7. Sınıf Türkçe 2. Dönem 1. Yazılı Soruları

7. Sınıf Türkçe 2. Dönem 1. Yazılı Soruları başlıklı testimiz MEB kazanımlarına ve müfredatına uygun olarak hazırlanmıştır.

Tebrikler! 7. Sınıf Türkçe 2. Dönem 1. Yazılı Soruları adlı sınavı başarıyla tamamladınız.

%%TIME_ALLOWED%% saniye süre verilen sınavı %%TIME_USED%% saniyede tamamladınız.

→ Toplam soru sayısı: %%TOTAL%%

→ Doğru sayınız: %%SCORE%% - yanlış ve boş sayınız: %%WRONG_ANSWERS%%.

→ Sınavdan aldığınız puan: %%PERCENTAGE%%

→ Sınav sonucu değerlendirmeniz:

%%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

I. süzülerek aydınlattığı bir patikada

II. aniden yüzümüzde korku ifadesinin belirmesine

III. yürürken göz ucuyla gördüğümüz bir şey

IV. ve korkulu anlar yaşamamıza neden olabiliyor

V. gün ışığının ağaç yaprakları arasından

Bu sözler anlamlı ve kurallı bir cümle oluşturacak şekilde sıralandığında hangisi baştan dördüncü olur.

A
II
B
III
C
IV.
D
V.
Soru 2

(I)Öbür dünyada bol bol öderim bunları ben

Fakat sen bana (II)şimdi getir, gençliğini ver

(III)Fazla bir şey diyemem, söyleyemem şimdiden

(IV)Başka bir dünyadaki ömre bel bağladım ben

Verdim ona gençliğin zevkini (V)birer birer

Yukarıdaki dizelerde numaralanmış sözcüklerden hangi ikisi, sözcük türü bakımından diğerlerinden farklıdır? (Hangileri zarftır?)

A
I. ve III. 
B
II. ve III.
C
III. ve IV. 
D
II. ve V.
Soru 3

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde geçiş ve bağlantı ifadesi bulunmamaktadır?

A
Yarışmayı kazandı ama ödülünü hala almamış.
B
İnsanın eğitimi ilk olarak duyguları tanımakla başlamalıdır.
C
Bütün eşyaları kamyona yükledi, Samsun’a yola çıktı.
D
Metne başlamadan öncelikle bilmediğim kelimeleri işaretlerim.
Soru 4

Daha düne kadar 5.000 ‘yılcık’ bir geçmişi olduğu sanılan İzmir, 2003 yılında Bornova’daki Yeşilova Höyüğü’nün ortaya çıkarılmasıyla bir anda 8.500 yıllık bir maziye sahip oldu.

Yukarıdaki ifadeden aşağıdakilerden hangisi kesinlikle çıkarılabilir?

A
İzmir Türkiye’nin en eski yerleşim yeridir.
B
Yeni keşifler bazı bilgileri değiştirmiştir.
C
Bornova İzmir’in en gelişmiş yerleşim yeridir.
D
İzmir’in tarihi ile ilgili çalışmalar 2003 yılında başlamıştır.
Soru 5

(I) Hepsi kendi dünyalarına gömülmüş, sadece kendilerini düşünüyorlar, gözlerini kendilerine dikiyorlar. (II) Edebiyatçılarımız birbirlerini bilmiyor, bilmek istemiyor, bilmeye de gerek görmüyor. (III) Bizim edebiyatçılarımız var ama bir edebiyat âlemimiz yok. (IV) Her biri kendi yazdıklarının okunmasını, önemsenmesini, adının anılmasını istiyor.

Bu parçanın anlam bütünlüğünün sağlanması için numaralanmış cümlelerden hangileri birbiri ile yer değiştirmelidir?

A
I ve II.
B
I ve III.
C
II ve III.
D
III ve IV.
Soru 6

Kentleşme uzmanları, bizi biz yapan değerlerin hâlâ yaşadığı ve henüz yozlaşmadığı, kentlileşmediği şehirlerin de olduğunu öğrenmelidir. Sivas, Erzurum gibi şehirlerimiz öyledir. Şimdilerde "taşra" diye hafife alınan, fakat özümüzü yansıtan bu şehirlerin şehir planlamacıları tarafından ıskalanmamasını isterim. Çünkü bu yapılmazsa İstanbul'dan başlayan ve özentinin ve teknolojinin etkisiyle hızla Anadolu'yu saran çarpıklaşmanın önüne geçilmeyecektir.

Bu parçanın anlatımında aşağıdakilerin hangisinde verilenlerden yararlanılmıştır?

A
Tartışma - örnek verme
B
Tartışma - betimleme
C
Açıklama - öyküleme
D
Öyküleme – karşılaştırma
Soru 7

İnsan, yaşadığı yere benzer.

O yerin suyuna, o yerin toprağına,

Suyunda yüzen batığa,

Toprağında biten çiçeğe,

Dağlarının dumanlı eğimine,

Konya’nın beyaz,

Antep’in kırmızı düzlüğüne benzer.

Şiirde hangisi anlatılmaktadır?  

A
Yöreler arası farklılıklar
B
İnsanın çevresine bakış açısı
C
Yörenin kişi üzerindeki etkisi
D
Toprağa bağlılığın nedenleri
Soru 8

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde cümlede kullanılan deyimin açıklaması yoktur?

A
Onu birden karşımda görünce çok şaşırdım, gözlerime inanamadım.
B
Hazırlanan taslağı henüz iyice incelemedim, ona şöyle bir göz attım.
C
Konuşmasında, dinleyicilerin ilgisini çekmeyen, konu dışı gereksiz şeyler söyledi, ağız kalabalığı etti.
D
Bu konu hakkında günlerce çalıştı, sonunda işin üstesinden geldi.
Soru 9

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yüklem geniş zamanda çekimlenmesine karşın, geniş zaman anlamı taşımaz?

A
Önce önsözünü okur, sonra karar veririm.
B
Güneşte saatlerce kalmayı hiç sevmez.
C
Yarım saat sonra kapının önünde olur.
D
Beyaz çamaşırları doksan derecede yıkar.
Soru 10

“Olmak” fiili aşağıdaki cümlelerin hangisinde birleşik eylem oluşturmamıştır?

A
Tüm işlerimiz bir saatte halloldu.
B
Sizin için demlediğim çay olmuştur.
C
Sana yaptıklarına pişman oldu.
D
Kaybetmemize sen sebep oldun.
Soru 11

Aşağıdaki açıklamalardan hangisi ayraç içinde verilen kavramla uyuşmamaktadır?

A
Yazarın herhangi bir konuyu karşısındakiyle konuşuyormuş gibi içten bir üslupla kaleme aldığı yazılardır. (Deneme)
B
İnsan dışındaki varlıklara insan özelliği verilerek başlarından geçen olayların insanlara ibret dersi verecek şekilde anlatıldığı kısa yazılardır. (Fabl)
C
Kişinin kendi hayatından bir kesiti anlattığı edebi yazılardır. (Otobiyografi)
D
Ele alınan kişinin hayatının tamamı nesnel bir tutumla yansıtılır. (Biyografi)
Soru 12

Aşağıdaki kelimelerden hangisinin anlamı yanlış verilmiştir?

A
Ölenin iyi niteliklerini, ölümünden duyulan acıyı dile getiren söz veya ezgi. (ağıt)
B
Genellikle güneşten korunmak için bir yerin üzerine gerilen bez, naylon vb.nden yapılmış örtü. (tente)
C
Anlaşılmayan, bilinmeyen şey. (muamma)
D
Alıştırma, herhangi bir konuda yapılan hazırlık. (strateji)
Soru 13

I. Her sabah erken kalkıp yürüyüşe giderim.

II. Resminizin kalan kısmını sonra tamamlarsınız.

III. Kapının kilidi ara sıra tutukluk yapıyor.

IV. Tatile gitme fikrimizden vazgeçtik.

Numaralanmış cümlelerin hangilerinde anlam (zaman) kayması vardır?

A
I ve II.
B
I ve IV.
C
II ve III.
D
II ve IV.
Soru 14

Aşağıdaki yargılardan hangisi kişisel düşünce içermemektedir?

A
Meydandaki hareketlilik, hiç bitmeyecekmiş gibi hız kesmeden devam ediyor.
B
Bu ülkede gördüğüm her kıyafet ve her hareket birbirine benziyor.
C
İnsanların elindeki bavullar, kendi yaşantılarına dair garip izler taşıyor.
D
Görevlinin sesini duyanlar yerinden ayrılıyor ve işaret edilen yere ilerliyor.
Soru 15

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde örtülü anlam yoktur?

A
On beş yıl aradan sonra köyüne gitmek onu duygulandırdı.
B
Küçük çocuk yanımızdan koşarak uzaklaştı.
C
Yazılıda, geçen hafta işlediğimiz konulardan da sorumluyuz.
D
Uygulanan yeni sistemle birlikte öğrenciler daha fazla kitap okuyor.
Soru 16

“Almak” sözcüğü, aşağıdaki cümlelerin hangisinde “kazanmak” anlamında kullanılmıştır?

A
Kadınlarımız seçme ve seçilme hakkını almışlar.
B
Karyolanın altını süpürgeyle güzelce aldı.
C
Konukları uzunca bir odaya aldılar.
D
Sevdiğinden mektup alınca yüzü güldü.
Soru 17

Aşağıdaki parçalardan hangisi farklı bir kişi ağzıyla anlatılmıştır?

A
Onun derslerinde hepimiz çok eğlenirdik. Derse her girişinde bizim dikkatimizi çekmeyi başarırdı. Ders boyunca onu can kulağıyla dinlerdik. Her sözü bizim için çok değerliydi.
B
Uzun süre beklediğimiz haber nihayet gelmişti. Hemen bavullarımızı toplayıp otobüse yetişmek için koştuk. Yol boyunca camdan dışarının muhteşem manzarasını seyrede seyrede yolculuğun keyfini çıkardım.
C
Kendisine doğru yuvarlanan kocaman kayayı son anda fark edebilmişti. Bir anda kendini kenara atmayı başarabildi. Ne olduğunu anlamaya çalışıyordu. Bir de baktı ki eski bina iyiden iyiye dökülmeye devam ediyor.
D
Kendime her zaman güvenmesini bilmişimdir. Her konuda mutlaka yapabileceğim bir şeyler olduğuna inanırım. Ama o gün anladım ki kendime ne kadar güvenirsem güveneyim başkalarının yardımına da ihtiyacım var.
Soru 18

Aşağıda parantez içinde verilen söz sanatlarından hangisi cümle ile uyuşmamaktadır?

A
Deniz ve mehtap, sordular seni “Neredesin?” (Konuşturma)
B
Ağaçlar bu fırtınaya boyun eğmek zorunda kaldı. (Kişileştirme)
C
Misafirler gelince çocuk gibi davranmaya başladı. (Karşıtlık)
D
Ne varlığın belli ne de yokluğun. (Abartma)
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
18 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
161718Son
Geri dön

Bunları da beğenebilirsin
Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Bu web sitesi, deneyiminizi geliştirmek için çerezler kullanmaktadır. Bu konuda sorun yaşamayacağınızı varsayıyoruz, ancak dilerseniz vazgeçebilirsiniz. Kabul et Gizlilik ve Çerez Politikası