8. Sınıf LGS Türkçe Deneme Sınavı 1

Tebrikler - LGS Türkçe Deneme Sınavı 1 adlı testimizi başarıyla tamamladınız.

Sınavda size  %%TIME_ALLOWED%% saniye verildi %%TIME_USED%% saniyede sınavı tamamladınız.

Bu sınavda sorulan %%TOTAL%% soruya karşılık, %%SCORE%% doğru %%WRONG_ANSWERS%% yanlış cevap verdiniz.

Sınavdan aldığınız puan: %%PERCENTAGE%%

Sınav sonucunuz hakkındaki değerlendirmemiz: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
blank

“Düşmek” sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde görseldeki anlamıyla kullanılmıştır?

A
Akıl, beyin, alın, fikir gibi sözcükler ünlüyle başlayan bir ek aldıklarında hece düşmesine uğrar.
B
Son günlerde talep olmadığından araç fiyatları düşmüş.
C
Bakkala gitmek görevi sana düşüyor.
D
Bahçedeki yeni düşmüş elmaları topladık.
Soru 2

Sıfat-fiiller, isimleri niteleyen sözcüklerdir fakat bazen sıfat-fiillerin niteledikleri isimler düşebilir. Böyle durumlarda isimde bulunan ek varsa bu ek, sıfat-fiile eklenir. Böyle sıfat-fiillere “adlaşmış sıfat-fiil” denir. Örneğin “Yapılacak işleri kâğıda yazalım.” cümlesinde “yapılacak” sıfat-fiili, “işleri” ismini nitelemektedir. Eğer cümlede “iş” sözcüğünü kullanmazsak -“leri” eki “yapılacak” sıfat-fiiline eklenir ve “yapılacakları” şeklinde yazılır.

Buna göre aşağıdaki cümlelerdeki altı çizili sözcüklerden hangisi “adlaşmış sıfat-fiil” değildir?

A
Son günlerde yaşadıkları ona iyi bir ders oldu.
B
Verdiğimiz emekleri boşa çıkarmayın çocuklar.
C
Gönderdiklerim elinize ne zaman ulaştı.
D
Bu ders, öğretmenimiz konuşana ceza verdi.
Soru 3

Aşağıdaki altı çizili kısımlardan hangisi deyim değildir?

A
Aldığı haberden sonra içi içine sığmıyordu.
B
El elin eşeğini türkü çağırarak arar, diye boşuna dememiş atalarımız.
C
Dün gece bardaktan boşanırcasına yağdı yağmur.
D
Elinden geleni yapsa da maçı kaybetmekten kurtulamadı.
Soru 4

Noktalı virgül, cümle içinde virgüllerle ayrılmış tür ve takımları ayırmak için konur.

Buna göre aşağıdakilerden hangisinde “noktalı virgül” bu işlevde kullanılmıştır?

A
Kel ölür, sırma saçlı olur; kör ölür, ela gözlü olur.
B
Bu yörede sebzelerden marul, yeşil soğan, turp; meyvelerden kiraz, erik, çilek çok yetişir.
C
Ahmet; Mehmet, Hasan, Yusuf ve Kerem’den daha uzundur.
D
Üzüntüsünden perişan olmuş; içine kapanık, yalnız ve suskun biri haline gelmişti.
Soru 5
blank

Geceleyin Ay’a bakarak bulunduğumuz günün ayın kaçı olduğunu yaklaşık olarak anlayabileceğimizi biliyor muydunuz? Evet,Ay aslında görünüşüyle bize ayın kaçında olduğumuzu bildirmektedir. Görselin sol üst kısmında gördüğünüz ilk hilal, ayın 1-2’sinde olduğumuzu gösterir. Hilal büyüyüp yuvarlağın yarısı göründüğünde ise ayın 7-8’idir. Ayın yusyuvarlak olan daire biçimi göründüğünde (dolunay) ise ayın13-14-15’idir. Dolunaydan yuvarlağın sadece diğer yarısının göründüğü zamana kadar olan günler 16-17-18-19-20-21- 22’si, yarım Ay’da 23-24’ü, son hilale geçildiğinde ise ayın 29-30’udur.

Yukarıdaki bilgilere göre ayın 5’indeyken Ay’ın görüntüsü yaklaşık olarak aşağıdakilerden hangisi olur?

blank
A
B
C
D
Soru 6

Japoncada “kâğıt katlama sanatı” anlamına gelen “origami”, kare biçimindeki kâğıtlardan makas ve yapıştırıcı kullanmaksızın canlı veya cansız varlıkların figürlerini yapma işidir.

Buna göre aşağıdaki görsellerden hangisi bir “origamiye” ait değildir?

blank
A
B
C
D
Soru 7

Kullandığımız ifadelerde kimi zaman aynı cümle içinde farklı düşüncelere yer veririz. Bir konu hakkında olumlu değerlendirmeler yaparken konunun olumsuz yönlerine de değinmek isteriz. Böyle durumlarda düşünceler arasındaki geçişi sağlamak ve bağlantıyı kurmak için “ama, fakat, lakin, yalnız, ancak, oysaki, ne var ki, halbuki, buna rağmen” gibi sözcüklere ihtiyaç duyarız. Bu tür ifadelere, “geçiş ve bağlantı ifadeleri” veya “düşüncenin yönünü değiştiren ifadeler” denilmektedir. Bazen de açıkladığımız düşünceyi desteklemek ve daha iyi anlaşılmasını sağlamak için “destekleyici ve açıklayıcı ifadeler” kullanırız ki bunlar “özellikle, örneğin, örnek olarak, mesela, hatta, üstelik, ayrıca, açıkçası, açıklamak gerekirse, başka bir deyişle, yani”, vb. ifadelerdir.

Buna göre aşağıdaki cümlelerin hangisinde “destekleyici ve açıklayıcı ifade” kullanılmıştır?

A
Projeyi yetiştirmek için bütün gece çalıştı üstelik sabaha kadar uyumadı.
B
Düşmanımın düşmanı düşman kaldıkça dostumdur.
C
Her şey çok güzel düşünülmüş ama bir şey unutulmuş.
D
Anlayanlar, anlamayanlara anlatsın, dedi ve gitti.
Soru 8

(8, 9, 10 ve 11. soruları aşağıdaki metne göre cevaplandırınız.)

Günümüzde temel işlevi aynı olmakla birlikte çalışma prensibi birbirinden farklı olan çok sayıda saat vardır. Bunlardan biri de dijital saatlerdir. Bu saatlerin mekanik saatlerden farklı olarak 1’den 12’ye kadar sayıların bulunduğu yuvarlak bir kadranı yoktur. Saatler, dakikalar ve saniyeler sürekli değişen sayılarla gösterilir. İlk dijital saatin patentini Alman mucit Josef Pallweber, 1883 yılında almışsa da bu saatin insanlar tarafından yaygın olarak kullanımı mümkün olmamıştır. Modern dijital saatler özellikle LED ve LCD ekran teknolojisinin gelişmesini beklemek durumunda kalmıştır. Nitekim 1960’da LED ekranın icat edilmesinden sonra 1970’de sayıları kırmızı renkli de olsa ilk dijital saat icat edilmiş ve insanlar tarafından büyük ilgi görmüştür. LED ekranın çok elektrik harcamasından dolayı yalnızca düğmesine basıldığında zamanı gösteren dijital saatlerin bu sorunu ancak LCD ekranın icadından sonra ortadan kalkmıştır. Seri üretiminin yapılmaya başlamasıyla mekanik saatleri ortadan kaldıracağı beklenen dijital saatlerin mekanik saatler karşısındaki durumu sanıldığı gibi olmamıştır.

Yukarıdaki metnin ilk cümlesinin yüklemi aşağıdakilerden hangisidir?

 
A
vardır.
B
saat vardır
C
çok sayıda saat vardır
D
birbirinden farklı olan çok sayıda saat vardır
Soru 9

(8, 9, 10 ve 11. soruları aşağıdaki metne göre cevaplandırınız.)

Günümüzde temel işlevi aynı olmakla birlikte çalışma prensibi birbirinden farklı olan çok sayıda saat vardır. Bunlardan biri de dijital saatlerdir. Bu saatlerin mekanik saatlerden farklı olarak 1’den 12’ye kadar sayıların bulunduğu yuvarlak bir kadranı yoktur. Saatler, dakikalar ve saniyeler sürekli değişen sayılarla gösterilir. İlk dijital saatin patentini Alman mucit Josef Pallweber, 1883 yılında almışsa da bu saatin insanlar tarafından yaygın olarak kullanımı mümkün olmamıştır. Modern dijital saatler özellikle LED ve LCD ekran teknolojisinin gelişmesini beklemek durumunda kalmıştır. Nitekim 1960’da LED ekranın icat edilmesinden sonra 1970’de sayıları kırmızı renkli de olsa ilk dijital saat icat edilmiş ve insanlar tarafından büyük ilgi görmüştür. LED ekranın çok elektrik harcamasından dolayı yalnızca düğmesine basıldığında zamanı gösteren dijital saatlerin bu sorunu ancak LCD ekranın icadından sonra ortadan kalkmıştır. Seri üretiminin yapılmaya başlamasıyla mekanik saatleri ortadan kaldıracağı beklenen dijital saatlerin mekanik saatler karşısındaki durumu sanıldığı gibi olmamıştır.

Yukarıdaki metinin konusu aşağıdakilerden hangisidir?

 
A
Dijital saatlerin icadı ve mekanik saatlerden farkı
B
Dijital ve mekanik saatlerin farkları
C
Saat çeşitleri
D
Dijital saatlerin mekanik saatlerden üstün olduğu
Soru 10

(8, 9, 10 ve 11. soruları aşağıdaki metne göre cevaplandırınız.)

Günümüzde temel işlevi aynı olmakla birlikte çalışma prensibi birbirinden farklı olan çok sayıda saat vardır. Bunlardan biri de dijital saatlerdir. Bu saatlerin mekanik saatlerden farklı olarak 1’den 12’ye kadar sayıların bulunduğu yuvarlak bir kadranı yoktur. Saatler, dakikalar ve saniyeler sürekli değişen sayılarla gösterilir. İlk dijital saatin patentini Alman mucit Josef Pallweber, 1883 yılında almışsa da bu saatin insanlar tarafından yaygın olarak kullanımı mümkün olmamıştır. Modern dijital saatler özellikle LED ve LCD ekran teknolojisinin gelişmesini beklemek durumunda kalmıştır. Nitekim 1960’da LED ekranın icat edilmesinden sonra 1970’de sayıları kırmızı renkli de olsa ilk dijital saat icat edilmiş ve insanlar tarafından büyük ilgi görmüştür. LED ekranın çok elektrik harcamasından dolayı yalnızca düğmesine basıldığında zamanı gösteren dijital saatlerin bu sorunu ancak LCD ekranın icadından sonra ortadan kalkmıştır. Seri üretiminin yapılmaya başlamasıyla mekanik saatleri ortadan kaldıracağı beklenen dijital saatlerin mekanik saatler karşısındaki durumu sanıldığı gibi olmamıştır.

Yukarıdaki metnin dil ve anlatımıyla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A
Karşılaştırma yapılmıştır.
B
Nesnel anlatım hâkimdir.
C
Olay eksenli metindir.
D
Anlatım biçimi olarak “açıklama” kullanılmıştır.
Soru 11

(8, 9, 10 ve 11. soruları aşağıdaki metne göre cevaplandırınız.)

Günümüzde temel işlevi aynı olmakla birlikte çalışma prensibi birbirinden farklı olan çok sayıda saat vardır. Bunlardan biri de dijital saatlerdir. Bu saatlerin mekanik saatlerden farklı olarak 1’den 12’ye kadar sayıların bulunduğu yuvarlak bir kadranı yoktur. Saatler, dakikalar ve saniyeler sürekli değişen sayılarla gösterilir. İlk dijital saatin patentini Alman mucit Josef Pallweber, 1883 yılında almışsa da bu saatin insanlar tarafından yaygın olarak kullanımı mümkün olmamıştır. Modern dijital saatler özellikle LED ve LCD ekran teknolojisinin gelişmesini beklemek durumunda kalmıştır. Nitekim 1960’da LED ekranın icat edilmesinden sonra 1970’de sayıları kırmızı renkli de olsa ilk dijital saat icat edilmiş ve insanlar tarafından büyük ilgi görmüştür. LED ekranın çok elektrik harcamasından dolayı yalnızca düğmesine basıldığında zamanı gösteren dijital saatlerin bu sorunu ancak LCD ekranın icadından sonra ortadan kalkmıştır. Seri üretiminin yapılmaya başlamasıyla mekanik saatleri ortadan kaldıracağı beklenen dijital saatlerin mekanik saatler karşısındaki durumu sanıldığı gibi olmamıştır.

Yukarıdaki metindeki altı çizili cümlede anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?

A
Dijital saatlerin seri üretimi yapılamamıştır.
B
Dijital saatlerin kullanılmaya başlamasıyla, mekanik saatler ortadan kalkmıştır.
C
Dijital saatlerin kullanılmaya başlaması, mekanik saatlerin kullanımını ortadan kaldırmamıştır.
D
Dijital saatler mekanik saatlerden daha az tercih edilir olmuştur.
Soru 12

Cansız varlıkları veya hayvanları insanmış gibi gösterme, yani onlara insansı özellikler kazandırma sanatına “kişileştirme” denir.

Buna aşağıdaki cümlelerin hangisinde “kişileştirme” söz konusudur?

A
Kuşların cıvıl cıvıl ötüşü etrafa mutluluk yayıyordu.
B
Ağacın yanından geçen tilki ansızın gözden kayboldu.
C
Çınar ağacının gölgesinde birçok hayvan yaşıyordu.
D
Sararan yapraklar bir bir veda edip düşüyordu dallarından.
Soru 13

Kerem mide şikayetlerinden dolayı doktora gitmiş, yapılan muayeneden sonra doktor, Kerem’in reçetesine 3 adet ilaç yazmıştır. İlaçlarını eczaneden alan Kerem, ilaçlarını eczacının tarifine göre her gün kullanmıştır. Kerem, ilaçlarını günlük olarak şöyle kullanmıştır: Sabah aç karnına 1 kapsül yutmuş, kahvaltı yaparken de 1 adet tablet yutmuş, kahvaltıdan sonra ise 1 ölçek şurup içmiştir. Öğlen ve akşam yemeği sırasında 1 adet tablet yutup yemekten sonra sadece 1 ölçek şurup içmiştir.

Bu bilgilere göre aşağıdaki ilaçlardan hangisi Kerem'in reçetesine yazılmış olan ilaçlardan biri değildir?

blank
A
B
C
D
Soru 14

Bir şifreleme çalışmasında her harf için bir sayı belirlenerek iletişimde bu sayının kullanılması amaçlanmıştır. Çift haneli sayıların anlaşılabilmesi için çift haneyi oluşturan rakamların arasına nokta işaretinin konulmasına karar verilmiştir. Şifreleme, alfabetik sıraya göre her harfe 1'den başlanarak bir sayının verilmesi şeklinde yapılmıştır.

ÖRNEK ŞİFRELEME

C     3

İ     1.2

K    1.4

Bu şifrelemeye göre "BEYAZ" sözcüğünün şifresi aşağıdakilerden hangisidir?

 
A
2652.89
B
1.262.812.1
C
2.618.12.8
D
262.812.9
Soru 15
blank

Yukarıdaki görselde “de”,”ki” ve “mi” nin yazımıyla ilgili herhangi bir yazım yanlışı olmayan kaç cümle vardır?

A
3
B
4
C
5
D
6
Soru 16

İngiltere’nin 18. yüzyıl sosyal ve ekonomik hayatını ortaya koyması bakımından dikkat çekici bir eserdir. 18. yüzyıl İngiltere’sine dair derli toplu bir fotoğraf çekebilmiştir. Eserin dili hem sadedir hem de İngiltere’deki sosyal ve ekonomik durum birkaç kahraman arasında yaşanan olayların gelişimiyle etkileyici bir şekilde sunulmuştur. Ayrıca anlatımı eğlendirici sayılır. Cümleler ne çok uzun ne de çok kısadır. Romanda geçen diyaloglar ise dönemin toplumsal yaşantısına uygundur. 18. yüzyılda yaşanan sanayi devriminin neden olduğu toplumsal değişimi görebilmek mümkündür. Bununla birlikte zaman ve mekân
sınırlamasını aşan nitelikleri de vardır.

Yukarıdaki parça hangi türde yazılmış bir metindir?

A
Fıkra
B
Deneme
C
Eleştiri
D
Sohbet
Soru 17

Aşağıdakilerden hangisinde deyim açıklamasıyla birlikte verilmemiştir?

A
Boşboğazlık edip olmayacak yerde olmayacak lafı söyleyerek çam devirdi.
B
Yan masada konuşulanları belli etmeden dinleyebilmek için kulak kabarttı.
C
Haddini bilmeden konuşunca arkadaşı bir güzel ağzının payını verdi.
D
Parkta oynayan küçük kardeşine bakıyor, göz kulak oluyordu.
Soru 18

Bir şiirin başarılı olabilmesinde iki özellik dikkate alınır. Biri şiirin anlam gücü, diğeri ise biçimsel (şekil) başarısıdır. Birincisinde şiiri oluşturan mısraların ifadedeki üstünlüğüne, fevkaladeliğine, insanda uyandırdığı çağrışımlara bakılır. İkincisinde ise şiirin nazım biriminin olup olmadığına, mısralarının ölçüyle yazılıp yazılmadığına, mısra sonlarında ses benzerliği(kafiye) oluşturulup oluşturulmadığına ve bunlardaki başarısına bakılır. Yazılmak istenen bir düz yazı değil de bir şiir ise bu iki özellikten birinin diğerine feda edilmemesi gerekir. Yani bir şiir, sırf biçimdeki başarısından dolayı mükemmel şiir sayılamaz. Bu kural, bunun tersi için de geçerlidir.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi yazarın “Bu kural, bunun tersi için de geçerlidir.” dediği tarzda yazılmış şiirdir?

A
Kulak ver ki havasında bahçemizin, Gök maviliğinden, dal yeşilliğinden Bir türkü söylenmede kendiliğinden; Nasıl dinlersen öyle, sen veya hazin. Cahit Sıtkı Tarancı
B
Ne varlığa sevinirim Ne yokluğa yerinirim Aşkın ile avunurum Bana seni gerek seni Yunus Emre
C
Gemiler geçer rüyalarımda, Allı pullu gemiler, damların üzerinden; Ben zavallı, Ben yıllardır denize hasret, Bakar ağlarım. Orhan Veli Kanık
D
Yeni mektup aldım gül yüzlü yârdan Gözletme yolları gel deyi yazmış Sivralan Köyü’nden bizim diyârdan Dağlar mor menevşe gül deyi yazmış Âşık Veysel
Soru 19

Türkiye, tarihi bir adım attı. 3. Ulusal Antarktika Bilim Seferi'ne katılan Türk ekip, 29 Ocak 2019'da Antarktika'ya gitmek üzere yola çıktı. 17 kişilik ekip, sefer kapsamında Antarktika’da meteorolojik çalışmalar yapacak. Bu kapsamdaAntarktika’da kurulacak üs ile iki yıl boyunca bölgeden veri toplayacak.Antartika’ya gidecek olan ekip için hazırlanan el kitabında Antartika’yla ilgili şu bilgiler de vardır:

• Antartika, Dünya üzerindeki en soğuk, en rüzgârlı, en yüksek ve en kurak kıtadır.

• Burada sıcaklıklar -93,2 °C'nin bile altına düşebilir.

• Antartika'daki bazı bölgelere son 2 milyon yıldır hiç yağmur veya kar yağmadı.

• Kıtanın büyük çoğunluğu buzla kaplıdır. Buzla kaplı olmayan kısım %1'den daha azdır.

• Antartika'nın bazı yerlerinde rüzgâr 320 km/saat hıza ulaşabilir.

• Şili, Antartika'da bir adet okul, hastane, pansiyon, postane, internet, TV ve cep telefonu vericisi barındıran bir kasabaya sahiptir.

• Antartika'da penguen bulunur ancak kutup ayısı bulunmaz.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi Türk araştırma ekibinin Antartika’da karşılaşabileceği manzaralardan biri olamaz?

blank
A
B
C
D
Soru 20

Sıfat fiil ekleri olan -mez , -ar, –dik, -ecek, - miş; fiil çekim ekleri olan - mez, -ar, -di, -ecek, -miş ekleri ile karıştırılmamalıdır. Bunun için ekin bulunduğu sözcüğün, yüklem görevinde mi yoksa sıfat görevinde mi kullanıldığına bakılmalıdır.

Yukarıda verilen bilgiye göre aşağıdaki sözcüklerde kullanılan “-mez/-maz” eklerinden hangisi farklı görevde kullanılmıştır?

A
Yıkılmaz bir dağ gibiydi babamız.
B
Sonu gelmez bu boş tartışmaların.
C
Aşılmaz yolları aşıp da geldik.
D
Anlaşılmaz rüyalar görmeye başladım bu aralar
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
Bunları da beğenebilirsin
Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Bu web sitesi, deneyiminizi geliştirmek için çerezler kullanmaktadır. Bu konuda sorun yaşamayacağınızı varsayıyoruz, ancak dilerseniz vazgeçebilirsiniz. Kabul et Gizlilik ve Çerez Politikası