LGS Din Kültürü Deneme Sınavı 2

Tebrikler! - LGS Din Kültürü Deneme Sınavı 2 adlı deneme sınavını zamanında başarıyla tamamladınız.

Sizin aldığınız puan %%SCORE%% en yüksek puan %%TOTAL%%.

Hakkınızdaki düşüncemiz: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Kader, Allah’ın sonsuz ilmi ve kudretiyle, başlangıçtan sona kadar evrende olacak olan her şeyi programlaması, varlıkları istediği şekil ve biçimde yaratması ve insanların özgür iradelerine göre yapacakları her şeyi Allah’ın önceden bilmesi, takdir etmesi, bir plana göre düzenlemesidir.

Buna göre;

I. Allah’ın her şeyi bilip takdir etmesidir.

II. Takdir ettiği şeyleri, zamanı gelince yaratmasıdır.

III. Allah’ın her şeyi planlaması ve programlamasıdır.

yargılarından hangileri kader tanımı içerisinde yer alır?

A
I ve II
B
I ve III
C
II ve III
D
I, II ve III
Soru 2

Kişi akıl ve iradesiyle neyi isterse Allah onu yaratır.

Aşağıdaki ifadelerden hangisi, bu düşünceye daha yakındır?

A
Tedbir bizden takdir Allah’tandır.
B
Kader cesurdan yanadır.
C
Dilemek kuldan, yaratmak ise Allah’tandır.
D
İrade kötü talihi yener.
Soru 3

İnsanlar kaderi bahane ederek kendilerini sorumluluktan kurtaramazlar. Bir insan “Allah böyle yazmış, alın yazım buymuş, bu şekilde takdir etmiş, ben ne yapayım?” diyerek günah işleyemeyeceği gibi, günah işledikten sonra da kendisini suçsuz gösteremez, kaderi bahane olarak ileri süremez. Çünkü bu eylemler, insanlar böyle tercih ettikleri için, bu seçime uygun olarak Allah tarafından yaratılmışlardır.

Bu metin, aşağıdaki konu başlıklarından hangisi hakkında bilgi vermektedir?

A
Kader ve Tevekkül
B
Kader ve Sünnetullah
C
Kader ve Rızık
D
Kader ve Sorumluluk
Soru 4

Tevekkül, Müslümanların kadere olan inançlarının doğal bir sonucudur. Tevekkül eden kimse Allah’a teslim olmuştur. Fakat kadere inanmak da tevekkül etmek de tembellik ve miskinlik demek olmadığı gibi, çalışma ve ilerlemeye engel de değildir. Çünkü her Müslüman olayların, Allah’ın düzeninin ve kanunlarının çerçevesinde, sebep-sonuç ilişkisi içerisinde olup bittiğinin bilincindedir. Yani tohum ekilmeden ürün elde edilmez. İlaç kullanılmadan tedavi olunmaz.

Bu metinden aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?

A
Önce tevekkül etmek daha sonra çalışmak ve sebeplere uygun davranmak gelir.
B
Tevekkül ve kader inancı arasında bir bağ vardır.
C
Evrende ilahi düzenin var olması, olayların sebepsiz meydana geleceği anlamına gelmez.
D
Tevekküldeki teslimiyet, çalışmayı ve tedbir almayı engellemez.
Soru 5

Sünnetullah; Allah’ın evren ve evrenin içindeki canlı cansız tüm varlıklar ile ilgili koyduğu kurallar, evrensel yasalardır. Başka bir deyişle Allah’ın (cc.) evrendeki uyumu sağlamak için koyduğu yasalardır.

Buna göre;

I. Deniz seviyesinde suyun 100 derecede kaynaması

II. Yüce Allah’ın insanlara; iman, güzel ahlak, çalışma ve gayret gösterme gibi sebeplerle vermiş olduğu nimetleri artırması

III. Bulundukları çevreye uyum sağlayabilmeleri amacıyla Allah’ın (cc.) kuşlara uçabilmeleri için kanat, balıklara solunum yapabilmeleri için solungaç vermesi

durumlarından hangileri sünnetullaha örnek olur?

A
I ve II
B
I ve III
C
II ve III
D
I, II ve III
Soru 6

Kader ve kazaya iman etmek demek, hayır ve şer, iyi ve kötü, canlı ve cansız ne varsa tüm bunların Allah’ın (cc.) bilgisi, dilemesi, gücü-kuvveti ve yaratması ile mümkün olduğuna, Allah’tan (cc.) başka yaratıcı olmadığına inanmak demektir.

Paragrafta altı çizili kısımlar sırasıyla Allah’ın hangi sıfatlarıyla ifade edilir?

A
İrade-ilim-kudret
B
İlim-irade-kudret
C
İlim-kudret-irade
D
İrade-kudret-ilim
Soru 7

Allah her şeyin yaratıcısıdır. O, her şeye vekildir.

Zümer suresi, 62. ayet

O (Allah) ki yarattığı her şeyi güzel yapmış ve ilk başta insanı çamurdan yaratmıştır.

Secde suresi, 7. ayet

Oysa Allah sizi de yaptığınız şeyleri de yaratmıştır.

Saffat suresi, 96. ayet

Bu ayetlerde ortak olarak vurgulanan konu aşağıdakilerden hangisidir?

A
Evrendeki düzen
B
Allah’ın kudreti
C
Allah’ın her şeyi güzel yapması
D
Allah’ın yaratıcı olması
Soru 8

Külli irade, “Allah’ın istediğini istediği gibi dilemesi ve seçmesi” anlamında Allah’ın mutlak ve sınırsız iradesidir. Külli irade, her şeye hâkim olan, her şeyi içine alan iradedir. Yaratma eylemi ile birlikte ele alınır. Her şeyin yaratıcısı Allah’tır, gerçek irade de ona aittir. Evrende Allah’ın külli iradesine aykırı hiçbir olay gerçekleşemez. O’nun irade ettiği şey mutlaka olur, irade etmediği hiçbir şey meydana gelmez. Allah için bir zorunluluk da düşünülemez. Hiçbir şeyi var etmeye veya yok etmeye mecbur değildir. Kimse Allah’ı bir şeyi yapmaya veya yapmamaya zorlayamaz.

Bu metinde külli irade ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisine değinilmemiştir?

A
Sınırsız olmasına
B
Allah’a ait olmasına
C
ki şey arasında karar verme durumunda olmasına
D
Evrene hâkim olan gerçek irade olmasına
Soru 9

Mikroskopla bakınca kar tanelerinin mucize güzelliğini fark ettim ve bu güzelliğin başkaları tarafından görülmemiş ve takdir edilmemiş olmasını utanç verici buldum. Her bir kristal, tasarım şaheseriydi ve her kar tanesinin şekli farklıydı. Kar tanesi eridiğinde bu tasarım sonsuza kadar kayboluyordu.

Wilson (Alwyn) Bentley

Bu paragraf aşağıdaki ayetlerden hangisinin vurguladığı düşünceye kanıt olur?

A
“O, gökleri ve yeri örneksiz yaratandır. Bir işe hükmetti mi ona sadece ‘Ol’, der, o da hemen oluverir.” Bakara suresi, 117. ayet
B
“O; geceyi, gündüzü, Güneş’i ve Ay’ı yaratandır. Bunların her biri bir yörüngede yüzmektedirler.” Enbiyâ suresi, 33. ayet
C
“Şüphesiz Allah katında canlıların en kötüsü, akletmeyen (düşünmeyen) sağırlar ve dilsizlerdir.” Enfal suresi, 22. ayet
D
“Yeryüzünde vuku bulan ve sizin başınıza gelen herhangi bir musibet yoktur ki biz onu yaratmadan önce, bir kitapta yazılmış olmasın. Şüphesiz bu, Allah’a göre kolaydır.” Hadid suresi, 22. ayet
Soru 10

Aşağıdaki ayetlerden hangisinin vurguladığı temel düşünce diğerlerinden farklıdır?

A
“Yeryüzünde yürüyen her canlının rızkı, yalnızca Allah’ın üzerinedir…” Hûd suresi, 6. ayet
B
“Nice canlı var ki rızkını (yanında) taşımıyor. Onlara da size de rızık veren Allah’tır. O, her şeyi işitir ve bilir.” Ankebut suresi, 60. ayet
C
“İnsan ancak kendi çalışmasının karşılığını elde edebilir. Onun çalışması ileride kesinlikle gözler önüne serilecektir. Sonra çalışmasının karşılığı kendisine eksiksiz olarak verilecektir.” Necm suresi, 39-41. ayetler
D
“…Ona hiçbir şeyi ortak koşmayın, ana-babaya iyilik edin, fakirlik korkusuyla çocuklarınızı öldürmeyin. Sizin de onların da rızkını biz veririz …” En’âm suresi, 151. ayet
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
10 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
Son
Geri dön
Bunları da beğenebilirsin
Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Bu web sitesi, deneyiminizi geliştirmek için çerezler kullanmaktadır. Bu konuda sorun yaşamayacağınızı varsayıyoruz, ancak dilerseniz vazgeçebilirsiniz. Kabul et Gizlilik ve Çerez Politikası