8. Sınıf LGS Matematik Deneme Sınavı 2

Tebrikler - 8. Sınıf LGS Matematik Deneme Sınavı 10 adlı testimizi başarıyla tamamladınız.

Sınavda size  %%TIME_ALLOWED%% saniye verildi %%TIME_USED%% saniyede sınavı tamamladınız.

Bu sınavda soruların %%TOTAL%% soruya karşılık, %%SCORE%% doğru %%WRONG_ANSWERS%% yanlış cevap verdiniz.

Sınavdan aldığınız puan: %%PERCENTAGE%%

Sınav sonucunuz hakkındaki değerlendirmemiz: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

a gerçek sayı ve b > 0 olmak üzere;

blank

Aşağıda verilen kartların ön ve arka yüzüne toplamları 30 olacak şekilde, pozitif tam sayılar yazılıyor. Örnek:

blank

Bu kartlar aşağıdaki gibi ip ile çubuğa asılıp, soldan sağa doğru okunup kareköklü ifadeler yazılıyor. Örnek:

blank

Yasemin aynı kurala göre aşağıdaki kartları hazırlayıp çubuğa asmıştır.

blank

Önden görünümde kareköklü ifadeyi doğal sayı yapan bir çarpan blank

Arkadan görünümde kareköklü ifadeyi doğal sayı yapan bir çarpan

blank

Buna göre sembollerden hangisinin yerine yazılacak sayı doğru verilmiştir?

blank
A
B
C
D
Soru 2
a, b, c, d, e ve f birer gerçek sayı, c ≠ 0; b > 0; d > 0; f > 0 olmak üzere: blank

Aşağıda uzunluğu blankcm olan eş kürdanlar bir araya getirilerek eşkenar üçgenler oluşturulmuştur.

blank

K ile L noktaları arasındaki uzaklık blanksantimetredir.

Buna göre şekli oluşturmak için kullanılan kürdan sayısı kaçtır?

A
16
B
17
C
18
D
19
Soru 3

a gerçek sayı ve b > 0 olmak üzere:

blank

Aşağıda bir kurbağanın zıplayışı verilmiştir. Bu kurbağa her zıplayışında blankdm sağa doğru ilerlemektedir.

blank

Bu şekilde hareketine devam eden kurbağanın 6. zıplama sonunda aldığı yol, desimetre cinsinden aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?

A
9 dm ile 10 dm arasındadır.
B
11 dm ile 12 dm arasındadır.
C
13 dm ile 14 dm arasındadır.
D
15 dm ile 16 dm arasındadır.
Soru 4

ABC üç basamaklı, DE iki basamaklı doğal sayılar olmak üzere;

(DE)² = ABC ise blank= D, E ' dir.

Aşağıda bir villaya ait, bölmelendirilmiş otoparkın planı verilmiştir. Bu planda her bir bölme kare şeklinde olup alanları üzerinde yazmaktadır. A, D ve E noktaları doğrusaldır.

blank

A(ADCB) = 6,25 m² ve A(DEFG) = 1,96 m²'dir.

Buna göre |AE| kaç metredir?

A
3,9
B
4,1
C
4,3
D
4,5
Soru 5

Kare ve eşkenar üçgen birer düzgün çokgen modelidir.

Aşağıda uzunluğu blank1 m ile 2 m arasında olan bir tahta parçası verilmiştir.

blank

Elif, bu tahta parçasını artmaksızın parçalara ayırıp kenar uzunlukları santimetre cinsinden tam sayı olan eşkenar üçgen yapabiliyor. Elif; bu tahta parçası ile artmaksızın kare yapsaydı, kenar uzunlukları yine santimetre cinsinden tam sayı olacaktı.

Buna göre verilen tahta parçasının uzunluğu blankmetre cinsinden aşağıdakilerden hangisi olabilir?

A
1,08
B
1,22
C
1,34
D
1,58
Soru 6

Aşağıdaki afişte, son sayımda dünyadaki çocuk nüfusu belirtilmiştir.

blank

Afişteki bu sayının okunması zor olduğu için bilimsel gösterim ile ifade edilecektir.

Buna göre yazılması gereken bilimsel gösterim aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?

blank
A
B
C
D
Soru 7

Braille alfabesi görme engellilerin okuyup yazmaları için geliştirilmiş bir yazı sistemidir. Braille rakamları da aşağıdaki gibi tanımlanmıştır.

blank

Bu rakamlarla 3 haneli bir şifre oluşturulacaktır. İlk 2 rakamla iki basamaklı bir sayı oluşturulacaktır. 3. rakam ise iki basamaklı sayının asal çarpanlarından biri olacaktır.

blank

Aşağıda bu kurala göre oluşturulmuş bir şifre verilmiştir.

blank

Buna göre şifrede, en sağdaki rakam aşağıdakilerden hangisi olabilir?

blank
A
B
C
D
Soru 8
blank

Buna göre Pi Sayısı ve Fi Sayısı ile ilgili, aşağıda verilen yorumlardan hangisi doğrudur?

A
Her ikisi de rasyonel sayıdır.
B
Her ikisi de gerçek sayıdır.
C
p sayısı irrasyonel, φ sayısı rasyonel sayıdır.
D
φ sayısı irrasyonel, p sayısı rasyonel sayıdır.
Soru 9

Rasyonel sayılar Q, irrasyonel sayılar Qı , gerçek sayılar ise R harfi ile gösterilir.

Aşağıda kareköklü ifadelerle ilgili hazırlanan bir bilgisayar programına girilecek sorular verilmiştir.

Bu programda girilen soruya bilgisayar, aşağıdaki şekilde cevap vermektedir.

blank

Hazırlanan bu programa İlhan blanksayısını giriyor.

Buna göre bilgisayarın vereceği cevap aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?

blank
A
B
C
D
Soru 10
AB iki basamaklı, CDE ise üç basamaklı doğal sayı olmak üzere: blank = CDE ise blank= A,B dir.

Aşağıda eş bölmelendirilmiş 1,5 litrelik bir cam şişe verilmiştir. Şişede 1,5 litre limonata varken Zuhal, 1 defa bu şişeden limonata içmiştir.

blank

Buna göre aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

blank
A
B
C
D
Soru 11

a, b, c, d birer gerçek sayı b > 0 ve d > 0 olmak üzere;

blank blank

Aşağıdaki şemada iki kutunun bağlı olduğu ortak kutu, belirli bir kurala göre dolduruluyor.

blank

Aşağıdaki şemada boş kutular, aynı kurala göre doldurulacaktır

blank

Buna göre şemada 6 kutuda yazan sayıların kaç tanesi doğal sayıdır?

 
A
Hiçbiri
B
1
C
2
D
3
Soru 12

n > 0 olmak üzere;

blank

Aşağıdaki tabloda, Özgür’ün matematik sınavına çalışırken konulara ve molaya kaç saat vakit ayırdığı verilmiştir.

Tablo: Özgür’ün Çalışma Programı

blank

Özgür tabloda verilen 2 konuya, yukarıdan aşağıya doğru sırasıyla çalışmıştır. Özgür, üslü ifadeler konusuna da çalıştıktan sonra ders çalışmayı bırakmıştır.

Buna göre Özgür’ün çalışmayı bıraktığı saat blankaşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?

A
19.45
B
20.00
C
20.15
D
20.30
Soru 13
a gerçek sayı ve b > 0 olmak üzere: blank

Aşağıda kare şeklinde alanı 160 cm­² olan bir karton verilmiştir. Bu karton aşağıdaki gibi kesilerek özdeş, dikdörtgen şeklinde dört tane karton elde ediliyor.

blank

Buna göre Şekil III’te elde edilen, dikdörtgen şeklindeki parçalardan bir tanesinin çevresi kaç santimetredir?

blank
A
B
C
D
Soru 14

Birden başka ortak böleni olmayan sayı çiftine “aralarında asal sayılar” denir. Aşağıda Emin Bey’in her akşam işten çıktığı saatin, dijital saatte gösterimi verilmiştir.

blank

Emin Bey, cuma akşamı işini tamamlayamadığı için blank dakika mesai yapmak, işten geç çıkmak zorunda kalıyor.

Emin Bey’in cuma akşamı, işten çıktığı saati gösteren dijital saat inceleniyor.

blank

Saat göstergesinde ve dakika göstergesinde yazan sayıların aralarında asal olmadığı biliniyor.

Buna göre Emin Bey, cuma akşamı işten kaç dakika blankgeç çıkmış olabilir?

 
A
25
B
35
C
45
D
55
Soru 15

Bir kenar uzunluğu a cm olan karenin alanı a² santimetrekaredir.

Aşağıda verilen cam, kare şeklinde eş bölmelere ayrılmıştır. Bu camda gri bölmeler ışığı geçirmemekte, mavi bölmeler ise ışığı geçirmektedir.

blank

Verilen camda ışığı geçirmeyen bölmelerin alanları toplamı 4,5 metrekaredir.

Buna göre verilen camın tamamının çevresi kaç metredir?

 
A
20
B
16
C
12
D
10
Soru 16

abc; 3 basamaklı doğal sayı olmak üzere:

a,bc ·blank

Aşağıdaki tabloda A ilinin, B ve C illerine olan kuş bakışı uzaklıkları metre cinsinden verilmiştir.

Tablo: A İlinin Diğer İllere Uzaklıkları

blank

C ili için verilen uzaklığın, B ili için verilen uzaklıktan daha küçük olduğu biliniyor.

Buna göre n tam sayısının alacağı en büyük değer kaçtır?

A
4
B
5
C
6
D
7
Soru 17

Bir lokantada tavuk döner ve et döner aşağıdaki fiyatlardan satılmaktadır.

blank

Lokanta sahibi Yusuf Bey, akşam dükkânı kapatırken hesaplama yaptığında her iki döner çeşidinden de eşit miktarda para kazandığını fark ediyor. Yusuf Bey’in tavuk dönerden kazandığı toplam para miktarının 500 TL ile 600 TL arasında olduğu biliniyor.

Yusuf Bey'in tavuk dönerden kazandığı para miktarı TL cinsinden doğal sayıdır.

Buna göre Yusuf Bey, gün boyunca toplam kaç tane tavuk döner ve et döner satmıştır?

A
52
B
60
C
68
D
76
Soru 18

Hacim ölçüleri biner biner büyür ve biner biner küçülürler. Aşağıdaki merdivende verilen büyüklük, diğer birimlere çevrilip sembollerin yerine yazılacaktır.

blank

Buna göre blank yerine yazılacak sayı aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?

blank
A
B
C
D
Soru 19

a ≠ 0 olmak üzere;

blank = 1 ve blank= a’dır.

Onur, babaannesine gittiğinde çocukluk fotoğraflarını üst üste aşağıdaki gibi dizip fotoğraflara bakıyor. Fotoğrafların kalınlıkları aynı olup 1 tane fotoğrafın kalınlığı:

blank milimetredir.

blank

Buna göre Onur, yukarıda kaç tane fotoğrafı üst üste dizmiştir?

A
100
B
60
C
50
D
10
Soru 20

Bir kenar uzunluğu a cm olan karenin alanı blanksantimetrekaredir.

Levent, fen bilimleri ödevi için kartona kulağın kısımlarını gösteren kare şeklinde bir görsel yapıştırıyor. Görselin yapıştırıldığı karton dikdörtgen şeklinde olup kısa kenar uzunluğu üzerinde verilmiştir.

blank

B > A olduğu biliniyor. Aşağıdaki tabloda 3 tane santimetrekare cinsinden değer verilmiştir.

blank

Buna göre görselin alanı, yukarıda verilen değerlerden kaç tanesi olabilir?

 
A
Hiçbiri
B
1
C
2
D
3
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
Bunları da beğenebilirsin
Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Bu web sitesi, deneyiminizi geliştirmek için çerezler kullanmaktadır. Bu konuda sorun yaşamayacağınızı varsayıyoruz, ancak dilerseniz vazgeçebilirsiniz. Kabul et Gizlilik ve Çerez Politikası