8.Sınıf LGS İnkılap Tarihi Deneme Sınavı 1

Tebrikler! LGS İnkılap Tarihi Deneme Sınavı 10 adlı sınavı başarıyla tamamladınız.

%%TIME_ALLOWED%% saniye süre verilen sınavı %%TIME_USED%% saniyede tamamladınız.

→ Toplam soru sayısı: %%TOTAL%%

→ Doğru sayınız: %%SCORE%% - yanlış ve boş sayınız: %%WRONG_ANSWERS%%.

→ Sınavdan aldığınız puan: %%PERCENTAGE%%

→ Sınav sonucu değerlendirmeniz:

%%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Mustafa Kemal Vatan ve Hürriyet Cemiyetinin toplantısında arkadaşlarına şu sözlerle seslenmiştir:

“Arkadaşlar! Bu gece burada sizleri toplamaktan amacım şudur. (...) Bu talihsiz memlekete karşı önemli görevlerimiz vardır . Onu kurtarmak biricik hedefimizdir. Bugün Makedonya’yı ve bütün Rumeli’yi vatandan ayırmak istiyorlar. (...) Millet, zulüm ve baskıcı yönetim altında mahvoluyor. Hürriyet olmayan bir memlekette ölüm ve yok oluş vardır. Her ilerlemenin ve kurtuluşun anası hürriyettir. Tarih, bugün biz evlatlarına büyük görevler yüklüyor... Köhneleşmiş ve çürük idareyi yıkarak, milleti hâkim kılmak kısacası, vatanı kurtarmak için sizi göreve davet ediyorum!..”

Mustafa Kemal’in “Hürriyet olmayan bir memlekette ölüm ve yok oluş vardır.” ifadesinde ülkede aşağıdakilerden hangisinin gerekliliği savunulmuştur?

A
Manda ve himayenin
B
Bağımsızlığın
C
Demokrasinin
D
Millî egemenliğin
Soru 2

Amerika Birleşik Devletleri, Birinci Dünya Savaşı sürerken Wilson ilkelerini yayımlamıştır. Bu ilkelerde, “Savaş sonrasında, savaşı kazanan devletler, yenilen devletlerden toprak almayacaktır.” maddesine de yer verilmiştir.

Wilson ilkelerindeki bu yaklaşımla aşağıdaki gelişmelerden hangisinin çeliştiği söylenebilir?

A
Osmanlı topraklarının işgal edilmesinin
B
Sovyet Rusya’nın savaştan çekilmesinin
C
Bağımsız devletler kurulmasının
D
Bazı devletlerde yönetim değişikliği yaşanmasının
Soru 3

Son Osmanlı Mebusan Meclisinin toplanması ve Misakımillî’nin ilanı üzerine İstanbul, İtilaf Devletleri tarafından işgal edilerek pek çok milletvekili tutuklanmıştır.

Bu gelişmelerden,

I. Osmanlı Devleti’nin egemenlik haklarına saygılı davranılmıştır.

II. İtilaf Devletleri, Misakımillî’deki yaklaşımlardan rahatsız olmuştur.

III. İtilaf Devletleri, çıkarları doğrultusunda bir tutum sergilemiştir.

yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

A
Yalnız I
B
I ve II
C
I ve III
D
II ve III
Soru 4

Tekâlifimilliye Emirlerinin,

• Halkın elindeki silah ve cephane üç gün içinde orduya teslim edilecektir.

• Her ev birer kat çamaşır, birer çift çorap ve çarık hazırlayıp Tekâlifimilliye komisyonuna teslim edecektir.

• Silah yapım ustaları ordunun emrine girecektir.

hükümleriyle aşağıdakilerden hangisinin amaçlandığı söylenemez?

A
İstanbul Hükümetinin desteğini sağlamanın
B
Ordunun ihtiyaçlarını karşılamanın
C
Millî birlik ve beraberlik duygusunu güçlendirmenin
D
Büyük bir mücadeleye hazırlanmanın
Soru 5

Aşağıda, Hatay sorununun çözümüyle ilgili süreç belirtilmiştir.

Mondros Ateşkes Anlaşması’nın ardından önce İngilizler sonra Fransızlar tarafından işgal edildi.

20 Ekim 1921 Ankara Anlaşması ile Suriye sınırları içerisinde kaldı. Lozan Barış Antlaşması ile de bu durum devam etti.

Fransa, 1936’da Suriye’ye bağımsızlık hakkı verip Hatay’ı Suriye’ye bırakma eğilimi ortaya çıkınca Türkiye, sorunu Milletler Cemiyetine taşıdı. 1938'de bağımsız Hatay Devleti kuruldu.

1939 yılında ........................?...........................

Bu diyagramdaki süreci tamamlayacak en uygun ifade aşağıdakilerden hangisidir?

A
Hatay iç işlerinde bağımsız ama dış işlerinde Fransa’ya bağlı bir yer oldu.
B
Fransa, Hatay’ı İngiltere’ye bıraktı.
C
Hatay, Türkiye’ye katıldı.
D
Hatay Devleti bağımsızlığını devam ettirdi.
Soru 6

Atatürk, “Ankara’yı hükûmet merkezi yapmakla iyi mi ettim?”

Bu sorusuna herkes olumlu cevap verdi.

Neden sorusu, Atatürk’ten gelince de kimi stratejiden, kimi siyasetten bahsetti. Hatta birimiz, “Kayalık güzeldir.” gibi estetik bir görüş de ortaya attı.

Bunun üzerine Atatürk, “şimdi dalkavukluğu bırakın.” diyerek münakaşayı kapattı. Sonra şöyle devam etti: “Ankara’nın hükûmet merkezi olması için saydığınız nitelikler beni ikna etmeye yetmez. Ben, Ankara’yı hükûmet merkezi yapmakla büsbütün başka bir hedef güttüm. Türk’ün imkânsızı, imkânlı hâline getiren kudretini dünyaya bir kere daha göstermek istedim. Bir gün gelecek, şu çorak tarlalar; yeşil ağaçların çevirdiği villaların arasından uzanan yeşil sahalarla asfaltla bezenecek. Bunu hepimiz göreceğiz. O kadar yakında olacak.”

“Düşünce ve Davranışları ile Atatürk” adlı eserden gerçekleştirilen bu alıntıda aşağıdaki sorulardan hangisinin cevabı yoktur?

A
Atatürk’ün etrafındakiler, Ankara’nın başkent oluşunun gerekçelerini nasıl açıklamışlardır?
B
Ankara, başkent olduktan sonra ne gibi değişimler geçirmiştir?
C
Atatürk’ün Ankara’yı başkent yapmasındaki asıl amacı nedir?
D
Yeni başkent olduğu günlerde Ankara’nın fiziki görünümü ve çevresel koşulları hakkında neler söylenebilir?
Soru 7

“Şüphesiz fikirlerin, inanışların başka başka olmasından şikâyet etmemek lazımdır. Çünkü bütün fikirler ve inanışlar, bir noktada birleştiği takdirde, bu hareketsizlik belirtisidir, ölüm işaretidir. Böyle bir hâl, elbette arzu edilmez.”

Mustafa Kemal’in bu sözünden aşağıdaki çıkarımlardan hangisine ulaşılamaz?

A
Değişik fikirlere saygılı olmak gerekliliğine
B
Din ve vicdan özgürlüğüne
C
İnsanları aynı fikir ve görüşler etrafında birleştirmenin savunulduğuna
D
Farklı görüşlere hoşgörülü olunması gerektiğine
Soru 8

Atatürk ilke ve inkılaplarının temel dayanakları, vatanın bağımsızlığı ve milletin egemenliğidir. Türk insanına düşen görev, Atatürk ilke ve inkılaplarını benimsemek ve Türkiye Cumhuriyeti’ni sonsuza kadar yaşatmaktır.

Bu saptamalardan;

I. ilke ve inkılapların tüm dünyada uygulanması için Türk toplumuna görevler düştüğü,

II. Türk milletinin, Atatürk ilke ve inkılaplarına sahip çıkması gerektiği,

III. millî bağımsızlık ve egemenlik unsurlarından vazgeçilemeyeceği

çıkarımlarından hangileri yapılabilir?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
I ve II
D
II ve III
Soru 9

Saltanatın kaldırılmasının sonuçlarından bazıları şunlardır:

• Cumhuriyetin ilanı için ortam hazırlandı.
• Laik devlete doğru bir adım atıldı.
• İtilaf Devletlerinin Lozan’da Türk tarafınıbirbirine düşürme planları sonuçsuz kaldı.

Bu sonuçlardan aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?

A
Osmanlı Devleti tarihe karışmıştır.
B
İtilaf Devletleri amacına ulaşamamıştır.
C
Çok partili demokratik hayata geçilmiştir.
D
Ulusal egemenlik anlayışı güçlenmiştir.
Soru 10

Soğuk Savaş Dönemi’nde ABD’yle SSCB’yi karşı karşıya getiren en önemli olaylardan biri, Kore Savaşı’dır. Türkiye’nin asker gön dererek bu savaşta gösterdiği başarı, NATO’ya girişinde etkili oldu.

Türkiye’nin bu davranışından;

I. Bağımsızlığı için savaşmıştır.

II. Sınırları dışında savaşmıştır.

III. NATO’ya giriþi kolaylaşmıştır.

yargılarından hangilerine ulaşılamaz?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
I ve III
D
II ve III
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
10 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
Son
Geri dön
Bunları da beğenebilirsin
Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Bu web sitesi, deneyiminizi geliştirmek için çerezler kullanmaktadır. Bu konuda sorun yaşamayacağınızı varsayıyoruz, ancak dilerseniz vazgeçebilirsiniz. Kabul et Gizlilik ve Çerez Politikası