8. Sınıf Fen Bilimleri Mevsimler ve İklim

Tebrikler - 8. Sınıf Fen Bilimleri Mevsimler ve İklim adlı testimizi başarıyla tamamladınız.

Sınavda size  %%TIME_ALLOWED%% saniye verildi %%TIME_USED%% saniyede sınavı tamamladınız.

Bu sınavda sorulan %%TOTAL%% soruya karşılık, %%SCORE%% doğru %%WRONG_ANSWERS%% yanlış cevap verdiniz.

Sınavdan aldığınız puan: %%PERCENTAGE%%

Sınav sonucunuz hakkındaki değerlendirmemiz: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
blank

20 Temmuz tarihinde işaretli bölgeler için aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğrudur?

A
A bölgesinin temmuz ayı sıcaklık ortalaması diğer bölgelere göre en yüksektir.
B
C ve D bölgelerine bu tarihte Güneş ışınları dik açıyla gelir.
C
B bölgesi Kuzey kutbuna yakın olduğu için 20 Temmuz’da kar yağışı görülür.
D
C bölgesinin temmuz sıcaklık ortalaması B bölgesinden yüksektir.
Soru 2

Aşağıda Dünya görüntüsü üzerinde Yengeç ve Oğlak dönenceleri ile Ekvator gösterilmiştir.

blank

Güneş ışınlarının öğle saatlerinde Oğlak dönencesine dik geldiği zaman diliminde işaretli A şehri için aşağıda verilenlerden hangisi doğru olur?

A
Yaz mevsimi başlamıştır.
B
Gündüz süreleri kısalmaya başlar.
C
İlkbahar aylarına giriş yapar.
D
Gece süreleri kısalmaya başlar.
Soru 3

Aşağıdaki görsellerde Güneş ışınlarının farklı yönlerde Dünya’ya geliş şekilleri gösterilmiştir.

blank

Verilen görsellerin hangilerinde Türkiye’de gece ve gündüz süreleri birbirine eşit olur?

A
1. ve 2.
B
1. ve 4.
C
2. ve 3.
D
3. ve 4.
3 numaralı soru için açıklama 
Gece ve gündüz sürelerinin eşit olması için güneş ışınlarının ekvatora dik gelmesi gerekir güneş ışınlarının ekvatora dik geldiği zanlar 23 Eylül ve 21 Nisan zamanlarıdır bu zamanlarda 1 ve 2 de gösterilmiştir. Cevap: A
Soru 4

21 Haziran’da yılın en uzun gecesi yaşanan bir yer için aşağıda verilenlerden hangisi doğrudur?

A
Dönencelerden Oğlak dönencesine daha yakın bir konumdadır.
B
Bu bölgede 21 Haziran’da yaz, 21 Aralık’ta kış mevsimi başlar.
C
Bu bölgede yıl içerisinde aylara göre ortalama sıcaklık farkı azdır.
D
21 Haziran’da yaz mevsiminde olduğu için bu bölge Kuzey yarım kürededir.
4 numaralı soru için açıklama 
21 Haziran'da en uzun gece yaşandığı için güney yarım kürededir. Buna göre: cevap: A B> yanlış, 21 Haziran'da güney yarım kürede kış C> yanlış bahsi geçen ifade ekvator için geçerlidir. D> yanlış yine 21 Haziran'da yaz demiş, güney yarım küre olduğu için kış demesi lazımdı.
Soru 5

Aşağıdaki tabloda Adana iline ait 2 farklı tarihte Güneş’in doğuş ve batış saatleri verilmiştir.

TARİH 17.11.2019 04.12.2019
Güneş’in Doğuşu 07:11 07:28
Güneş’in Batışı 17:35 17:28

Bu tablodaki bilgilerle ilgili,

I. Saat farkları Dünya’nın eksen eğikliğinin sonucudur.

II. Bu iki tarih arasında gündüz uzunluğu kısalmıştır.

III. 17 Kasım’da gece-gündüz süre farkı 4 Aralık’tan fazladır.

ifadelerinden hangileri doğru olur?

A
Yalnız I.
B
I. ve II.
C
II. ve III.
D
I. II. ve III.
Soru 6

Aşağıdaki görselde Dünya üzerinde A ve B bölgeleri işaretlenmiştir.

blank

İşaretlenen bölgelerle ilgili aşağıda verilenlerden hangisi doğrudur?

A
21 Aralık tarihinde B bölgesinde kış, A bölgesinde yaz mevsimi görülür.
B
21 Haziran tarihinde A bölgesinde gündüz uzunluğu B bölgesine göre fazladır.
C
23 Eylül tarihinde B bölgesinde gece süresi A bölgesine göre daha fazladır.
D
21 Mart tarihinde A bölgesinde gündüz süresi B bölgesine göre daha fazladır.
Soru 7
blank

Bir cismin gölge boyu öğle vakti, mevsim başlangıç tarihlerinde ölçülerek yukarıdaki grafik oluşturulmuştur.

Grafikteki bilgilere göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A
Cisim Güney yarım kürede ise III.tarih 21 Mart olabilir.
B
Cisim Kuzey yarım kürede ise IV. Tarih 21 Aralık olablilir.
C
Cisim Kuzey yarım kürede ise II. Tarih 21 Aralık olablilir.
D
Cisim Güney yarım kürede ise I. Tarih 23 Eylül olablilir.
Soru 8

Fen Bilgisi öğretmeni aşağıdaki şekille ilgili ‘’Güneş ışınları, Kuzey yarım kürede bulunan Yengeç dönencesi üzerindeki noktalara öğle vakti dik açı ile düşer. Güney yarım küreye ise eğik açılar ile düşer.’’ açıklamasını yapmıştır.

blank

K,L,M ve N şehirlerinin sıcaklıklarını aşağıdaki gibi yazmıştır.

K: 33 °C L : 21 °C M: 12 °C N : 22 °C

Dönenceler üzerinde bulunan K, L, M ve N şehirlerinin sıcaklık farklılıklarının sebebi için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A
K ile L arasındaki farklılık Dünya’nın günlük hareketindendir.
B
M ile N arasındaki farklılık Ekvator’a uzaklıklarından dolayıdır.
C
K ile N arasındaki farklılık Güneş ışınlarının düşme açısı arasındaki farktan dolayıdır.
D
L ile M arasındaki farklılık Dünya’nın eksen eğikliğinden kaynaklanır.
Soru 9

Dünya’nın 23°27’ lık eksen eğikliği bulunmaktadır.

Bu eksen eğikliği,

I. Yıl içerisinde farklı mevsimlerin görülmesi.

II. Cisimlerin gölge boylarının farklı tarihlerde aynı saat içinde değişim göstermesi.

III. Aynı bölgede gece ve gündüz sürelerinin değişmesi.

IV. Yerel saat farklarının oluşması.

sonuçlarından hangilerine neden olur?

A
I ve IV.
B
I ve III.
C
II ve III.
D
I, II ve III.
Soru 10

Aşağıda kurgulanan oyun 1. kareden başlamaktadır. Kutudaki bilgi doğru ise 2 kare ilerlenir, yanlışsa 1 kare geri gelinir. Örneğin 1. karede bilgi doğru ise 3. kareye gidilir. 3. karedeki bilgi yanlışsa 2. kareye dönülür.

blank

Buna göre 1. kareden başlamak ilk hamle ise oyun başladıktan sonra 4. hamlede hangi kareye gelinir?

A
3. kare
B
4. kare
C
5. kare
D
6. kare
Soru 11

İstanbul’da bir yaz günü Sema sabah havanın çok güneşli olduğunu, balkonda kahvaltı yapmak istediğini söylüyor. Bu sırada gazete okuyan babası ise Dünya’nın başka yerlerine kar yağmakta olduğu haberini okuyor. Bunu duyan Sema babasına kar yağan bölgenin bulunduğu yarım küreyi söylüyor.

O günün tarihi ve Sema’nın söylediği yarım küre aşağıdakilerden hangisidir?

A
Güney Yarım Küre 21 Temmuz
B
Güney Yarım Küre 20 Ocak
C
Kuzey Yarım Küre 20 Aralık
D
Kuzey Yarım Küre 21 Haziran
Soru 12

Aşağıdaki görselde Dünya’nın kendi etrafında dönerken izlediği dönme ekseni ve açısı görülmektedir.

blank

Dönme ekseni ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğrudur?

A
Bir bölgede yıl boyunca gece ve gündüz sürelerinin değişmesine sebep olur.
B
Dünya Güneş etrafında dolanırken bulunduğu her konumda devam eder.
C
Sadece gece ve gündüz süreleri üzerinde etkisi vardır.
D
Dönme ekseni açısı 21 Mart ve 23 Eylül tarihlerinde değişir.
Soru 13

Aşağıda Dünya’nın konumu ve Güneş ışınlarının gelme yönü gösterilmiştir.

blank

Bu görsele göre aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğrudur?

A
Kuzey yarım küre, Güney yarım küreye göre daha çok ısınır.
B
A bölgesinde yaz mevsimi, B bölgesinde kış mevsimi başlar.
C
Dünya’nın her yerinde gece ve gündüz süreleri eşitlenir.
D
Güneş ışınları Oğlak dönencesine öğle saatlerinde dik açı ile gelir.
Soru 14
blank

I. 21 Haziran 21 Aralık

II. 21 Mart 23 Eylül

III. 21 Mart 21 Aralık

B ve C noktalarında ağaç gölgelerinin boyunun öğle saatinde eşit olabileceği tarihler yukarıdakilerden hangileridir?
A
Yalnız I .
B
Yalnız II .
C
I. ve II.
D
II. ve III.
Soru 15
blank

Dik veya dike yakın açılar ile düşen Güneş ışınları, yüzeyde toplu hâlde oldukları için daha fazla ısı enerjisi oluşturur. Eğik açılar ile düşen Güneş ışınları ise yüzeyde dağınık hâlde oldukları için daha az ısı enerjisi oluşturur.

Buna göre 21 Mart tarihinde öğle saatlerinde Ekvator’dan kutuplara doğru gidildikçe sıcaklığın azalmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A
Eksen eğikliği
B
Dünya’nın yıllık hareketi
C
Dünya‘nın şekli
D
Dünya’nın günlük hareketi
Soru 16

Aşağıda Şekil 1’ de Dünya’nın dönme ekseni, Güneş etrafında dolandığı dolanma düzlemi ve Ekvator gösterilmiştir.

blank

Şekil 2’deki gibi Dünya’nın eksen eğikliği bulunmasaydı,

I. Güneş ışınları Ekvator’a her zaman dik gelirdi.

II. Bir bölgeye Güneş ışınları hep aynı açıyla gelirdi.

III. Mevsimlerin oluşumu devam ederdi.

ifadelerinden hangileri doğru olurdu?

A
Yalnız I.
B
Yalnız III.
C
I ve II.
D
II ve III.
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
16 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
16Son
Geri dön
Bunları da beğenebilirsin
Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Bu web sitesi, deneyiminizi geliştirmek için çerezler kullanmaktadır. Bu konuda sorun yaşamayacağınızı varsayıyoruz, ancak dilerseniz vazgeçebilirsiniz. Kabul et Gizlilik ve Çerez Politikası