8. Sınıf Din Kültürü Kaza ve Kader 2

/12

8. Sınıf Din Kültürü Kaza ve Kader 2

1 / 12

- - - - yasaları bilmek, insanların çevresiyle uyum içerisinde yaşamasını sağlar. Bu, insanların birbirlerinin haklarına özen göstermesine ve birbirlerine zarar verici davranışlardan kaçınmasına yardım eder.

Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

2 / 12

İnsan, diğer varlıklardan farklı olarak davranışlarından sorumludur.

Buna göre, insanın sorumlu bir varlık olmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

3 / 12

Allah; bitki, insan ve hayvanların yaratılışını biyolojik yasalara bağlı kılmıştır.

Aşağıdakilerden hangisi bu yasalara örnek gösterilemez?

4 / 12

“Kim doğru yolu seçerse bunu ancak kendi iyiliği için seçmiş olur, kim de doğruluktan saparsa kendi zararına sapmış olur. Hiçbir günahkâr başka bir günahkârın günah yükünü yüklenmez.” (İsra suresi, 15. ayet)

Bu ayette aşağıdaki kavramlardan hangisi vurgulanmaktadır?

5 / 12

“Kadermiş!” Öyle mi? Haşa. Bu söz değil doğru; Belanı istedin, Allah da verdi... doğrusu bu.”

Bu dizelerde aşağıdaki düşüncelerden hangisi savunulmaktadır?

6 / 12

Aşağıdaki ayetlerden hangisi insanın özgür irade sahibi olduğunu vurgulayan bir ayet değildir?

7 / 12

“Yeryüzünü enine boyuna uzatan, onda sabit dağlar ve ırmaklar meydana getiren, orada her tür bitkiden iki cins yaratan O’dur. Geceyi de gündüzün üzerine O bürüyüp örtüyor. Düşünen insanlar için şüphesiz bütün bunlarda ibretler vardır.”

(Ra’d suresi, 3. ayet)

Bu ayetteki hangi bölüm daha çok biyolojik yasalarla ilgilidir?

8 / 12

Canlılar, nefes alabilmek için oksijene ihtiyaç duyar. Bazı canlılar oksijen tüketip karbondioksit açığa çıkarır. Bitkiler ise karbondioksit kullanıp oksijen üretir.

Bu bilgilerden aşağıdaki yargıların hangisine varılamaz?

9 / 12

İnsan; düşünce, söz ve davranışlarında özgür bir varlıktır. O, kendisine Allah tarafından verilen - - - - sayesinde iyiyi kötüden, doğruyu da yanlıştan ayırt edebilir.

Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdaki kavramlardan hangisi getirilmelidir?

10 / 12

İslam, akıl sahibi olmayı sorumluluğun ön şartlarından biri saymıştır. Bu bakımdan akıl ve özgür irade sahibi insan, sorumluluğu başkasına yükleyemez. Akıllı kişi yaptığı işlerin sorumluluğunun kendisine ait olduğu bilinciyle hareket eder.

Aşağıdaki yargılardan hangisi bu parçadan çıkarılamaz?

11 / 12

İnsanın, özgür iradesiyle yaptıklarını kadere bağlaması doğru değildir.

Aşağıdaki yargılardan hangisi bu cümlede savunulan düşünceye uygundur?

12 / 12

“(Öyle) Bir fitneden sakının ki aranızdan yalnız haksızlık edenlere erişmekle kalmaz (hepinize erişir)... (Enfâl suresi, 25. ayet)

Aşağıdaki yargılardan hangisi bu ayetin mesajıyla uyumludur?

Skorunuz

Ortalama skor 71%

0%

Bunları da beğenebilirsin
Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Bu web sitesi, deneyiminizi geliştirmek için çerezler kullanmaktadır. Bu konuda sorun yaşamayacağınızı varsayıyoruz, ancak dilerseniz vazgeçebilirsiniz. Kabul et Gizlilik ve Çerez Politikası