7. Sınıf Türkçe Parçada Anlam

/13

7. Sınıf Türkçe Paragrafta Anlam

1 / 13

A. Ayasofya Camii kültürler üzeri bir değerdir, İstanbul'un fethinden önce kilise olarak kullanılmıştır. 1453ten sonra ise camiye dönüştürülmüş ve İstanbul'un sembollerinden biri haline gelmiştir.

B. Bu nedenle ne zaman yurt dışından bir misafirim gelse ben de ona eşlik eder, Ayasofya'yı ve tarihi doya doya seyretme fırsatını mutlaka değerlendiririm.

C. Bir bakıma İstanbul denince akla Ayasofya gelmeye başlamış. Dolayısıyla orada bulunmak, onun tarihi atmosferini yaşamak her insanı olduğu gibi beni de heyecanlandırır.

Yukarıdaki bu parçalar aşağıdakilerin hangisinde "giriş, gelişme, sonuç" biçiminde sıralanmıştır?

2 / 13

Son yıllarda Atatürk'ün hayatını anlatan birçok film çekildi. Bunlar kronolojik olarak Zülfü Livaneli'nın yönettiği "Veda" ve Hamdi Alkan'ın yönettiği "Dersimiz Atatürk"tür. Arka arkaya gelen bu filmlerin izlenme rekorları kırması, gençlerin Atatürk'ü anlama konusundaki heveslerinin ne kadar fazla olduğunu gösteriyor._____________

Bu parçanın konusu dikkate alındığında, sonraki boşluğa aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

3 / 13

İnsanlar; yaşanmış, yaşanabilir ya da ilgi çekebilecek nitelikte olaylar okumak, öğrenmek istemiştir. (I) Bu gereksiniminden olay yazıları doğmuştur. (Il) Olay yazları üç bölümden oluşur: (III) Serim, düğüm, çözüm. (IV) Genelde serim bölümünde olayın geçtiği yer ve başlangıcı düğüm bölümünde asıl olay, çözüm bölümünde ise olayların sonucu yer alır.

Bu parça ikiye bölünmek istense ikinci paragraf numaralanmış cümlelerin hangisiyle başlar?

4 / 13

Sanat, toplumsal ve kültürlerarası iletişim açısından en önemli araçlardan biri. (I) Atatürk: "Bir ulus ki resim yapmaz, bir ulus ki heykel yapmaz, bir ulus ki bilimin gerektirdiği şeyleri yapmaz, itiraf etmeli ki o ulusun ilerleme yolunda yeri yoktur" demiş. (II) Sözün olmadığı yerde histeri en iyi sanat anlatır; sanatçının iç dünyasında olup bitenleri sevgisini, tepkisini, nefretini, düşünce yapısını yanstır. (III) Resim de birçok sanat dalı gibi düşünceyi açığa vurmanın en etkili yolarından biri. (IV) En önemli özelliyi eline kâğıt kalem alan herkese, iyi veya kötü kendini ifade edebime kolaylığı sağlaması.

Bu parça ikiye bölünmek istense ikinci paragraf numaralanmış cümlelerin hangisiyle başlar?

5 / 13

I.

Aynı şeyleri aynı üslupta söylemek için bu kadar kuşağın birbiri arkasından gelmesine ne lüzum vardı.

II.

Gazete bürolarında yazınsal dergilerin yapraklarını karıştırıyorum.

III.

Bunlar içinde yaşlıları, gençleri ve henüz yayımlanmaya başlamış olanları var.

IV.

Fakat kapaklan açılarak içindekilere göz atılınca, derhal aralarındaki yaş farkları siliniyor ve hepsi de insana aynı biçimde (üslupta) bir buruşuk çehreyle bakıyor.

Yukarıdaki kutularla bir paragraf oluşturulduğunda sıralama nasıl olur?

6 / 13

Çocuk eğitiminde disiplin önemlidir, Yalnız disiplin kavramım doğru ve çarpıtmadan anlamalı, uygulamalıyız. Bu atasözü, öğretici, düzenli davranış kazandırma işi, anlamında kullanılınca, çocuk eğitimindeki sağlıklı tutum ve kuralları içine alır. Bundan dolayı "........." atasözünü bu anlam içerisinde değerlendirmek gerekir.

Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdaki atasözlerinden hangisinin getirilmesi uygundur?

7 / 13

I. Onlar kendi söyleyecekleri sözü düşünmekten karşısındakini dinleyemezler,

II. Pek çok insan dikkatle dinlemesini bilmezler.

III. Bu yüzden de iyi etki bırakamazlar.

IV. Oysa büyük insanların hepsi dinlemesini bileni, konuşmasını bilene tercih etmişlerdir.

Yukarıdaki cümlelerle bir paragraf oluşturulduğunda sıralama nasıl olur?

 

8 / 13

1.
Başarılı bir açıklama kompozisyonu, konu ancak iyi anlaşılırsa elde edilir.

2.

Konuyu iyi, tam anlamayan bir öğrenci kompozisyonun diğer bütün özelliklerini eksiksiz yerine getirmiş dahi olsa başarısız sayılır.

3.

Açıklıkta söz ve yazının hemen kavranacak biçimde olması, sözcüklerin yerli yerinde kullanılması; cümlelerin düşüncelerin dolambaçsız sıralanması esastır.

4.

Onun için, her öğrenci konuyu iyice anlamaya; her sözcük, deyim üzerinde dikkatle durmaya alışmalıdır,

Paragrafın bütünlüğüne uymayan kutu hangisidir?

9 / 13

I. Büyük bir tarih ve sanat kültürü ile yoğrulan bu zat Hindistan'daki Müslüman ve Türk anıtlarını kurtarmıştır.

II Ağra'da daha başka eserleri de dolaşacağız.

III. Fakat sırası gelmişken burada 1899'da Hindistan'a genel vali olarak giden Lord Curzon a bir minnet borcunuzu ödeyelim.

IV. Bu anıtların bir kısmı çökmek üzere idi.

Yukarıdaki cümlelerle bir paragraf oluşturulduğunda sıralama nasıl olur?

 

10 / 13

1. İnsanlığın geçirmiş olduğu süreçler okullarda çokça anlatılır.

2. İlkel bir yaşantıdan, medeniyete doğru nasıl ilerlediğimiz örneklerle ele alınır.

3. ................................................................
................................................................

4. Bunu başlangıçta mağara duvarlarına resim çizmek için kullanmışlardır.

5. Daha sonra ise ihtiyaçları gidermek için değişik aletler kullanmışlardır.

Yukarıdaki kutular arasında anlam bütünlüğünün sağlanması için boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

 

11 / 13

(1) Her sanatçı, eserinde kendi dilini, dünyasını kullanırken kişiliğini de ortaya koyar. (2) Bütün sanat türlerinde elbette geleneklerden, yaşantıdan etkilenmek zorunludur. (3) Ben içinde yaşadığım, geliştiğim
ortamı yansıtmaya çalıştım; ama daha önceki şairlerin yaptığı gibi halk şiirini taklit etmedim. (4) Ceyhun Atuf. bu konuda kendine uygun bir yöntem benimsedi, ancak daha sonra benden etkilendi.

Anlam ve anlatım akışına göre "Bu sebeple halk şiirim taklit ettiğim yolundaki değerlendirmenin yanlış olduğu kanaatindeyim." cümlesi numaralı yerlerden hangisine getirilebilir?

12 / 13

Batık bir şeyin su altında zamanla geçirdiği değişimi düşününüz. Biçimi, ağırlığı, rengi gittikçe başkalaşır. Hayal de, hatıra da su altında birer eşya gibidir. Hayal yaklaşamadığı, hatıra koptuğu için, gerçeğe bir hayli uzak. Her hatıra bir hayaldir. Hiçbir olay yaşandığı anın niteliklerini tam olarak devam ettiremez. Bundan dolayı yaşanmış olanların etkisi daha çoktur şiirlerimde.

Anlam ve anlatımın akışına göre bu parçanın başına aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

13 / 13

... demek yetmez, o gördüğünüzü gösterebilmelisiniz. Eser başkalarının malı olabilmeli ve kişiye
özel olmaktan kurtulmalı. Benim anlayışıma göre
sanat kişisel olmaktan öteye gitmesi gereken bir uğraştır. Ortaklıkların paylaşıldığı, ortak bir ses oluşturduğu bütündür.

Parçanın anlam akışına göre üç noktayla belirtilen yere aşağıdakilerden hangisinin getirilmesi
uygundur?

Skorunuz

Ortalama skor 48%

0%

Bunları da beğenebilirsin
Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Bu web sitesi, deneyiminizi geliştirmek için çerezler kullanmaktadır. Bu konuda sorun yaşamayacağınızı varsayıyoruz, ancak dilerseniz vazgeçebilirsiniz. Kabul et Gizlilik ve Çerez Politikası