8. Sınıf İnkılap Tarihi 2. Dönem 2. Yazılı Soruları

Tebrikler! 8. Sınıf İnkılap Tarihi 2. Dönem 2. Yazılı Soruları adlı sınavı başarıyla tamamladınız.

%%TIME_ALLOWED%% saniye süre verilen sınavı %%TIME_USED%% saniyede tamamladınız.

→ Toplam soru sayısı: %%TOTAL%%

→ Doğru sayınız: %%SCORE%% - yanlış ve boş sayınız: %%WRONG_ANSWERS%%.

→ Sınavdan aldığınız puan: %%PERCENTAGE%%

→ Sınav sonucu değerlendirmeniz:

%%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
 1. Mondros Ateşkes Antlaşması imzalandı ve 7.maddesi ile Anadolu'da işgaller hızlandı.
 2. İstanbul Hükümeti işgaller karşısında duyarsız kaldı.
 3. Osmanlı Devleti 1. Dünya Savaşı'ndan müttefikleriyle mağlup ayrıldı.
 4. Bölgesel cemiyetler Anadolu'daki silahlı direnişe destek verdi.
 5. Anadolu'da Kuvayı Milliye birlikleri bölgelerini müdafaaya geçtiler.
Yukarıdaki olaylar arasında sebep-sonuç zinciri kurulmak istense aşağıdakilerden hangisi doğru olur?
A
1-4-2-5-3
B
3-1-2-5-4
C
3-4-2-1-5
D
1-3-2-4-5
Soru 2
Şeyh Sait Ayaklanması'nın bastırılması ile cumhuriyet rejimine karşı oluşan ilk büyük tehlike önlenmiş oldu. Türk ordusu gücünün büyük bir bölümünü bu isyanın bastırılması için kullandı. Bu nedenle de Musul sorunu İngilizlerin istedikleri şekilde sonuçlandı. Ayaklanma ile ilgisi olduğu gerekçesiyle Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası kapatıldı. Böylece Türkiye'nin çok partili siyasal yaşama henüz hazır olmadığı anlaşıldı.

Sadece bu bilgiye göre aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?

A
Yaşanan ayaklanmanın demokratik sürecin gelişmesini engellediğine
B
İç kaynakların tüketilmesinin dış politikayı olumsuz etkilediğine
C
İsyanın bastırılmasıyla ülke yönetiminin güvenceye alındığına
D
İsyancıların yabancı devletlerle iş birliği yaptığına
Soru 3
 1. Musul sorununu çözebilmek
 2. Dünya barışına katkı sağlayabilmek
 3. Uluslararası hukuka bağlı hareket edebilmek
 4. Uluslararası politikalara dâhil olabilmek
Türkiye'nin Milletler Cemiyetine girmek istemesinde yukarıdakilerden hangilerinin etkisinin olduğu söylenemez?
A
Yalnız 1
B
1 ve 3
C
2, 3 ve 4
D
1, 2 ve 4
Soru 4
Misakmilli kararları Türk tarafının barış için razı olabileceği asgari şartları içeren bir belge niteliği taşımaktadır.

Misakı Milli belgesinde aşağıdaki konulardan hangisiyle ilgili bir karara yer verilmemiştir?

A
Sınırlar
B
Boğazlar
C
Ulusal egemenlik
D
Azınlıklar
Soru 5
 • Lozan Antlaşması ile kapitülasyonlar tamamen kaldırıldı.
 • Lozan Antlaşması kesintiye uğramış ikinci görüşmelerde nihai sonuç alınmıştır.
 • Lozan Antlaşması’na Yunanistan katılmamıştır.
 • Lozan Antlaşması ile bazı konular tam olarak çözülmemiştir.
Lozan Antlaşması ile ilgili yukarıdaki bilgilerden kaç tanesi doğrudur?
A
1
B
2
C
3
D
4
Soru 6
 1. Kuvayı Milliye'yi tek kuvvet olarak tanımak ve milli iradeyi hakim kılmak esastır.
 2. Manda ve himaye kabul olunamaz.
 3. Milli sınırlar içinde vatan bir bütündür. Birbirinden ayrılamaz.
 4. Milli Meclisin derhal toplanmasını ve hükümetin yaptığı işlerin Meclis tarafından kontrol edilmesini sağlamak için çalışılacaktır.
Yukarıda verilen Erzurum Kongresi kararları "Ulusal Bağımsızlık" ve "Ulusal Egemenlik" kavramları ile eşleştirilmek istenirse aşağıdakilerden hangisi doğru olur?
A
Ulusal Bağımsızlık - 1 ve 2 Ulusal Egemenlik - 3 ve 4
B
Ulusal Bağımsızlık - 2 ve 3 Ulusal Egemenlik - 1 ve 4
C
Ulusal Bağımsızlık - 1 ve 4 Ulusal Egemenlik - 2, 3 ve 4
D
Ulusal Bağımsızlık - 2 ve 4 Ulusal Egemenlik - 1 ve 3
Soru 7
Dünyada Türkler hakkında yapılan haksız ve yalan propagandalara basın ve yayın yoluyla cevap vermiştir. Kuvayı Milliye terimini kullanan ilk cemiyettir.

Yukarıda özelliği verilmiş yararlı cemiyet aşağıdakilerden hangisidir?

A
Milli Kongre Cemiyeti
B
Doğu Anadolu Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti
C
İzmir Reddi İlhak Cemiyeti
D
Kilikyalılar Cemiyeti
Soru 8
Devletçilik ilkesi ile;
 • Özel sektörce yapılamayacak kalkınma hamleleri devlet eliyle gerçekleştirilmiştir.
 • Ulusal ekonomiyi kurmak ve bu ekonomiyi halk yararına kullanmak hedeflenmiştir.
Bu bilgilerden hareketle devletçilik ilkesinin aşağıdakilerden hangisine katkısının olduğundan bahsedilemez?
A
Yabancı sermayenin önünün açılmasına
B
Sosyal devlet anlayışına
C
Yerli sanayinin yaratılmasına
D
Bağımsız ekonomi politikasına
Soru 9
Fransızlar tarafından işgal edilen Adana ve çevresinde Fransız ordusu ile bu ordunun içindeki Ermeniler Türklere karşı saldırıda bulunuyorlardı. Bu saldırıların amaçlarından biri Fransız işgalinin daha da genişlemesini sağlamak ve bu bölgelerde Ermeni etkinliğini arttırmaktı. Bu çalışmaları engellemek amacıyla direniş örgütü kuruldu.

Bu olaylar karşısında kurulmuş direniş örgütü aşağıdakilerden hangisidir?

A
Milli Kongre Cemiyeti
B
Kilikyalılar Cemiyeti
C
Reddi ilhak Cemiyeti
D
Doğu Anadolu Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti
Soru 10
Osmanlı Devleti’nde aile hayatını düzenleyen bir kanun bulunuyordu. Mecelle-i Ahkâm-ı Adliye veya kısaca Mecelle adı verilen bu kanun 1868-1876 yılları arasında Ahmet Cevdet Paşa başkanlığındaki bir komisyon tarafından derlenmişti. Hanefi mezhebine göre hazırlanan bu kanun……………………

Yukarıdaki bilgiler aşağıdaki seçeneklerden hangisiyle devam edemez?

A
Kadın-erkek eşitliğini savunuyordu
B
Toplumun ihtiyaçlarını tam olarak karşılamıyordu.
C
Hıristiyan halkın yargılanmasında kullanılmıyordu.
D
Örfi ve Şeri hükümler içeriyordu.
Soru 11
"Medeni Kanun öncesi ülke içinde farklı mahkemeler bulunuyordu." diyen Sosyal Bilgiler dersi öğretmeni, bu kanun ile aşağıdaki gelişmelerden hangisinin sağlandığını söyleyebilir?
A
Kadınların hukuki haklarının
B
Kadınların meslek seçme hakkının
C
Hukuk birliğinin
D
Laik anlayışa geçilmesinin
Soru 12
“Hükümet millettir ve millet hükümettir. Artık hükümet mensupları, kendilerinin milletten ayrı olmadıkları ve milletin efendi olduğunu tamamen anlamışlardır.”

Mustafa Kemal’in bu sözü hangi ilkeyle daha çok ilgilidir?

A
Cumhuriyetçilik
B
Milliyetçilik
C
Devletçilik
D
Halkçılık
Soru 13
(I) Mustafa Kemal’in öğrenim gördüğü dönemde Selanik’te medreseler ve modern mektepler bulunmaktaydı. (II) Ayrıca askerî okullar ve meslek okullarını da görmek mümkündü. (III) Bunun yanında ülkede yaşayan gayrimüslimlerin açtığı okullar da vardı. (IV) Tüm bu okulların her biri kendi amaçları doğrultusunda eğitim yapıyordu.

Numaralandırılmış cümlelerin hangisinde “farklı inançlara öğrenim imkânı tanındığı” belirtilmiştir?

A
I
B
II
C
III
D
IV
Soru 14
Lozan Barış Antlaşması'na göre,
 • Yunanistan, Karaağaç ve çevresini savaş tazminatı olarak Türkiye’ye verecektir.
 • Türkiye-Yunanistan sınırı, Meriç Nehri olacaktır.
Buna göre Türkiye doğrudan,
 1. Siyasi
 2. Dinî
 3. Diplomatik
alanlarından hangilerinde başarı elde etmiştir?
A
1 ve 2
B
1 ve 3
C
2 ve 3
D
1, 2 ve 3
Soru 15
Millî Mücadele Dönemi’nde;
 • Temsil Heyeti’nin kurulması
 • Büyük Millet Meclisinin açılması
gibi gelişmeler ortak olarak öncelikle hangisini gerçekleştirmeye yönelik yapılmıştır?
A
Millî Mücadele’yi kurumsal hâle getirme
B
Millî Mücadele’nin yöntemini belirleme
C
Yerel direniş anlayışını güçlendirme
D
Millî ekonomiyi oluşturma
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
15 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
Son
Geri dön
Bunları da beğenebilirsin
Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Bu web sitesi, deneyiminizi geliştirmek için çerezler kullanmaktadır. Bu konuda sorun yaşamayacağınızı varsayıyoruz, ancak dilerseniz vazgeçebilirsiniz. Kabul et Gizlilik ve Çerez Politikası