8. Sınıf Din Kültürü 2. Dönem 2. Yazılı Soruları

Tebrikler! 8. Sınıf Din Kültürü 2. Dönem 2. Yazılı Soruları adlı sınavı başarıyla tamamladınız.

%%TIME_ALLOWED%% saniye süre verilen sınavı %%TIME_USED%% saniyede tamamladınız.

→ Toplam soru sayısı: %%TOTAL%%

→ Doğru sayınız: %%SCORE%% - yanlış ve boş sayınız: %%WRONG_ANSWERS%%.

→ Sınavdan aldığınız puan: %%PERCENTAGE%%

→ Sınav sonucu değerlendirmeniz:

%%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
 • “ …İyilik edin şüphesiz Allah iyilik edenleri sever.”
 • “Onlardan güzel davranıp iyilik edenlere ve Allah’a karşı gelmekten sakınanlara büyük bir mükafat vardır.”
Yukarıdaki ayetlerde Kur’an-ı Kerim’in hangi temel özelliği yer almaktadır?
A
Kıssadan hisse çıkarılması
B
İyiye ve güzele yönlendirme
C
İbadetleri öğretmesi
D
Kıyamet gününden bahsetmesi
Soru 2
 • “Rabb’inize yalvara yakara ve gizlice dua edin…”
 • “Allah’a ibadet edin ve ona hiçbir şeyi ortak koşmayın…“
 • “Ey iman edenler! Samimi bir tövbe ile Allah’a dönün…”
Yukarıdaki ayetler, Kur’an-ı Kerim’in hangi konuda yol gösterici olduğunun örnekleridir? 
A
İnsan – İnsan ilişkisi
B
Allah – İnsan ilişkisi
C
İnsan – Evren ilişkisi
D
Allah – Evren ilişkisi
Soru 3
Aşağıdakilerden hangisi Kur’an-ın temel özellikleri arasında yer almaz?
A
Sadece indiği döneme hitap etmesi
B
İnsanlığa yol gösterici olması
C
Kötülüklerden sakındırması
D
İnsanın aklını kullanmasını istemesi
Soru 4
Yüce kitabımız; evlilik, aile, alışveriş, miras, bazı suçlarla ilgili cezalar vb. konularda insana yol gösterir. Bu gibi konularda dikkat etmemiz gereken temel hususlar hakkında bizleri bilgilendirir.

Yukarıda verilen bilgiler Kur’an-ın hangi ana konusu içerisinde yer alır?

A
İbadet
B
İnanç
C
Sosyal Hayat
D
Ahlak
Soru 5
Kur’an-ın ana konularından biri de ibadettir.İbadet, Allah’ın (c.c.) insanlara emrettiği ve insanların da yapmakla yükümlü oldukları tüm davranışlardır.

Aşağıdakilerden hangisi Kur’an-ı Kerim’de bahsedilen başlıca ibadetlerden biri değildir?

A
Oruç tutmak
B
Kadere inanmak
C
Zekat vermek
D
Namaz kılmak
Soru 6
Aşağıdakilerden hangisi Kur’an-ı Kerim’in ana konularından biri değildir?
A
İnanç esasları
B
İbadetler
C
Kültürler
D
Ahlak
Soru 7
“Ey iman edenler! Allah’a karşı gelmekten sakının ve doğru söz söyleyin ki Allah sizin işlerinizi düzeltsin ve günahlarınızı bağışlasın. Kim Allah’a ve Resulüne itaat ederse, muhakkak büyük bir başarıya ulaşmıştır.”

Yukarıdaki ayette geçen altı çizili bölüm Kur’an’ın hangi ana konusu içerisinde yer alır?

A
İbadet
B
Kıssa
C
İnanç Esasları
D
Ahlak
Soru 8
Aşağıdakilerden hangisi Peygamberimizin sünneti ile ilgili doğru bir bilgi değildir?
A
Kur’an-ı açıklayıcıdır.
B
Sadece Arap toplumunu ilgilendirmektedir.
C
İbadetlerin nasıl yapılacağını gösterir.
D
Dini doğru anlama ve yaşamamıza yardımcı olur.
Soru 9
Aşağıdakilerden hangisi Hz.Nuh (a.s) ilgili yanlış bir bilgidir?
A
Hz. Nuh(a.s) kavmini Allah’a imana davet etmiştir.
B
Hz. Nuh (a.s)’a inanmayanlar tufanda boğulmuşlardır.
C
Hz.Nuh (a.s) terzilik yaparak geçinmiştir.
D
Hz.Nuh (a.s) Allah’ın emriyle gemi yapmıştır.
Soru 10
Aşağıda karışık şekilde verilen Kureyş suresinin ayetlerini, doğru şekilde sıralayınız.

Bismillâhirrahmânirrahîm

 • (1) Îlâfihim rıhleteşşitâi vessayf.
 • (2) Liîlâfi Kureyş.
 • (3) Ellezî et’amehüm min cûin ve âmenehüm min havf.
 • (4) Felya’budû Rabbe hâzel beyt.
A
1, 2, 3, 4
B
2, 1, 4, 3
C
3, 1, 4, 2
D
4, 1, 3, 2
Soru 11
“Bir hurmanın yarısı da olsa onu sadaka olarak vererek ateşten korunun! Kim yarım hurma bulamazsa güzel bir sözle korunsun!”

Bu hadisten aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?

A
İslam dini yardımlaşmaya çok önem verir.
B
Yardımların gizli yapılması daha doğru olur.
C
Yapılan iyilikten, iyilik yapan kişi de fayda görür.
D
İnsandan gücü oranında yardım etmesi beklenir.
Soru 12
Osmanlı Dönemi’nde “Herkese Meyve Vakfı”nı kuran kişi, bağ ve bahçelerini bu vakfa bağışlamış; meyvelerin olgunlaştığı mevsimlerde bahçelerinin şenlenmesini, mahsul devam ettiği müddetçe herkese bu meyvelerden dağıtılmasını ve yedirilmesini istemiştir. Yapmış olduğu bu bağış sayesinde vefatından sonra da insanlara faydalı olmayı amaçlamıştır.

Metinde sözü edilen kişi ile ilgili aşağıdakilerin hangisi kesinlikle söylenebilir?

A
Zekât ibadetinin hangi mallar ile yapılacağını bilmektedir.
B
Sadaka-i câriye hükmünde bir hayır işlemiştir.
C
Yaptığı bağış ile fıtır sadakasını da ödemiştir.
D
Malının bereketlenmesini sağlamıştır.
Soru 13
 1. Akraba ve komşularla iyi ilişkiler kurulması
 2. Yardımlaşma ve dayanışma içinde olunması
 3. İnsanlar arasında adalet ve barışın tesis edilmesi
 4. Evrenin işleyişinin incelenip bundan sonuçlar çıkarılması
Numaralanmış ifadelerden hangileri dinin toplumla ilgili tavsiyeleri kapsamında değerlendirilir?
A
2 ve 3
B
3 ve 4
C
1, 2 ve 3
D
1, 2, 3 ve 4
Soru 14
Hz. Peygamber, Allah’tan başkasından yardım alma gayesi güden her türlü batıl inanç ve hurafe ile mücadele etmiş ve Müslümanları bu konuda uyarmıştır. Örneğin insanların hastalıklardan kurtulmak amacıyla putlara kurban kesmelerini, kâhinlere danışmalarını ve sihir yapmalarını yasaklamıştır.

Bu yasaklar İslam’ın korunmasına önem verdiği temel haklardan hangisiyle doğrudan ilgilidir?

A
Mal
B
Nesil
C
Din
D
Can
Soru 15
“Andolsun zamana ki insan gerçekten ziyan içindedir. Ancak iman edip de salih ameller işleyenler, birbirlerine hakkı tavsiye edenler, birbirlerine sabrı tavsiye edenler başka. (Onlar ziyanda değillerdir.)” (Asr suresi)

Bu sureden,

 1. Kötülüklerden Allah’a sığınılmalıdır.
 2. İnanma ihtiyacı insanda doğuştan vardır.
 3. İnsanların başkalarına karşı sorumlulukları vardır.
 4. İnsan zamanını iyi şeyler yaparak değerlendirmelidir.
yargılarından hangilerine ulaşılabilir?
A
1 ve 2
B
1 ve 3
C
2 ve 4
D
3 ve 4
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
15 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
Son
Geri dön
Bunları da beğenebilirsin
Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Bu web sitesi, deneyiminizi geliştirmek için çerezler kullanmaktadır. Bu konuda sorun yaşamayacağınızı varsayıyoruz, ancak dilerseniz vazgeçebilirsiniz. Kabul et Gizlilik ve Çerez Politikası