 20

Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti'nin kısa sürede büyümesinin sebeplerinden biri değildir?

3 / 20

Aşağıdakilerden hangisi Osman Bey'in yaptığı işlerden biri değildir?

4 / 20

Aşağıdakilerden hangisi Orhan Bey'in yaptığı işlerden biri değildir?

5 / 20

Osmanlı'nın Rumeli'de fethettiği yerlere Türk ailelerini yerleştirmesine İskân Politikası denir.

Yukarıdaki açıklamaya göre aşağıdakilerden hangisi İskân Politikasının amaçlarından biri değildir?

6 / 20

Selçuklu ve Osmanlı dönemlerinde Anadolu’da yaşayan halkın sanat, ticaret, ekonomi gibi çeşitli meslek alanlarında yetişmelerini sağlayan, onları ahlaki yönden yetiştiren, çalışma yaşamını iyi insan meziyetlerini esas alarak düzenleyen sosyal yapıya............... denir.

Yukarıdaki boşluğa aşağıdakilerden hangi kavram gelmelidir?

7 / 20

Çocukların askerler tarafından ailenin rızasıyla köyden alınarak Anadolu’da bir Türk ailenin yanına yerleştirilmesi, daha sonra başkentte Acemi Ocağı’nda askerlik eğitimi almasına ................ denir.

Yukarıdaki boşluğa aşağıdaki hangi kavram getirilmelidir?

8 / 20

Osmanlıların en önemli askeri kuvvetidir. Tımar sahipleri kendilerine verilen dirliğin geliri karşılığında asker yetiştirirdi. Barış zamanında bulunduğu yerin güvenliğini sağlar, savaş zamanında bağlı bulundukları Sancakbeyi ve Beylerbeyi'nin emrinde savaşa katılırlardı.

Yukarıda verilen Tımar sistemi ile ilgili açıklamaya göre aşağıdakilerden hangisi Tımar sisteminin yararlarından biri değildir?

9 / 20

Sınır boylarındaki atlı birliklerdir. Orduya öncülük etmek, düşman birlikleri hakkında istihbarat bilgileri toplamak görevleriydi.

Yukarıdaki açıklama aşağıdaki Osmanlı ordusunun bölümlerinden biri olan kavramla ilgilidir?

10 / 20

Osmanlı Devletinde Deniz Kuvvetleri (Donanma) başkomutanına ........................... denirdi.

Yukarıdaki boşluğa aşağıdaki hangi kavram getirilmelidir?

11 / 20

Padişah başkanlığında toplanan askeri, siyasi, idari, hukuki ve mali işlerin görüşüldüğü ve karara bağlandığı kurula divan-ı hümayun denir.

Yukarıdaki açıklamaya göre aşağıdakilerden hangisi Divan-ı Hümayunun bölümlerinden biri değildir?

12 / 20

Aşağıda eşleştirilen divan üyeleri ve günümüzdeki karşılık gelen kavramların hangisi yanlıştır?

13 / 20

Aşağıdakilerden hangisi İstanbul'un fethi için Osmanlı devletinin yapılan hazırlıklardan biri değildir?

14 / 20

Aşağıdakilerden hangisi İstanbul'un fethinin Türk tarihi açısından sonuçlarından biri değildir?

15 / 20

Aşağıdakilerden Fatih döneminde hangisinin alınmasıyla Karadeniz Türk gölü haline gelmiştir?

16 / 20

Aşağıdakilerden hangisi İstanbul'un fethinin Dünya tarihi açısından sonuçlarından biri değildir?

17 / 20

Aşağıdakilerden hangisi Yavuz Sultan Selim'in Mısır Seferi'nin sonuçlarından biri değildir?

18 / 20

Aşağıdakilerden hangisi devlet işlerinin görüşüldüğü Divan’ın bir karar organı olmaktan çok bir danışma organı olduğunu kanıtlar?

19 / 20

Osmanlı Devleti’nde yönetim, askerlik, maliye, adalet gibi önemli konuların görüşülüp karara bağlandığı yere ne ad verilirdi?

20 / 20

* Orta Çağ sona erdi ve Yeni Çağ başladı.

* Osmanlı Devleti’nin Anadolu ve Rumeli’deki toprakları bir bütünlük kazandı.

* Bizans Devleti yıkıldı. Türklerin Balkanlardaki fetihlerine engel ortadan kalktı.

Yukarıda önemli sonuçları verilen olay aşağıdakilerden hangisidir?

Skorunuz

Ortalama skor 47%

0%

Bunları da beğenebilirsin
1 yorum
  1. merhaba ,ben,bilmem,kimim diyor

    iyi

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Bu web sitesi, deneyiminizi geliştirmek için çerezler kullanmaktadır. Bu konuda sorun yaşamayacağınızı varsayıyoruz, ancak dilerseniz vazgeçebilirsiniz. Kabul et Gizlilik ve Çerez Politikası